Хималаите като свещено място за Бялото Братство (1)

Възвишените човешки мисли и моралните чувства са Хималаите в човека

Едно място, за да бъде културно, за да бъде огнище на висока култура, непременно трябва да има високи планини. Планините имат отношение към човешкия живот. Защо европейците се стремят към Швейцария? — Защото там са най-високите планини в Европа. Защо индусите са избрали да живеят на това място? — Защото там се намират най-високите планини: Хималаите.

Братствата, които са в Индия, са в Хималаите, с връх Еверест. На това място поставят най-ценните личности — хора, облечени в плът, но с гениален ум, които помагат на човечеството. Те се намират там, защото в планините се съдържат ония сили, които поддържат благородното, възвишеното в човешката душа. Равните места обезпечават човека.

Високите места, планините, са възприематели на най-хубавата част от слънчевата енергия — тя се складира там. От милиони години най-хубавото, което Слънцето е изпратило на Земята — всичко е складирано в планините. Следователно планините съдържат грамадни енергии. Планините са складове на Божествена енергия, място на една разумна работа.

* * *

Да се върнем пак към Белите братя. Де е тяхното жилище? — Школата на Всемирното Бяло Братство е на Слънцето. Там всяка година Белите братя правят събор. Техните делегати на Земята също се събират на събор. — „Къде?“ — На един висок връх в Хималаите, там правят своя събор. — „Кой е този връх?“ — Зная го, но не мога да го кажа, не е позволено. — „Духове ли са тези братя?“ — Те са хора, облечени в плът, както обикновените хора, но завършили своето умствено и сърдечно развитие.

Велик, тържествен ден е съборът на Белите братя на Хималаите — свещеното място за тях. Тогава Бог изявява към тях Любовта Си с всичката Своя пълнота, с всичката Си енергия, която се отправя към целия свят. Тази енергия е причина за повдигане на религията, науката, изкуството. Тя е причина за преустройството на обществата, за подобряване строя и управлението. Светлите и красиви дни в нашия живот се дължат на събора на Белите братя на Слънцето.

Когато някой от Белите братя на Земята минава през посвещение, той трябва да внимава това да стане в деня на тържествения събор на Слънцето. Тогава именно лъчите на Слънцето изпращат нещо ново на Земята. За онзи, който минава през посвещение, този ден е раждане от Бога. Това става само два пъти в живота им. За тези Бели братя се казва, че са родени два пъти от Бога. — „Какво значи това?“ — Мислете по този въпрос, сами да си отговорите.

* * *

Питате: „Защо ни се говори толкова много за Христа?“ Що е Христос? — Той е проявената Божия Любов, която хората не познават. И Павел казва за себе си: „Днес познавам Христа другояче, не както по-рано го познавах.“ Значи всеки ден човек прибавя по нещо към познаването на Бога и Христа.

Като ме слушате да говоря за събора на Белите братя на Слънцето и на Хималаите, казвате: „Ние знаем, че Слънцето е горящо, огнено тяло. Следователно невъзможно е там да се събират братя на събор. Знаем, че на Хималаите на девет километра височина всичко е покрито със сняг и лед. Невъзможно е там да живеят хора! Това е голямо противоречие.“ — Така е, обаче вие не знаете още истинското предназначение на снега и на огъня.

Има огън, който изгаря; има огън, който не изгаря. Вие мислите, че огънят от 35 милиона градуса, за който ви говоря, ще ви изгори. Той не изгаря, но пречиства. Блажен е онзи, който мине през огъня на 35 милиона градуса! Не само че няма да изгори, но всичко старо в него ще се схуми и той ще влезе в новия живот, ще се роди отново. Трептенията на този огън преобразяват човека, прекарват го от смърт в живот.

* * *

Ще кажете, че при 35 милиона градуса топлина човек се превръща на пара. Не, той се превръща на пара при 150-200 градуса, а при 35 милиона градуса той се разлага, превръща се на йони, електрони и още по-дребни частици, докато най-после влезе в новия живот. За нас огънят от 35 милиона градуса е демаркационна линия, през която се минава от физическия в Божествения свят; от нещастието към щастието; от лъжата към Истината; от злото към Доброто. Това наричам минаване от смърт към живот.

Сега и аз ви желая, като ученици на Всемирното Бяло Братство, да минете през този огън. Впрочем, няма защо аз да ви желая. Всеки ученик сам трябва да пожелае да мине през огъня на 35 милиона градуса.

* * *

Сега Бялото Братство всяка година има събор на едно от най-високите места на Хималаите. Всяка година имат среща. Там се вземат известни решения по всички важни въпроси. Срещата на всички най-видни ръководители на всички народи, среща на физическото поле в най-високото поле на физическия свят. Тези места в Хималаите са непристъпни, даже невидими за човешкото око.

(Въпрос, зададен от брат Ковачев: „Техният събор съответства ли с нашия по време?“) — Не съответства. Трябва да имате едно ново разбиране, една нова философия.

* * *

Стремете се да развивате моралните чувства в себе си. Те представят Хималаите в човека.

* * *

Ако линията на сърцето е много дълга, човек става голям идеалист. Той търси все идеални хора, но понеже живее по високите върхове, не може да ги намери. Ако отиде на Тибет, на 6,000 метра височина, там ще намери няколко отшелника. По-високо от Тибет той не може да намери хора.

Истинските идеалисти живеят на Хималаите. Идете там и от тази височина разглеждайте човешкия живот. Какво представят Хималаите? — Възвишените човешки мисли. Следователно искате ли да разрешите мъчните задачи на живота, качете се във възвишения свят на вашия ум. Там ще ги решите правилно.

* * *

Следва »

Извадките са предоставени за публикация от Аутсайдер.

Споделете публикацията

Google1

За Сътрудници

В този раздел са поместени интересни преводни или авторски материали, писани или намерени от сътрудници и читатели на „От Извора“. Вие също можете да направите своя принос, като изпратите предложение за авторска публикация или собствен превод на is@otizvora.com.

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.