Учителя Беинса Дуно за неврастенията — причини и лечение (6)

Из Медицински и окултни правила, 1938-1940, IV том

Продължава от части: 1, 2, 3, 4 и 5 »

Един наш приятел, много учен беше, но страдаше от неврастения и охтика. Казах му да носи сутрин, на обяд и вечер с две стомни вода от извора — край Изгрева имаше извор. Той отговори: „Това не мога да направя. Нали ще ме видят хората и какво ще кажат?“ — „Няма нищо. Какво като те видят? Като носиш болест, хората пак те виждат. Или вода ще носиш, или болестта ще носиш.“ Той каза: „Не мога да си губя времето с носене на вода.“ Обясних му каква е ползата от носенето на вода. Казах му, че той е изгубил своя магнетизъм, а водата като добър проводник на магнетизма ще премине през организма му и ще го освободи от болестта, ще се образува едно поле на деятелност, все в този дух му говорих, и че след два-три месеца ще оздравее.

Това се вижда смешно на хората, но които са ме послушали, са оздравели. Трябва да вярвате в божествените закони и да не се срамувате от никаква работа, която носи здраве. Всяко нещо, което придава на тялото сила, което освежава, подмладява, лекува, е божествено. Някой път по пътя, по който вървите, виждате камъче, наведете се, вдигнете го и го сложете на място. Видите книжка — наведете се, вземете листчето и го сложете някъде — с това навеждане придобивате добър навик от една страна и от друга правите прекрасно упражнение. У вас има много непотребни неща и като се навеждате непотребната сила отива в земята и вие се освобождавате от непотребното. Десет пъти да се наведете на ден, това е за десет дни сто пъти; не е малко. Може друг да е хвърлил листчето, няма значение, сложете го настрана.

* * *

Черешата, прасковата, крият в себе си голяма лечебна сила. Черешата се препоръчва против неврастения и малокръвие. Яжте череши колкото искате, но с любов, и от дърво, отглеждано от добър човек.

* * *

Днес много хора страдат от неврастения, която в повечето случаи се дължи на недоимък на нервна енергия. Нервната енергия е необходима за съграждане на нервната система.

* * *

Ако умът е светъл, ако сърцето е топло и ако волята е силна, човек е здрав. Неврастенията се дължи на слаба воля.

* * *

Ако спазвате закона на Мъдростта, мисълта, мозъкът ви ще бъдат здрави — няма да бъдете неврастеници.

* * *

Неврастенията се явява от разстройството на черния дроб, лошото храносмилане — също. Черният дроб се разваля от интензивността на чувстванията. Също, когато в човека се зароди крайно честолюбие и страх. Крайно обиденият човек иска да си отмъсти, същевременно се и страхува, страхът го задържа и този страх се отразява зле на черния дроб. Постоянно в хората се възбуждат личните им чувства и страхът.

* * *

Когато организмът е нормален, при стъпването напред се вдишва, а при свиването на крака и отдръпването му назад се издишва. Защо много хора са неврастеници? Те издишват, когато стъпват, и вдишват, когато свиват крака си, затова се изморяват. И вие също така не спазвате тия движения на Природата, затова като ходите по екскурзии се уморявате.

* * *

Извадки от лекциите и беседите на Петър Дънов, 1906-1927 г.:

Нервните болести най-често се дължат на порочния живот на хората. Неврастеникът е изложен на голямо изтичане на нервна енергия от него, поради което обеднява откъм сили, изтощава се. Казвам за неврастеника, че той си е изгубил солта, в него енергията безразборно изтича, нервите, артериите са пропукани, от които пукнатини изтича нервната енергия. Неврастеникът е слаб, защото е изгубил божествената сол, която е основна сила за крепене на живота на земята. Причината за изгубването на тази сол са необузданите човешки чувства и страсти. След всяка страст от какъвто и да е характер човек се чувства слаб, отпаднал.

* * *

Неврастенията е духовен глад, на човека му липсват ония елементи, в които правилният живот може да се появява.

* * *

Неврастенията у хората се дължи на безразборното изсичане на горите, на безразборното избиване на животните.

* * *

Мозъчната система е едно динамо, акумулатор на електричество, а симпатичната нервна система е акумулатор на магнетизъм. Неврастениците често усещат лазене по краката, по гръбнака. Това са молекули от електричеството, тези щипения, ако са много чести, изсушават, изтощават човека. Но ако започне да се възстановява надмощието на магнетичната сила, неврастениците усещат, че ги облива отдолу приятна топлина. Тези две течения на електричество и магнетизъм трябва да са в хармония, за да бъде здрав човек.

* * *

Болни от неврастения може да отглеждат кошери, да се учат на чистота, трудолюбие, хармония, ред от пчелите и да се лекуват. Също да отглеждат плодни дървета. Сами да си обработват зеленчукови градини.

* * *

Щом няма достатъчно светлина в ума, неврастенията е готова.

* * *

Неврастенията се дължи на дисхармония в чувствата.

* * *

Съвременните хора са дошли до крайно демагнетизиране. Мозъкът, дробовете, стомахът, сърцето са изтощени, демагнетизирани. Това води към неврастения. Хората са толкова обеднели, че не могат да си платят и най-малките полици. Те трябва да се върнат към природата като велик източник на живот и енергия.

* * *

Хората на новата — шестата раса, ще се хранят изключително с плодова храна. Месото е силна храна, но вредна и изобщо няма да се споменава в бъдеще. Месоядството е една от причините за жестокостта и грубостта на хората и за неврастенията.

На какво се дължи неврастенията? — На неестествения живот, лишен от божественото. Когато изгуби връзката си с божественото, човек става неврастеник; когато се лиши от нещо съществено — също. Ако подложите един здрав, силен човек на тридневен глад, той ще стане неврастеник. Не когато не му се яде, а при най-големия апетит, тогава е страшно. Страшно е да лишите човека от любовта като храна на неговата душа. Щом Божията Любов посети болния, той моментално оздравява.

Следва »

Извадките са предоставени за публикация от Аутсайдер.

Споделете публикацията

Google1

За Сътрудници

В този раздел са поместени интересни преводни или авторски материали, писани или намерени от сътрудници и читатели на „От Извора“. Вие също можете да направите своя принос, като изпратите предложение за авторска публикация или собствен превод на is@otizvora.com.

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.