Учителя Беинса Дуно за новите методи на Бялото Братство в текущата епоха (3)

„Любовта е единственият сигурен и правилен метод за работа. Дойде ли до ума, Любовта трябва да се прояви като светлина. Дойде ли до сърцето, тя трябва да се прояви като приятна топлина. Във волята пък се проявява като сила.“

Продължава от първа и втора част »

Сега вие искате да бъдете ученици на Всемирното Бяло Братство. На място е желанието ви, защото там ще научите много нещо. Някои задават въпроса: „Де е Бялото Братство?“ — В самите нас. То не е една химера, едно име — то е Реалност. Не е достатъчно само да желаете да бъдете ученици на това Братство — работа се иска от вас!

Има окултисти, които са обикаляли дворовете на Бялото Братство, но не са проникнали до неговата същина. Какво може да знае един студент, който не е посещавал нито един професор? Някои теософи казват, че за да постигнеш посвещение, трябва да отидеш в Индия. Може да си ходил в Индия, да си минал през изпити, без да си се посветил. Който иска да се посвети, може да получи посвещение навсякъде — и в Индия, и тук. Ти можеш да отидеш в Индия, но и Учителят ти може да те намери тук.

Отиването в Индия може да стане в пет минути. Учителите на Бялото Братство знаят законите на Природата. Те могат да сгъстяват и да разреждат материята на своето тяло и да се пренасят, дето искат. Учителят на Бялото Братство може да те срещне навсякъде, ако си го пожелал. Той ще те прекара през посвещение и ще си замине.

* * *

Навсякъде има свещени неща — и в Индия, и в Египет. Те са сила, те са живот, но сами по себе си не живеят.

* * *

Щом речеш да мислиш какво нещо е Бог, ще заспиш. На Изток препоръчват медитацията, размишлението. Но в какво седи размишлението? Ти не можеш да размишляваш, да медитираш без Любов. Ако в тебе има един малък оттенък на недоволство, то има принуждение вътре в тебе и ти не можеш да медитираш.

* * *

Някой мисли, че ако отиде в пустинята и прекара там известно число години в пост и молитва, ще разреши въпросите на живота. И 20 години да прекарате в пустинята в пост и молитва, пак няма да разрешите въпросите си. Едни са ходили в пустинята, други — в Индия, постили са, молили са се, но въпросите на живота и до днес остават неразрешени. Индусите са ги разрешавали, но не са ги разрешили; египтяните са ги разрешавали, но и те не са ги разрешили. Отпреди 2000 години насам и Христос постави тези въпроси на разрешение, но още не са разрешени.

Защо не могат да се разрешат? — Приложение се изисква. За да се приложи Христовото учение, трябва да се разбира. Много хора се спасиха с Христовото учение, но само онези, които го разбираха. Малцина са тези, които разбират Христа. Единствената сила, която може да помогне на хората в борбите, в страданията им – това е Любовта.

* * *

Ако човек няма Любов в една работа, той не може да очаква никакъв прогрес. Прогресът зависи от същото. Същият закон има значение и в обществата. Ако между членовете на едно общество няма никаква Любов, цялото общество ще бъде хилаво. В най-широк смисъл взето, вън от Божията Любов никакъв прогрес не може да се очаква.

Същият закон има отношение и към самия човек. Ако във всеки даден случай между ума, сърцето и волята на човека няма разбирателство, той не може да прогресира, не може да бъде здрав. Цялата Школа седи в това! Мнозина искат да вкарат този метод в живота си, но не знаят как. В Америка, в целия свят, в Индия имат специални системи за постигане на вътрешни резултати, но вън от Любовта всички методи нищо не струват.

Любовта е единственият сигурен и правилен метод за работа. Дойде ли до ума, Любовта трябва да се прояви като светлина. Дойде ли до сърцето, тя трябва да се прояви като мека, приятна топлина, която е в състояние да стопи всичко твърдо в човека, както външната топлина е в състояние да стопи и най-твърдите метали и да ги превърне в течни. Във волята пък Любовта се проявява като сила. Онази Любов, която едновременно произвежда светлина в ума, топлина в сърцето и сила във волята, това е Божествената Любов в живота. Това всеки може да опита.

* * *

В съзнанието си човек минава през една тъмна нощ — Кали юга. Попадне ли в тая нощ, той може да извърши най-голямото престъпление. Външно човечеството има добри условия за развитие, но вътрешно то минава през тая тъмна нощ — Кали юга. Дълъг е периодът на тъмната нощ! Той започна от съгрешаването на първите човеци и продължи до времето на Христа.

Христос дойде на Земята да каже на хората, че това тъмно време изтича. Сегашното време е край на Кали юга, край на черния век. Като изтече това време, ще настъпи светлият век на човечеството. Идат вече светлите братя на Земята! Иде новото време в света. Някои от светлите братя ще се въплътят, други ще се вселят. И едните, и другите ще бъдат видими. Те ще разрешат всички въпроси правилно.

* * *

Извадките са предоставени за публикация от Аутсайдер.

Споделете публикацията

Google1

За Сътрудници

В този раздел са поместени интересни преводни или авторски материали, писани или намерени от сътрудници и читатели на „От Извора“. Вие също можете да направите своя принос, като изпратите предложение за авторска публикация или собствен превод на is@otizvora.com.

Всички публикации

2 коментара за "Учителя Беинса Дуно за новите методи на Бялото Братство в текущата епоха (3)"

  1. Йордан Петков  18.11.2018 г. | 13:29 ч.

    „Любовта е единственият сигурен и правилен метод за работа. Дойде ли до ума, Любовта трябва да се прояви като светлина. Дойде ли до сърцето, тя трябва да се прояви като мека, приятна топлина, която е в състояние да стопи всичко твърдо в човека, както външната топлина е в състояние да стопи и най-твърдите метали и да ги превърне в течни. Във волята пък Любовта се проявява като сила. Онази Любов, която едновременно произвежда светлина в ума, топлина в сърцето и сила във волята, това е Божествената Любов в живота. Това всеки може да опита.“
    След като Любовта се проявява в ума, сърцето и волята значи е извън тях. В следващите цитати предоставени от Аутсайдер има ли цитати и за тази Любов, нещо по-конкретно?
    Питам защото съм чел много цитати по форуми на Бялото братство, но Аутсайдер е успял да свали, да приземи учението на Беинса Дуно, да го направи разбираемо и приложимо в ежедневието. И всичко това го е направил само с цитати! След като „Това всеки може да опита“, ако има описание „как“ ,това ще е много добро допълнение.

  2. Аскордонт  21.11.2018 г. | 18:30 ч.

    Като си постоянно в състояние на пълно отсъствие на страх.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.