Астралният свят е подобен на материалния, но много по-голям.