Проф. Асен Чилингиров

Д-р Асен Чилингиров

Проф. Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там също завършва история на изкуствата в Хумболтовия университет.

Автор е на над 400 научни труда.

Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Професор, преподава в Берлинския и Лайпцигския университети. Главен консултант е за Балканското изкуство в Енциклопедията за средновековно изкуство в Рим в периода 1984 – 1995 г.

* * *

Списък на КНИГИТЕ в архива:

» (ново) Апостол Павел, Филипи и Филипопол
» Българската архитектурна школа — том I
» Българската архитектурна школа — том II
» Цар Симеоновият Съборник — изследвания I
» Цар Симеоновият Съборник — изследвания I: приложение
» Цар Симеоновият Съборник — изследвания II
» България и покръстването на русите — изследвания
» Албански дневник: Ноември 1986
» Българската Църква
» (ново) Българската Църква II
» Бележки за палеографията на надписите към стенописите в български и сръбски средновековни църкви
» Готи и гети — изследвания I, второ допълнено издание
» Готи и гети — изследвания II, второ допълнено издание
» Готи и гети в известията на историческите извори
» Гръцки дневник: Септември 1989
» Охридската „Света София“ и нейната датировка
» Софийската „Света София“ и нейните изследвания
» Ивановските стенописи и техните изследователи
» Ивановските стенописи и техният ктитор
» Ивановските стенописи — албум 1 + приложения
» Бачковският манастир — изследвания
» Произведенията на византийското изобразително изкуство и художествени занаяти от X-XII век и българското изобразително изкуство
» Размисли за българския език
» Вулканите, наводненията, археологията и политиката
» Монетите на киевските князе и монетите на българския цар Петър I
» Традицията на кръстния знак
» (ново) Георги Сотиров — Покушението над Юстиниан (Под редакцията на Асен Чилингиров)

Списък на СТАТИИТЕ в архива:

» Филипи и Филипопол (статия)
» Единосъщен и подобносъщен (статия)
» Евгений Вулгарис — размисли около един юбилей (статия)
» Кой положи основите на книжовността в Русия (статия)
» Кои са 26-те мъченици, чиято памет Църквата чества на 26 март (статия)
» Кои са 26-те мъченици, чиято памет Църквата чества на 26 март (приложение)
» Именникът на българските князе и неговият произход (статия)
» За датировката на една икона от Рилския манастир (статия)

Линкове за сваляне на гореописаните заглавия:

atch-BG-arhitekturna-shola-I-1.pdf 5.3 MB
atch-BG-arhitekturna-shola-I-2.pdf 14.6 MB
atch-BG-arhitekturna-shola-I-3.pdf 10.3 MB
atch-BG-arhitekturna-shola-I-4.pdf 4.6 MB
atch-BG-arhitekturna-shola-II.pdf 17.9 MB
atch-Izlojenie-za-mnogotomnata-Istoria.pdf 259.9 KB
atch-TsarSimeonSab_1-prilojenie.pdf 4.4 MB
atch-TsarSimeonSab_1.pdf 2.4 MB
atch-TsarSimeonSab_2-chast1.pdf 2.1 MB
atch-TsarSimeonSab_2-chast2.pdf 18.7 MB
atch-albanski-dnevnik.pdf 16.5 MB
atch-ap-pavel-philippi-i-philippopol.pdf 10.5 MB
atch-avtentichnostta-anecdota.pdf 4.0 MB
atch-bachkovskiat-manastir.pdf 21.3 MB
atch-belezhki-za-paleografiata.pdf 23.5 MB
atch-bg_carkva-2.pdf 15.3 MB
atch-bg_carkva.pdf 5.8 MB
atch-edinosashten_i_podobnosashten.pdf 390.1 KB
atch-evgeni_vulgaris_razmisli_okolo_edin_yubilei.pdf 1.7 MB
atch-filipi_i_filipopol.pdf 1.7 MB
atch-goti-geti-isl_1-2_izd.pdf 10.7 MB
atch-goti-geti-isl_2-2_izd.pdf 32.9 MB
atch-gotigeti-izvori.pdf 5.5 MB
atch-gracki_dnevnik_01.pdf 8.5 MB
atch-gracki_dnevnik_02.pdf 7.0 MB
atch-gracki_dnevnik_03.pdf 6.2 MB
atch-imennik.pdf 360.5 KB
atch-ivanovo-2015-album-i-prilozhenia.pdf 44.1 MB
atch-ivanovskite_stenopisi-izsledovateli.pdf 6.9 MB
atch-ivanovskite_stenopisi-ktitor.pdf 4.1 MB
atch-koi-poloji-osnovite-na-knijovnostta-v-russia.pdf 669.5 KB
atch-koi_sa_26-te_machenici-prilojenie.pdf 5.1 MB
atch-koi_sa_26-te_machenici.pdf 233.3 KB
atch-lekcii_za_humboltskia_universitet.pdf 738.8 KB
atch-ohridskata_sveta_sofia.pdf 8.5 MB
atch-oshte-vednazh-za-philippi-ili-Philippopol-2016.pdf 5.0 MB
atch-proizv_vizant_izobraz_izk.pdf 18.7 MB
atch-razmisli-za-balgarskia-ezik – nova s korica.pdf 4.8 MB
atch-sofiiskata_sveta_sofia.pdf 27.9 MB
atch-vulkani-2013.pdf 10.3 MB
atch-za-datirovkata-na-edna-ikona-or-rilskia-manastir.pdf 364.8 KB
atch_moneti.pdf 27.9 MB
atch_pokrastvaneto_na_rusite.pdf 38.7 MB
atch_tradicia_crusten_znak.pdf 12.3 MB
gsotiroff-pokushenieto-nad-justinian.pdf 3.9 MB