Техните астрални тела вече са толкова втвърдени, че избиват хора и разпореждат мъчения, без да имат каквото и да било угризение на съвестта.