Учителя Беинса Дуно за болестите (8)

„Лекарите мислят, че могат да се справят с болестите. Обаче вместо да намаляват, болестите се увеличават.“

Предишни части: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 »

Всяка болест показва, че в сърцето на човека има нещо нечисто, а когато ние бъдем напълно чисти, ще бъдем винаги радостни. Когато дойдат страданията, това показва, че Господ е дошъл при нас и ни чисти; трябва да знаем, че в такъв случай печелим. На земята ние сме малки деца, правим грешки, но Господ е много снизходителен към нас. Ако ангелите правеха грешки като нашите, те биха били изринати, биха били изхвърлени завинаги от Небето. Колкото повече зло правим, толкова повече ще страдаме.1

* * *

Болестите произтичат от храната, която възприемаме — не разбираме условията на живота, които природата е определила. Този закон важи за тялото, за сърцето и за ума2.3

* * *

Понякога от вашите противоположни чувства се явяват бодежи в сърцето или на друго място в тялото — обичате и мразите едновременно, в сърцето ще се явят бодежи. Бодежи може да имате и ако някой отдалече само с мисли се нахвърля върху вас. Трябва да обичате, да се укрепвате с обичта като с мощна броня, за да сте неуязвими за такива нападки.4

* * *

Сърцето, мозъкът, очите, ушите, носът, устата, като човешки удове,5 през които минават сили, съответстват на известни същества в пространството. Когато между някои от тях започне борба, човек усеща някаква промяна в съответната част от тялото си. И наистина виждаме, че той започва да се оплаква от болка в ръката, в крака или в друга някоя част от тялото. Това се дължи на някакво външно влияние, което според учените иде или от Юпитер, или от Сатурн, или от Марс и т.н.

Някой ще възрази: «Как е възможно например Марс да влияе на хората?» Питам: Ако един народ със своите мисли може да окаже влияние върху друг един народ, защо една планета да не може да направи същото? Ние виждаме, че Англия, Франция, Германия, Русия и другите държави взаимно си оказват влияние. На същото основание и съществата, които живеят на Марс, оказват известно влияние на хората чрез своите мисли; техните мисли минават през пространството, като образуват едно течение и който попадне под влиянието на това течение, става войнствен.6

* * *

Природата е поставила толкова и толкова центрове в мозъка на човека, а учените след това ще казват, че човек може да живее и с по-малко центрове! Те казват, че човек може да живее и без сляпо черво. Природата го турила на неговото място, а лекарите го режат, като казват, че и без него можело да се живее! Най-после казват, че и без стомах можело да се живее — да, можело и без стомах! Казвам: За да живее нормален физически живот, на човека е потребен здрав и разумен стомах.7

* * *

Всички болести се дължат на човешки грехове и престъпления. За да може да лекува болния, лекарят трябва да вникне в причината на болестта. Природата изпраща болестите като метод за изправяне на грешките.8

* * *

Всяка болест е последствие от извършено престъпление в миналото или в настоящето. Като не знаят това, лекарите мислят, че могат да се справят с болестите. Обаче вместо да намаляват, болестите се увеличават. Докога ще продължи това? Докато хората дойдат до съзнанието да търсят причините на болестите в себе си, и като ги намерят, да ги отстранят.9

* * *

За всеки недъг ние търсим причината вън от нас, а тя е вътрешна. Външната е само едно последствие.10

* * *

Какво мислите — имаме ли право да развържем ръцете на онзи престъпник, който е извършил двадесет убийства и на когото природата е вързала ръцете? Първо трябва да изправим неговата душа, да развържем неговия ум и дух, и тогава да развържем ръцете му.11

* * *

Тези, които имат у себе си силен магнетизъм, не се простудяват.12

* * *

Чрез далака човек се свързва с Йерархията на Началствата, наречени Божествена Правда и Победа в света. Увеличаването и разстройството на далака показва, че правдата е нарушена и човек е в дисхармония с тази йерархия.13

* * *

Болестите в света са необходими: идва на лошия човек лоша мисъл, заболява от стомах — оставете го да боледува, да лежи, да си стои у дома, иначе ще реализира лошата си мисъл и ще направи зло. Не трябва да се лекува от вас такъв човек.14

Следва »Бележки:

 1. Протокол от Годишната среща на Веригата в Търново 1 IХ 1912 [^]
 2. Тест и за физическото, и за астралното, и за умственото поле — бел. А.Ч. [^]
 3. АЗ ВИ ИЗБРАХ, извънредни беседи (1920), София 1995, с. 88 [^]
 4. П. Дънов, МЕДИЦИНСКИ И ОКУЛТНИ ПРАВИЛА, I, съст. Л. Кръстева, София 1996, с. 79 [^]
 5. Уд — орган, член, крайник — бел. А.Ч. [^]
 6. ДУХЪТ И ПЛЪТТА, Неделни беседи II серия (1914-17), Пловдив 31933, с. 52 [^]
 7. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи VIII серия (1925-26), 27. ЩЕ МИ ИЗЯВИШ, Русе 1926, с. 18 [^]
 8. ПЕТИМАТА БРАТЯ, Неделни беседи (1917-38), София 1949, с. 118 [^]
 9. ПОУЧАВАШЕ ГИ, Неделни беседи от Учителя (1923), София 1949, с. 71 [^]
 10. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН 1983-1984, 19 IХ 1984 [^]
 11. ПЕТИМАТА БРАТЯ, Неделни беседи (1917-38), София 1949, с. 118 [^]
 12. ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи VI серия (1923-24), София 1924, с. 146 [^]
 13. ДАЛИ МОЖЕ, Неделни беседи (1917-18), София 1942, с. 264 [^]
 14. КРОТКИТЕ, извънредни беседи (1921-23), София 1996, с. 16 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.