Семейство Буш и съдружници в акция – правят това, което умеят най-добре.