Една от „анти-семитските“ творби на прочутия Дийс.