За тестовите читатели

Как и къде да нанасяте коментарите си към книгата

Благодаря на всички, които изявиха готовност и желание да бъдат тестови читатели на „Свитъци за минали, текущи и бъдещи Времена“. Книгата, с която разполагате, не е завършена. Разпратих седем от главите (свитъците) в цялост и уводната част на осмата. Не е всичко, което съм написал досега, но и наличното е достатъчно, за да се ориентирате относно

1) общото звучене на начинанието,

2) неговата структура и

3) цялостен замисъл.

Това са трите основни неща, за които очаквам да ми върнете ваши впечатления, коментари, препоръки и/или забележки.

Понеже файлът е в PDF формат, позволява лесно нанасяне на ваши коментари — при това на местата, които вие изберете. Ето как можете да нанесете коментар за място, което ви харесва, което не ви допада — например с препоръка да бъде заменена дума, да бъде доизяснена идеята, като се добави нещо или извади друго, явяващо се излишно:

Натиснете иконката, наподобяваща балонче. Не знам дали носи еднакво име във всяка версия на Acrobat, но обикновено се казва sticky note.

След това кликнете върху конкретна дума, ако коментирате само нея, или встрани от параграфа, ако искате да го коментирате в цялост, и въведете замисления текст в карето. Можете да поставяте по много такива балони на страница.

Важно е периодично за записвате PDF файла, за да се запаметят коментарите ви. Това се извършва по обичайния начин — чрез клавишна комбинация Ctrl+S или от менюто File > Save.

Щом приключите с четенето и рецензирането на всичките седем свитъка, ще очаквам да ми върнете PDF файла с нанесените ваши коментари. Трябва да го изпратите на имейла ми. Едва ли ще стане с много по-голям обем от 2-3 MB, така че лесно ще мине през всеки мейл сървър.

Алтернативно изпращане на коментари

Предпочитам гореописания вариант за въвеждане на коментарите ви, тъй като улеснява и мен, и вас. Но в случай че ви затруднява или просто не ви е удобен, можете да ми изпращате бележките си на имейл. Моля обаче — НЕ ми изпращате отделно писмо за всяка дребна корекция или коментар, а нека например в едно от писмата ви да се разглежда цяла глава (свитък).

В съдържанието на писмото си напишете нещо като:

Рецензия на Свитък 2

Стр. 70: [цитат на място, което коментирате]…

А отдолу и самият ваш коментар към съответното място.

Стр. 83: [цитат на място, което коментирате]…

А отдолу и самият ваш коментар към съответното място.

Няма срокове

Познавам някои от вас и зная колко сте ангажирани. Вероятно същото важи и за останалите, които станаха тестови читатели след призива в блога. Ето защо няма да ви припирам да ми връщате изчетени и изкоментирани PDF файлове в някакъв твърд срок. И аз си имам достатъчно работа по блога и по втората половина на книгата.

Но все пак ще очаквам да получа някакви първи отзиви за книгата в рамките на месец-два, след като сте я получили. А именно — относно 1) общото звучене на начинанието, 2) неговата структура и 3) цялостен замисъл.

Благодаря за подкрепата и безвъзмездното съдействие,

ИС

Допълнителна информация: Книгата умишлено не е подписана и не е обявено името на издателството. По принцип не е и няма да бъде тайна кой е автор, но все пак разпространението на печатната версия ще бъде като апокриф.