Къде са живели прадедите на днешните българи преди 2000 години

Интерпретациите на официалната историческа наука срещу математически точните данни от генетическата наука

Прави впечатление огромно разминаване между данните за произхода на днешните българи в две дисциплини, които би трябвало да си сътрудничат — история и генетика. Смятам, че историческите възгледи са като цяло добре известни на читателите, те се преподават и в училищата. Липсва обаче добро обобщение на генетическите данни. Тази статия е опит да потърсим отговор на въпроса къде са живели генетическите предци на българите преди 2000 години.

Според приетите исторически възгледи

В актуален (към 2018 г.) български учебник по история за 6. клас („История и цивилизации за 6. клас“, автори Екатерина Михайлова, Цветана Георгиева, Милияна Каймакамова, Теодора Борисова-Петрова, Никола Дюлгеров), в частта озаглавена „Древните българи и славяни във Великото преселение на народите“ (стр. 22), пише следното:

През ІІ – ІV в. древните българи се разселили от Централна Азия към Европа. Част от тях заели земите на север от Кавказките планини, а други продължили с хуните към Централна Европа. През V – VII в., като съюзници или врагове, те се вписали трайно в историята на Византия. Славянските племена обитавали обширна територия в Централна и Източна Европа, където се обособили в три големи групи: източни, западни и южни. В началото на Великото преселение на народите те попаднали под властта на готите, а след разгрома им — под тази на хуните. Разпадането на хунския съюз довело до масовото им разселване в Европа. Южните славяни заели територията на север от р. Дунав, откъдето нападали за плячка земите на Византия. От края на VI в. започнали и трайно да се заселват в балканските ѝ провинции.

Авторите на учебника очевидно приемат, че днешните българи са наследници на древни българи и славяни, защото не споменават и една дума за траки, когато пишат за създаването на Дунавска България. Там те пишат следното (стр. 44):

През втората половина на VII в. древните българи, предвождани от третия Кубратов син — хан Аспарух, достигнали до Балканския полуостров. Там вече живеели много славянски племена.

Съгласно тези данни, преди 2000 години нашите прадеди са живели в Централна Азия и Централна и Източна Европа, но не и на Балканите.

Според достъпните генетически данни

Нека дефинираме генетическата терминология, с която ще работим.

Понятията „жена“ и „мъж“ тук означават „индивид без Y хромозома“ и „индивид с Y хромозома“.

Генетическите изследвания на произход на даден народ биват 3 вида:

• по бащина линия (Y-chromosome DNA haplogroup, съкратено Y-HG или Y-DNA). Ако двама мъже принадлежат към една Y-DNA хаплогрупа, значи имат общ прародител по бащина линия. От четиримата баби и дядовци (в стандартния случай) на даден мъж, Y-хромозомата е наследена само от бащата на бащата на мъжа (т.е. от единия дядо).

• по майчина линия (mitochondrial DNA, съкратено mtDNA). И мъжете, и жените имат митохондриална ДНК. Ако два индивида принадлежат към една mtDNA хаплогрупа, значи имат общ прародител по майчина линия. От четиримата баби и дядовци (в стандартния случай) на даден индивид, митохондриалната ДНК е наследена само от майката на майката на индивида (т.е. от едната баба).

• Автозомна ДНК (Autosomal DNA, съкратено atDNA). Автозомите (хромозоми от 1 до 22) се наследяват и от двамата родители и всички близки предци. И мъжете, и жените имат автозомни хромозоми. От четиримата баби и дядовци (в стандартния случай) на даден индивид, автозомните хромозоми са наследени по 1/4 от всяка баба и всеки дядо.

Генетическите изследвания на Y-DNA и mtDNA говорят за хаплогрупи и подгрупи. Да речем, че един мъж принадлежи към Y подгрупа E1b1b1a1a1a. Всяка буква и цифра по принцип представлява едно „разклонение“ в наследственото дърво. Общият прародител на подгрупата, заедно с други негови роднини, е имал общ прародител с подгрупа E1b1b1a1a1 (липсва последното а). Тази подгрупа пък е част от E1b1b1a1a, която пък е част от E1b1b1a1a и т.н. Всички съвременни хора имат общ прародител и по мъжка, и по женска линия, който може да се проследи чрез ДНК.

Названията на хаплогрупите са се променяли през годините, така че често използваме поне 2 съкращения, например другото име на E1b1b1a1a1a е V13.

Тук ще разгледаме резултатите по бащина линия.

Има публикувани различни ДНК изследвания на съвременни българи, обобщени в Уикипедия. Ползвал съм процентите от линка, но естествено те не могат да са категорични и варират в различните изследвания и в различните региони.

Друг източник на резултати от ДНК изследвания на съвременници е familytreedna.com — Bulgarian DNA.

Резултатите от изследвания на съвременни българи могат да се сравнят с достъпни данни от хора, живели по нашите земи в миналото.

Най-голямото ДНК изследване на древни човешки останки от Балканите и съседните райони е публикувано през 2017 — Mathieson et al. — The Genomic History Of Southeastern Europe

То обхваща 204 индивида, живели основно от 12000 до 1000 години преди Христа. Данните са публикувани тук.

От 204-те изследвани древни индивида от Mathieson et al., имаме Y-DNA данни за 124 от тях.

За съжаление не са ми известни генетически данни от погребения, които археолозите категорично са определили като „тракийски“, но се надявам в бъдеще да се появят и такива. ДНК данните от Mathieson et al. са предимно от епоха, за която се смята, че по нашите земи дори още не са дошли „траките“.

Генетически данни от погребения, които археолозите категорично са определили като „славянски“, също не са ми известни. Там причината е по-скоро фактът, че според общоприетото мнение, славяните по нашите земи преди приемането на християнството са изгаряли мъртвите, а веднага след това са престанали да бъдат „славяни“ (станали са българи).

Генетически данни от погребения, които археолозите категорично са определили като „прабългарски“, има. За съжаление те не са изследвали Y-DNA, а само mtDNA. Ще ги спомена по-нататък.

Понеже данните от древни погребения все още са малко, може да е полезно да сравним ДНК на съвременни българи с ДНК на съвременни представители на други народи. Много изследвания са представени в обобщен вид тук.

Това е карта на разпространението на Y-DNA хаплогрупите в Европа (линк за уголемена версия):

Около 22% от българите спадат към хаплогрупа I-L460 (I2a)

За нея се смята, че е възникнала на Балканите. Сиреч мъжът, при когото се е появила мутацията, характерна за всички негови наследници, и който е живял преди 28 до 33 хил. години, най-вероятно е бил балканец.

Повечето изследвани българи спадат към подгрупата I2a1b, която е много разпространена на целия Балкански полуостров.

Човек, живял преди около 10493 години на територията на днешна Сърбия, спада към хаплогрупа I2a1.

Подробна информация за тази хаплогрупа може да се намери тук.

Интересно е, че подгрупата I2a1b е много разпространена сред следните народи, за които се смята, че предците им са живели на Балканите преди 2000 години: албанци, гърци, румънци. Представителите на тези народи в някои региони е по-вероятно да принадлежат към тази хаплогрупа, отколкото българите, но средностатистически при българите тя се среща по-често.

Около 20% от българите спадат към хаплогрупа E-V68 (E1b1b1a)

За нея се смята, че е възникнала в Северна Африка преди около 24000 години.

Днешните българи от хаплогрупа E1b1b1a са почти изцяло от подгрупа E1b1b1a1a1a (V13). Всички индивиди, спадащи към тази хаплогрупа, са наследници на един индивид, живял преди около 4100 години.

Човек, живял преди около 7485 години на територията на днешна Хърватска, спада към хаплогрупа E1b1b1a1b1, която се смята за предшественик на E-V13.

Подробна информация за тази хаплогрупа може да се намери тук.

Интересно е, че подгрупата E1b1b1a1a1a (V13) е много разпространена сред албанци (в Косово над 40%), гърци (в повечето изследвания над 20%), румънци (25% при арумъните от Македония). Представителите на тези народи като цяло е по-вероятно да принадлежат към тази хаплогрупа, отколкото българите.

Около 18% от българите спадат към хаплогрупа R-M420 (R1a)

За нея се смята, че е възникнала в Евразия преди около 22000-25000 години. Още не е ясно точно къде е възникнала, а историята на тази хаплогрупа изглежда е тясно свързана с разпространението на индо-европейските езици.

Човек, живял преди около 3638 години на територията на днешна България (открит в некропол в местността „Кайряка“, до Меричлери, Хасковско), спада към хаплогрупа R1a1a1b2 (R-Z93). И сред днешните българи се среща същата хаплогрупа.

Подробна информация за тази хаплогрупа може да се намери тук.

Подгрупите M458 и Z280 се считат за „славянски“, защото са най-разпространените хаплогрупи в Словения, Чехия, Словакия, Полша, Беларус, Украйна, Русия, където се говорят славянски езици. Трябва да отбележим, че същата хаплогрупа е и най-разпространената в Унгария, където езикът не е славянски. Освен това тази хаплогрупа не е най-разпространената при южните славяни (Там е I2a).

Интересно е, че хаплогрупата R-M420 (R1a) е разпространена също сред албанци (под 10%), гърци (над 20% в някои случаи, но като цяло по-малко, отколкото при българите), румънци (като цяло повече, отколкото при българите).

Около 11% от българите спадат към хаплогрупа R-M343 (R1b)

За нея се смята, че е възникнала в Азия, но е най-разпространената хаплогрупа в Западна Европа.

Човек, живял преди около 6448 години на територията на днешна България, спада към подгрупа R1b1a. И сред днешните българи се среща същата подгрупа. Oще 8 души, живели преди около 7901 до 10835 на територията на днешна Сърбия и Румъния, спадат към същата подгрупа.

Друг човек, живял преди около 4725 години на територията на днешна Хърватска, спада към подгрупа R1b1a1a2a2 (известна и като R-M269). Сред днешните българи същата подгрупа се среща в около 10.5% от мъжете, сиреч това е основната подгрупа на R1b.

Подробна информация за тази хаплогрупа може да се намери тук.

Интересно е, че хаплогрупата R-M269 (R1b1a1a2a2) е разпространена сред албанци (около 18.39%, линк), гърци (около 13.5%, линк), румънци (около 13.0%, линк). Представителите на тези народи като цяло е по-вероятно да принадлежат към тази хаплогрупа, отколкото българите.

Около 10% от българите спадат към хаплогрупа J-M172 (J2)

За нея се смята, че е възникнала в Близкия Изток преди около 15000-22000 години.

Човек, живял преди около 3550 години на територията на днешна Хърватска, спада към хаплогрупа J2b2a. И сред днешните българи се среща същата хаплогрупа. При ДНК изследвания на останки от древни жители, смятани за принадлежащи към минойската и микенската цивилизация, се оказва, че те принадлежат предимно към хаплогрупа J2a1 (линк). Сред днешните българи същата хаплогрупа се среща дори по-често от J2b2a (линк).

Подробна информация за тази хаплогрупа може да се намери тук.

Интересно е, че хаплогрупата J-M172 (J2) е разпространена сред албанци (около 19.5%), гърци (най-много при гърците от Кипър: 37% и Крит: 34%), румънци (около 25% при балканските власи). Представителите на тези народи като цяло е по-вероятно да принадлежат към тази хаплогрупа, отколкото българите.

Около 5% от българите спадат към хаплогрупа G2a

Открити са останки на 7 индивида, живели на територията на днешна България преди около 8175 до 4758 години, спадащи към подгрупи G2a2a и G2a2b. Сред днешните българи се срещат същите подгрупи.

Подробна информация за тази хаплогрупа може да се намери тук.

Интересно е, че хаплогрупата G2a е разпространена сред албанци (около 3%), гърци (около 8%), румънци (над 12% в някои изследвания, но като цяло по-малко, отколкото при българите).

Около 4% от българите спадат към хаплогрупа I1

Към нея спада и авторът на тези редове.

Смята се, че е възникнала в Европа. В днешно време е най-разпространена в Скандинавия.

Човек, живял преди около 4450 години на територията на днешна България, е принадлежал към хаплогрупа I. По негово време подгрупата I1 може би даже още не е съществувала.

Подробна информация за тази хаплогрупа може да се намери тук.

Интересно е, че хаплогрупата I1 е разпространена сред албанци (около 4%), гърци (около 1-2%), румънци (около 5%).

Обобщение

Разгледаните 7 хаплогрупи обхващат около 90% от българите. Дори и да нямахме никакви данни от древни ДНК, можехме да отбележим следния факт: поне 90% от днешните българи по бащина линия имат произход, подобен на албанците, гърците и румънците, които пък са считани за наследници на хора, живели на Балканите преди 2000 години. Този процент всъщност трябва да е и по-висок, ако разгледаме и други хаплогрупи на Y-хромозомата.

Не съм разгледал данните за хаплогрупите по майчина линия — това може да е предмет на следваща статия. Трябва да се отбележи обаче, че едно известно изследване е работило с mtDNA от останки на хора, считани без съмнение за „прабългари“ — Mitochondrial DNA Suggests a Western Eurasian Origin for Ancient (Proto-) Bulgarians. Резултатите са, че 13 индивида принадлежат към 10 mtDNA хаплогрупи: H, H1, H5, H13, HV1, J, J1, T, T2 и U3. Всички те се срещат сред индивидите, живеели в югоизточна Европа преди няколко хилядолетия, публикувани от Mathieson et al. Следователно, 100% от изследваните 13 „прабългари“ по майчина линия имат произход, подобен на живелите по нашите земи преди хилядолетия.

Не съм разгледал данните от автозомна ДНК. При тях обаче е повече от ясно, че българите са близки роднини на другите балканци, като албанци, гърци и румънци. Повече информация тук.

Съществува обширно изследване, комбинирало данни от Y-DNA, mtDNA и atDNA за много етнически групи, включително българи — Genetic Heritage of the Balto-Slavic Speaking Populations: A Synthesis of Autosomal, Mitochondrial and Y-Chromosomal Data. И по Y-DNA, mtDNA и atDNA българите са близки роднини на албанци, гърци и румънци.

Древните ДНК данни също ни дават основание да твърдим, че днешните българи до много голяма степен са генетически наследници на хора, които са живели на Балканите преди 2000 и повече години.

Споделете публикацията

Google1

За Сътрудници

В този раздел са поместени интересни преводни или авторски материали, писани или намерени от сътрудници и читатели на „От Извора“. Вие също можете да направите своя принос, като изпратите предложение за авторска публикация или собствен превод на is@otizvora.com.

Всички публикации

50 коментара за "Къде са живели прадедите на днешните българи преди 2000 години"

 1. Стопанина  01.11.2018 г. | 19:30 ч.

  Дискусията продължава в „сериозния“ форум, въпреки че вече и там няма гориво. Кратко резюме на откритията, споделени от „експертите“:

  1. Администратор genefan и потребител jingiby не приемат автохтонната теория (каквото и да разбират под това), като последният призовава, че е крайно време да спре да се говори за прабългари, славяни и траки като участници в българския етногенезис. Специално администраторката genefan, която тук възразяваше на тракийския принос (какъвто беше обобщен в горната статия), в едно от последните си мнения там категорично отхвърля прабългарския принос (макар да ни пращаше да търсим корените си в степите и Централна Азия). Не става ясно на какви генетически основания го прави, тъй като „единственото“ направено и публикувано изследване не потвърждава твърдението ѝ.

  2. За оборването на автохтонната теория (каквото и да разбира под това) администратор genefan се допитва до авторитета на официалната историография – тази за участието на прабългари и славяни като единствени или основни участници в българския етногенезис. Въпреки че в същото време отрича такова участие, както отрича и тракийския принос.

  3. След като изваждаме прабългарите, славяните и траките от българския етногенезис, „експертите“ от „сериозния“ форум пропускат да ни насочат към алтернативи. И се налага да гадаем дали търсят някакви екзотични (за нашите земи) хаплогрупи, според които българите са потомци на други народи, минавали тъдява: например авари, маджари, келтски гали, „германски“ готи, персийци отпреди Христа, анадолци…?! Каквото и да гадаем, „сериозните“ забравят да дадат генетически аргументи.

  4. Понеже няма откъде да вземат такива аргументи, се налага да гадаем дали българите не са паднали случайно или умишлено от Марс.

  5. Ако българите са дошли от Марс и са изключително близки генетични роднини с днешните гърци, албанци и румънци, би трябвало да приемем, че гърците, албанците и румънците също са марсиански колонисти.

  И в крайна сметка, както и да го въртим и усукваме, пак стигаме до изводите в епохалния ми труд „Българите са лемурийци“. Из вечно актуалния ми опус магнум:

  Да вземем думата ВСЕЛЕНА. Трябва ли изобщо да доказваме, че „вселена“ е изградена от българските думи В-СЕЛЕНА, сиреч „в село“? А щом Вселената е българско село, бая ще се озорим, преди да открием самата пра-пра-прабългарска столица в една далечна, далечна галактика, където са живели нашите междузвездни канове със светлинните си джедайски мечове.

  Или както казваше един от малкото български историци, годни за научна работа: „Някои хора се чувстват длъжни да говорят все по-големи и по-големи абсурди, за да ни впечатлят със своята ученост.“ (Цитирано по памет.)

 2. Thrax  01.11.2018 г. | 19:52 ч.

  Статията е убиец а коментарите на Стопанина са терминатори 🙂 🙂 Стопанино искам повече статии от този човек и твои статии като комрнтарите ти… мачкайте ги!

 3. Истинската genefan  02.11.2018 г. | 00:42 ч.

  Мнение на genefan от 2017: http://dnagenealogy-bg.org/mybb/showthread.php?tid=634&pid=11149#pid11149

  Съвременните българи явно в мнозинството си са потомци на население дошло през Желязната епоха

  Заключение от резултатите на проекта, чийто администратор е genefan: https://www.familytreedna.com/groups/bulgariandna/about/results

  Оказва се, че съвременните българи по пряка бащина линия са потомци предимно на местното балканското население

 4. Светльо  02.11.2018 г. | 10:11 ч.

  Сега погледнах писанията им в тези проекти. Хората-учени търсят славянски гени, прабългарски гени – интересно какво влагат в тези понятия, които са им тотално объркани. Пълна каша. Бая ще има да се поровят и да потърсят. Дано се сетят, че освен тяхната наука има и други, и че изследванията им трябва да водят към едно. В общи линии доказват, че от водопада вода пада…. Славяноезични са и руснаци и българи, гените им коренно различни. Имаше напъни едно време да славянизират и монголците – хахаха, докъде стигнаха болшевишките опити не знам, но може би е по линия на натрапване на средноазиатската теза за произхода на южните славяни, към които спада и нашия народ.

 5. Светльо  02.11.2018 г. | 10:50 ч.

  Как ли ще се почувстват „учените“, когато след време им уври главата, че готи, гети, славяни, траки, българи е едно и също нещо….?!?!?

  Голямо ровене на кости ще падне…

 6. Стопанина  02.11.2018 г. | 10:56 ч.

  И сега им е увряла главата. Но никога няма да признаят, че не са били прави, когато спореха с „автохтонистите“ преди 10-12 години във форумите на Dir.bg. Реално това е и същността на сегашния спор. Ако погледнеш последните им писания в техния форум, ще видиш, че забележките към Никола не са за фактологията, а че „откривал топлата вода“ СЛЕД тях. Баламосват се взаимно, че, видиш, ли той плагиатствал тях. 🙂

 7. Светльо  02.11.2018 г. | 11:01 ч.

  Надутото его не помага. Би трябвало да го разберат. Генеалогията не е цялата наука, тя е един клон от Цялото. Колкото повече се вторачват в детайла, толкова повече ще им убягва Цялото. Нашия народ има и приказка за тая работа – От взиране в дървото не виждаш гората – тяхна си работа, един ден може и да узреят!

 8. Стопанина  02.11.2018 г. | 11:10 ч.

  По-горе някой беше описал Истинската genefan. Нека сега да видим и Истинския jingiby:

  Не мисля, че геномът на българите не е променен през последните 5 хил. години, но не ми се коментира, понеже от данните на стари кости е очевидно, че не е така.

  С други думи, автохтонофобът jingiby мисли, че българите трябва да са се променили генетически през последните хилядолетия, но понеже не може да си обясни, че ОЧЕВИДНО не е така, не му се говорело. Разбирам го, трябва да му е много кофти на човека. Защото, за да си обясни, защо данните опровергават „мисленето“ му, ще трябва да се позове на някоя автохтонна теория. 😉

  Но всяка мисъл за автохтонност е ерес за дресирания автохтонофоб, затова веднага след това четем:

  Също така дадените две обяснения касаещи генома на прабългарите и славяните също са нелогични. Много по-логично обяснение е, че техните нашествия не са били многобройни. Специално за прабългарите е сигурно, че бройката им е била символична, а ареалът на поселение съвсем ограничен.

  Да, много е „логично“ да се смята, че „нашествията“ на славяните не са били многобройни. Забравяме за „седемте славянски племена“, забравяме даже на език от коя езикова група говорим. Забравяме, че славяните в един момент, сякаш от нищото, се оказват обитатели чак на земите до Пелопонес.

  Славяни няма, щото нямаме типични „славянски гени“. 🙂 Няма да разсъждаваме върху факта, че античните историци говорят за „седем гетски племена“, както и че Т. Симоката директно заявява, че гетите в по-ново време се наричат славяни. Това е ерес – автохтонна „теория“, създадена от древния египетски историк. Тази „теория“ предхожда всякакви съвременни „официално-научни логики“. 😉

  Да, много е „логично“, че прабългарите са били „със сигурност“ символично малобройни. Затова в историческите извори се говори, че са били „повече от пясъка в морето“.

  Да, много е „логично“, че са населили „ограничен ареал“ – какъвто е този… от Фанагория до Бяло море и от Кавказ до Панония!

  Всякакви такива „логичности“ стават напълно излишни, ако се приеме, че славяни и прабългари са по-нови термини за траки и скити. (Което си е написано в прав текст от съвременниците им. Обяснено е и в домашните извори.) Но това вече е „автохтонна теория“, а дресировката изисква такива теории да се отричат първосигнално. По-лесно е да се правиш на палячо, отколкото да направиш трудното признание, че някой друг се е ориентирал по-бързо в обстановката от теб.

  Така че… да, проблемът им е в егото. Преди всичко останало. Егото ги спира да търсят и правилните исторически обяснения, които не изискват „логики“, противоречащи на добре известни исторически сведения от практически ВСИЧКИ първоизточници.

 9. Стопанина  02.11.2018 г. | 14:23 ч.

  Открития и съответните изявления на genefan, направени в клуб История на Dir.bg още преди 5 до 12 години:

  Не искам да ти отвръщам кой е тъпак, само че всички ДНК тестове доказват, че нямаме нищо общо нито с индопакистанци, нито иранци, нито калаши, хунзи и каквито щеш азиатци. Всички ЕВРОПЕЙЦИ, включително българите са много тясно свързани генетично и преливащи един в друг, остави Азия на АЗИАТЦИТЕ. Източник

  Но тук твърди, че трябва да търсим генетическите си предци в степите, Кавказ и Централна Азия. Явно същото трябва да правят и останалите европейци, всички от които са, цитирам, тясно свързани с българите.

  Неочаквано всички българи [по „славянска линия“] в нашия проект се оказват Севернодинарци. Имат точни съвпадения по Украина и Полша, но не и със съседна Сърбия! Оказва се, че ние сме различни от сърби и хървати по тази линия, макар да сме езиково много близки. Сега някои учени развиват нова теория, че I2а Динарска е възникнала около Крапатите и тя, а не R1a е истинския славянски маркер. Севернодинарския е по-стар клон, които се среща по много по-голяма територия, така Южнодинарския може да се смята само като подразклонение на Севернодинарския. Голямата концентрация около Хърватия може да се обясни не че е възникнала там, а с founder effect и genetic drift, или с други думи едно малко племе, което се е заселило по тези места се е размножило много в близко минало за сметка на съседите или опразнена територия. Източник

  Значи, новата теория е, че според „славянските гени“, някои от генетичните предци на българите са от Карпатите. Ако обозначим това с етнически имена – говорим за даки и гети, тъй като те са населявали тези области. Но тук genefan твърди, че българите не са потомци на тези народи, населявали въпросните земи преди 2000 години, защото нямало данни за това.

  По женска линия българите не се рзаличават процентно от останалите европейски народи. Иранска връзка може да се направи само с МтДНК хаплогрупи М или R, които почти не се срещат в Eвропа, освен сред ЦИГАНИТЕ. По същия начин има вече един от Y хромозома H група, който настоява, че е българин, но това е и най-разпространената поредица сред нашите цигани според изследването на проф. Кременски. Така всички претенции за иранска връзка могат да се обяснят и с циганска. Източник

  Както по-горе се отричаше централно-азиатският произход според официалната историография, така сега genefan категорично отхвърля и теорията за южно-азиатския (памиро-иранския) произход. Прави ясно разграничение между данни от етнически българи и цигани, живеещи сред българите. Но тук не благоволи да прави такова разграничение между капсулирани етнически групи с техните екзотични гени и останалите българи.

  Бащините и майчини линии на Балканите показват хомогенен релеф извън лингвистичните граници с изключение на изолираните Арумъни (цинцари) Източник

  Значи, хомогенният релеф показва, че всички народи на Балканите имат общи генетически предци, въпреки че сега говорят различни езици. Но genefan само тук отказва да приеме, че, щом предците на гърците, албанците и румънците са живели на Балканите преди 2000 години, значи и предците на българите са живели тук по същото време.

  Аз не ги изолирам, а авторите на статията. Отидете по-надолу при картинките, където ги има и българите и вижте, че различните балкански народности не се различават много генетически един от друг и се скупчват в един кластер при сравнение с другите европейски народи. Т.е, езикът е вторичен ако се тръгне от гените. Източник

  Отново genefan не е склонна да разграничава всички балканци, тъй като генетически попадат в един „кластер“. Но тук опита да отдели българите от „кластера“ на гърците, румънците и албанците, за да оспори континюитета.

  Аз отначало бях скептична към твърденията на автохронците, че ние говорим на „словенски“, защото това си е бил езика на наи-древното население по тези земи. Но скоро попаднах на изследване, с което любимата ми генетика доказва въз основа на мтДНК тестове, че родината на славяните е всъщност Блаканския полуостров. Източник

  Без коментар! 😀 Genefan е написала горното преди 13 години!

  Всички цитати едно към едно потвърждават данните в статията на Никола Църцаров. Но тук genefan беше решила да се прави на интересна, за да привлича внимание към собствения си форум, като не пропусна да охули автора на статията, а след това и мен, като ме „разпознава“ в някакъв „откачалка и простак Старинар“, с когото е имала сблъсъци преди години в Dir.bg. Така, както аз съм се сблъсквал с въпросния Старинар, тя дори не се доближава.

  Обобщено: Както написах и в няколко от предишните си коментари, genefan няма никакви възражения към фактологията в статията. Дори е съгласна с тезата на автохтонците, че прародината на славяните е Балканите. Когато идва да спори, всъщност оспорва собствените си измислици. Дали това е уместно за възрастта ѝ и за авторитета, който иска да има, е излишно да се обсъжда.

  Каквото търсеше тук – го получи. Нека се „обижда“.

 10. Светльо  02.11.2018 г. | 14:43 ч.

  Хе хе – последно, и разбра ли genefan, че славянски гени няма да намери, ако ще всички кости на света да прерови? Любимата генетика, няма да й даде отговор на въпроса кои народи имат славянски гени, защото славянски гени няма има славяснки език – славяноезичен.

  Етимологията на славяни пък е от Ословени – т.е. на които им е дадено и са възприели Словото. Той пък е езика на омразните им траки, като също няма да намери тракийски гени, щото те са пък общо название дадено на гети, готи, скити, даки, мизи, трибали, одриси, пеласги, пенонци, вандали и т.н. от елините, като една част от тях в по-късни (след 4 век) са се нарекли благъри ли служители на Благия Бог, от където пък идва и етимологията на българи, така и до ден днешен.

  Та къде са живели прадедите на ДНЕШНИТЕ българи? Голям Х 🙂 Пиша за някои от тях – генетиците, ако решат че е дорбе да четат с разбиране 😉

 11. Thrax  02.11.2018 г. | 15:02 ч.

  Стопанино не искам да съм ти противник.. осазнаваш ли човеко колко си уникален 🙂

 12. Стопанина  02.11.2018 г. | 15:12 ч.

  Тракс, благодаря, ще го приема като комплимент. Въпреки че не виждам нищо особено велико в това, да си участник в един цирк, заформен от нашата видна генетичка.

  Който иска, нека ми е противник. Но, ако говоря и отстоявам истината, този клет човек трябва да знае, че истината е по-яка от диамант. И всеки, опитал да я хапе, в крайна сметка си троши зъбите. Сам ги троши. Не го правя аз.

  Така стоят нещата.

 13. Илиан Йорданов  06.11.2018 г. | 22:26 ч.

  genefen e тотално неграмотна по темата. Както и повечето в този „сериозен“ форум, пълен с предубедени неграмотници
  Не виждам защо изобщо се занимавате с тях.
  Аз опитах преди година… не става. Което не се е пръчило, няма да се кози. 🙂
  Славяни, прабългари и прочие безумни клишета.
  Когато започнаха да излизат научни публикации в прав текст – като тази на Балановски, на Нешева и Матиесен, тия клоуни започнаха да твърдят че „учените пишели дивотии“
  Така и не разбраха че няма и не може да има славянски гени, защото славяните не са с общ произход!
  Това се признава от всички нормални учени по целукупния научен свят.
  Два месеца ми отне да убеждавам genefen и още двама -трима ламера че няма как от едно и също славянско море да сме ние и хърватите, защото пропорционалното разпределение на y-групите е много различно. Има си основен закон на популационната генетика. Е, не схващат и не схващат
  накрая ме блокираха в тъпия им форум
  Сега щели сами да си правят проучване и…. !!! публикации !!!!
  Луди хора
  Лошото е че един от тях редовно осмърдява Wikipedia с неграмотността си Ника му е Jingiby

 14. Илиан Йорданов  06.11.2018 г. | 22:46 ч.

  Автохтонността на съвременните българи се вижда още на ниво основни хаплогрупи.
  Дори на това ниво става ясно че няма как балканците да са потомци на „славянско море“, защото се различават коренно от северните славяни.
  Не съществува процес, който толкова да измени разпределението на хаплогрупите, че да се получи тази голяма разлика с поляците например.
  Освен това разликите между самите балканци са също така много големи. Двете групи – „илирийската“ и “ тракийската“ няма как да са се разделили преди 1500г.
  Тоест „славянско море“ не е имало в никаква форма
  Но и самите прабългари се оказват близки до съвремнните и до никой друг народ на изток от нас. Следователно единствената възможност е българите да са автохтонно население.
  Това се признава от Балановкси в прав текст, заради което ламерите във форума го намразиха и анатемосаха
  На автозомно ниво нещата стават още по-очевидни. Общото ни със северните славяни е малко и датира отпреди 4000г 🙂 (по данни от изследването на Балановски)

  Автозомното изследване на Матиесен е категорично. Един от малкото грамотни членове на форума им е Св. Стамов, който е учил и генетика и и ма няколко научнопопулярни статии по темата (по форумите е Южняка)
  За резултатите от това изследване винаги цитирам него, защото той е (беше) отявлен антиавтохтонист с доста крайни изказвания. Напоследък обаче мълчи 🙂
  Стамов с изненада установи, че според данните на Матиесен геномът на българит е не се е променил съществено от Бронзовата ера насам !!!
  Това лесно се вижда на PCA анализа, който Matiesen е публикувал

  Нещо повече – данните на Матиесен ги има онлайн.
  Изчислените по тях генетични дистанции на антични проби от Балканите са категорични – най-близки са българи, сърби севенри гърци румънци…. Никой не е изчезнал

  А на ламерите ще дам съвет – Потърсете си друго хоби 🙂

 15. Стопанина  07.11.2018 г. | 10:04 ч.

  Не виждам защо изобщо се занимавате с тях.

  По същата причина, поради която и ти се занимаваш с тях в двата си коментара. 🙂

  И заради още една причина: дойдоха неканени тук и казаха неща, които трябваше да бъдат адресирани. Нали няма да им оставим последната дума?

  Автохтонността на съвременните българи се вижда още на ниво основни хаплогрупи.

  Вижда се и с просто око. Стига очите ни да не са blinded by „science“.

 16. Светльо  07.11.2018 г. | 12:30 ч.

  Продължава политпростветно и политкоректното представяне на историята на нашия народ. Тук можете да видите поредното игнориране на факти, извори, изследвания и продължение на индоктринацията от античността та до съвремието. Претендира да се нарича „Моята България“, но всъщност това е тяхната интерпретация и теория.

  Това се планира да влезе в училищата….

 17. Стопанина  07.11.2018 г. | 12:57 ч.

  Това се планира да влезе в училищата….

  По-добре това, отколкото онова, което вече е в училищата. Някои ключови въпроси са коректно описани. За останалите… не можем да очакваме повече от помагало, на което Пламен Павлов е сред съставителите. Важното е, че почват да узряват, което явно се дължи на участието и на Вачкова.

  Истината трябва да се търси. Ако чакаме някой да ни я сервира в учебник, ще има да си почакаме. Положителното в това помагало е, че не се заприщват пътища за нейното намиране, както се правеше досега. Изненадан съм, че си е проправила път дори мисълта, че прабългарите може да са от Балканите.

 18. Светльо  07.11.2018 г. | 13:19 ч.

  Изненадан съм, че си е проправила път дори мисълта, че прабългарите може да са от Балканите

  Под сурдинка се посочва, че е една от теориите оставена най-накрая. Памиро-Хиндокушката не е забравена разбира се. Извинявам се, че съм критичен, но има достатъчно много факти, както от Историчеките извори, така и от Езикознанието, така и от Археологията, Генетика, Културология и т.н. Има и още политкоректни теории, но прав си, никой не трябва да чака наготово да му поднасят истината.

 19. Стопанина  07.11.2018 г. | 13:41 ч.

  една от теориите оставена най-накрая

  Ами това е чудесно – защото последните ще станат първи! 🙂 Дори памироложката простотия е овладяна и се признава:

  Разселването на древните българи в широки географски пространства оставило върху тяхната култура следите на редица стари цивилизации и народи: сармати, скити, перси. В своите придвижвания предците ни влизали в контакти с хуни, авари и други. Особено много общи черти българите имали с траките.

  Сиреч, даже да приемем нелепата памирска теория, пак стигаме до това, че в крайна сметка преди идването си насам са се превърнали в скити, сармати, траки и перси (по-точно: ираноезични групи като днешните осетинци, а не перси). Все местни източно-европейски народи.

  Обърнете внимание и на речника на същата 18 стр. Готите не са обявени за германци, хуните не са монголци, пък и останалите са горе-долу верни. Само не разбрах откъде-накъде скитите са живели на изток от сарматите, когато всъщност са живели на запад, включително на Балканите.

  Има някакъв прогрес. Голям прогрес в някои аспекти. Разбира се, има и пълни дивотии:

  „Според мита тракиецът Орфей не само дръзнал да слезе в подземното царство, за да спаси любимата си, но и успял благополучно да се върне в света на живите.“

  Значи, Орфей се върнал „благополучно“. Само че без любимата си! Която символизира нещо изгубено от неговата същност. Голем успех, ще знаете, и благополучие на килограм. 😀

  Някой, закърмен с приложен марксизъм, се е опитал да чете митовете като детски приказки.

  Дали си струва тази читанка да се разкритикува, където трябва, и похвали, където е заслужено, в някаква предстояща статия?

 20. Емил Енчев  09.11.2018 г. | 15:28 ч.

  Влючвам се със закъснение, тъй като едва сега имах време да прочета дискусията, за което се извинявам.
  Тъй като името ми е споменато в няколко от постовете по-горе, ще си позволя да направя няколко уточнения.

  Изглежда се опитват да оборват всичко, без те да се замислят какво точно искам да кажа.
  Разбира се ЕмоЕнчев не пропуска да се хване за дребни детайли да се опита да ме дискредитира. Съвет – гледай си Балканджиите и не се занимавай повече с нас. Аз съм казала, че вашите работи повече не коментирам, така че очаквам същото.

  1) Коментарите ми стоят под името ми – Емил Енчев, а аз стоя зад името си.
  2) Двата ми предишни коментара в тази дискусия не са насочени против никой от участниците в дискусията, нямат за цел да оборват становищата изложени от автора на статията, така и становищата изложени от коментиращите статията. Ако е нужно, прочетете ги пак. Явно става дума за недоразумение и объркване на имената на коментиращите.
  3) Нямам никакъв личен или какъвто и да било друг интерес да дискредитирам някого. Ако исках да дискредитирам някого, щях да го направя с възможно по-широко медийно покритие и обектът на дискредитация щеше да бъде назован с истинските му имена и организациите които представлява.
  4) Хората, които имат по задълбочени познания по дискутираните теми, би следвало да поддържат линията за популяризиране на генетичните изследвания сред широката общественост с оглед на набиране на повече ДНК резултати, от които за в бъдеще могат да бъдат направени по-точни и по-аргументирани изводи, базирани на една значително по-богата база данни от генетични резултати на българското население. Сигурен съм, че има вече много хора, които биха искали да си направят ДНК тест, но имат нужда от някой, който да ги въведе малко в нещата и да ги ориентира, за да могат по-ефективно да намерят отговорите на въпросите, които ги вълнуват относно техния генетичен произход.
  5) Статията, която коментираме, спомага за популяризирането на генетичните изследвания в България и това е най-важното. Далеч по-сериозни и професионални генетични изследвания изнасят изводи и тълкувания на резултатите, които са субективни и подлежат на корекции в предстоящите години. В тази динамично развиваща се сфера все още няма еднозначни отговори на всички въпроси. Това не ни пречи да работим и да ги търсим заедно…

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.