Учителя Беинса Дуно за неврастенията — причини и лечение (4)

Из Медицински и окултни правила, 1927-1934, II том

Продължава от части: 1, 2 и 3 »

Много хора заболяват от неврастения, вследствие на топлината, която известен род чувства произвеждат в задната част на главата. Тази топлина се отразява вредно и върху стомашната система, както и върху дробовете. Лекуването на тези хора става чрез превръщане на топлинната енергия в магнетизъм, който повдига жизнената сила на организма. Има лекари магнетизатори, които освобождават човека от вредната за организма топлина.

Водата, взета в хомеопатична доза, играе важна роля в това лекуване. Влезе ли по този начин в мозъка, тя намалява горението и болният оздравява. Но лекарят трябва да бъде разположен, да отправи добри мисли и чувства към болния. Всеки лекар не може да лекува.

* * *

Съкратеният ритъм на сърцето е причина за неврастенията. Сърцето трябва да бие ритмично, равномерно. То е резервоар, в който се втичат и изтичат енергиите на космичния свят.

* * *

Болният от неврастения е болен, защото не знае как да използва излишната енергия, която изтича от организма му.

* * *

Една от причините за неврастенията се дължи на слабата връзка между човешкия организъм и слънчевите енергии. Ако засилите тази връзка, неврастенията ще изчезне.

* * *

Ако чувствата и желанията не се задоволяват, човек става неврастеник. Ако има пресищане, резултатът е същият.

* * *

Някои стават неврастеници от големи безпокойства. Само неразумният може да се безпокои за обикновени работи. Разумният вижда и разбира нещата, и не се безпокои за дребни работи.

* * *

Най-много отрови се съдържат в месната храна. Неврастенията отчасти на това се дължи.

* * *

Съвременната неврастения се дължи на прекалената употреба на месна храна.

* * *

Някои хора са толкова страхливи, че заболяват от неврастения.

* * *

Ако ти не знаеш правилно да мислиш, ще стане втвърдяване на мозъка и ще страдаш от неврастения.

* * *

Ако не можеш да се справиш с електрическите енергии в своя организъм, ставаш неврастеник и почваш да мислиш за самоубийство, а това значи, че фалираш в астралния свят, търговец, който не може да се справи със своите дългове.

* * *

Заболелият от неврастения да вземе няколко глави чесън, да ги постави в шише и в продължение на една седмица при ясни нощи да го остави навън. Чесънът поглъща светлината от звездите и като се дава с лъжичка на болния, той възприема тази светлина и тя го лекува. Обаче трябва да знаете за всяка нощ по кое време да държите шишето навън.

* * *

Който страда от неврастения, той пък има неестествено състояние на своите мисли, мислите не са такива, каквито трябва да бъдат.

* * *

Който страда от неврастения, нека излиза вечер вън, да наблюдава звездите и небето, да се лекува. Звездите са с различни цветове — сини, жълти, виолетови, зелени, портокалени, червени и т.н.

* * *

Неврастенията е недоимък в симпатичната нервна система, поради което се разстройват стомахът, дробовете и мозъкът. За да отстраним този недоимък, трябва да знаем каква храна да даваме на стомаха, дробовете и мозъка, за да създадем в тялото си онзи храм, в който духът и душата обитават.

* * *

За да се лекувате от неврастения, не ви трябват лекари. Намерете в планината 300-годишен дъб, обикнете го, обиколете го, облегнете се здраво на него, а главата да е издадена напред и кажете: „Господин професоре, помогни ми“. Помислете през какви бури е минал и как е устоял. Достатъчно е три-четири пъти да си турите гърба на този професор и неразположението ще изчезне, както снегът се стопява на слънцето. Има растения, които живеят 500, по 1000, по 2000 години.

Следва »

Извадките са предоставени за публикация от Аутсайдер.

Споделете публикацията

Google1

За Сътрудници

В този раздел са поместени интересни преводни или авторски материали, писани или намерени от сътрудници и читатели на „От Извора“. Вие също можете да направите своя принос, като изпратите предложение за авторска публикация или собствен превод на is@otizvora.com.

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.