Англичаните помнят как Блеър продаде войниците си и народа си на чужди интереси след вътрешен тероризъм.