Книга на дарителите (нова)

Вие също можете да направите дарение и да се запишете в Книгата на дарителите. Ще намерите три начина — с банков превод, през системата на ePay и през PayPal (имайте предвид, че PayPal взима 2-3 евро за всяко изтегляне на суми). Ако желаете да останете Анонимен, моля, пишете ми преди или след като направите дарението.

Тук можете да се информирате за какво се събират даренията.

62 EUR от Кирил Атанасов на 1.9.2015 г. в 14:36 ч.
200 BGN от Евелина Гюрджеклийска на 2.9.2015 г. в 15:21 ч.
6 EUR от Ани Витанова на 2.9.2015 г. в 15:41 ч.
50 BGN от Анонимен на 2.9.2015 г. в 20:22 ч.
20 EUR от Емилиян Дудов на 11.9.2015 г. в 12:56 ч.
200 BGN от Нели Хорински на 15.9.2015 г. в 13:45 ч.
20 BGN от jordanj на 16.9.2015 г. в 08:22 ч.
200 BGN от Петър Георгиев на 1.10.2015 г. в 14:00 ч.
50 BGN от Огнян Данаилов на 5.10.2015 г. в 10:16 ч.  (отказано)
15 BGN от Петър Матеев на 6.10.2015 г. в 13:51 ч.
20 EUR от Антония Караколева на 22.10.2015 г. в 15:20 ч.
10 BGN от Анонимен на 22.10.2015 г. в 17:47 ч.
25 EUR от Вера Калудова на 23.10.2015 г. в 15:47 ч.
100 BGN от Анонимен на 24.10.2015 г. в 12:27 ч.
600 BGN от Анонимен на 25.10.2015 г., предадени на ръка.
10 BGN от Анонимен на 27.10.2015 г. в 13:15 ч.
20 BGN от Иван Михайлов на 28.10.2015 г. в 10:36 ч.
10 EUR от Веселин Будинов на 28.10.2015 г. в 18:01 ч.
20 BGN от Каролина Маринова на 29.10.2015 г. в 14:27 ч.
10 BGN от Светослав Йорданов на 3.11.2015 г. в 13:42 ч.
50 EUR от Георги Митев на 10.11.2015 г. в 14:47 ч.
70 BGN от Анонимен на 12.11.2015 г. в 13:28 ч.
1200 BGN от Йорданка Събева на 12.11.2015 г. в 16:16 ч.
50 BGN от Анонимен на 17.11.2015 г. в 17:36 ч.
5 EUR от Петър Енчев на 22.11.2015 г. в 21:54 ч.
50 EUR от Жасмин Куков на 29.11.2015 г. в 20:41 ч.
10 BGN от Маринела Инчовска на 1.12.2015 г. в 16:11 ч.
10 BGN от Светослав Йорданов на 9.12.2015 г. в 13:41 ч.
40 BGN от Силвия Стефанова на 12.12.2015 г. в 16:10 ч.
10 EUR от Станислав Даракчиев на 14.12.2015 г. в 20:33 ч.
50 BGN от Анонимен на 17.12.2015 г. в 19:02 ч.
300 BGN от Теодоси Калудов на 23.12.2015 г. в 15:10 ч.
50 EUR от Жасмин Куков на 28.12.2015 г. в 21:02 ч.
30 BGN от Силвия Стефанова на 8.1.2016 г. в 16:10 ч.
40 BGN от Иван Михайлов на 11.1.2016 г. в 13:53 ч.
100 BGN от Даниел Захариев на 12.1.2016 г. в 10:46 ч.
50 BGN от Анонимен на 18.1.2016 г. в 18:14 ч.
10 BGN от Веселина Веселинова на 19.1.2016 г. в 14:11 ч.
100 BGN от Даниел Захариев на 2.2.2016 г. в 16:15 ч.
10 BGN от Петър Матеев на 3.2.2016 г. в 13:46 ч.
25 EUR от Димитър Димитров на 5.2.2016 г. в 12:55 ч.
20 BGN от Александър Генов на 5.2.2016 г. в 19:45 ч.
160 BGN от Тихомир Кайрямов на 5.2.2016 г. в 20:52 ч.
50 BGN от Анонимен на 17.2.2016 г. в 20:17 ч.
70 EUR от Здравко Стоименов на 19.2.2016 г. в 16:26 ч.
20 EUR от Георги Митев на 28.2.2016 г. в 13:51 ч.
40 BGN от Радослав Йорданов на 7.3.2016 г. в 16:16 ч.
20 EUR от Иван Иванов на 10.3.2016 г. в 20:37 ч.
50 BGN от Анонимен на 15.3.2016 г. в 19:01 ч.
100 BGN от Даниел Захариев на 5.4.2016 г. в 10:56 ч.
20 BGN от Анонимен на 18.4.2016 г. в 22:35 ч.
250 BGN от Петър Георгиев на 21.4.2016 г. в 13:51 ч.
10 EUR от Веселин Будинов на 29.4.2016 г. в 10:08 ч.
100 BGN от Даниел Захариев на 3.5.2016 г. в 10:16 ч.
50 BGN от Огнян Данаилов на 3.5.2016 г. в 10:21 ч. (отказано)
100 BGN от Слави Минчев на 3.5.2016 г. в 10:21 ч.
10 BGN от Свилен Кралев на 3.7.2016 г. в 11:22 ч.
100 BGN от Даниел Захариев на 8.7.2016 г. в 13:52 ч.
10 BGN от Димитър Арсов на 8.7.2016 г. в 21:14 ч.
30 BGN от Огнян Данаилов на 13.7.2016 г. в 10:31 ч. (отказано)
100 BGN от Евелина Гюрджеклийска на 20.7.2016 г. в 14:49 ч.
25 EUR от Радослав Йорданов на 31.7.2016 г. в 17:53 ч.
300 BGN от Гергана Мълчанова на 3.8.2016 г. в 10:16 ч.
100 BGN от Даниел Захариев на 8.8.2016 г. в 10:21 ч.
40 BGN от Силвия Митева на 11.8.2016 г. в 14:10 ч.
100 BGN от Нели Хорински на 12.8.2016 г. в 13:46 ч.
40 EUR от Ивайло Димитров на 22.8.2016 г. в 02:19 ч.
10 EUR от Емилиян Дудов на 2.9.2016 г. в 23:52 ч.
100 BGN от Даниел Захариев на 7.9.2016 г. в 10:21 ч.
10 EUR от Nestor Valentsuela на 19.9.2016 г. в 10:25 ч.

(Получените дарения обикновено се вписват в деня, в който са получени. При извънредни обстоятелства е възможно забавяне с няколко дни, но не повече от седмица.) ~6340

Вие също можете да направите дарение и да се запишете в Книгата на дарителите. Ще намерите три начина — с банков превод, през системата на ePay и през PayPal (имайте предвид, че PayPal взима 2-3 евро за всяко изтегляне на суми). Ако желаете да останете Анонимен, моля, пишете ми преди или след като направите дарението.

Към Книгата на дарителите от предишния счетоводен цикъл, приключил август 2015 г. »