Учителя Беинса Дуно за болестите (7)

„Грехът, престъплението, лицемерието, лъжата, омразата, безверието са най-страшните болести в света“

Предишни части: 1, 2, 3, 4, 5, 6 »

Преди години отивам в Сливен. Завеждат ме в едно богато семейство — идват дъщерята и зетят. Тъщата, една пълна жена, заболяла. Дъщерята и зетят ме молят да я излекувам. Аз им казвам: Много съм зает, не мога да я излекувам. Гледам зетя, и той пълничък човек. Казвам: Чрез тебе мога да излекувам бабата. Ти готов ли си да дадеш нещо от себе си? Казва: «Лекувай я по-добре ти.» — Не, ако ти си готов да дадеш нещо, ще скача бабата с тебе и тя ще се излекува — няма да мине много време, за половин-един час ще ви скача. Казвам: Не мисли, че искам да се шегувам с тебе. Ти имаш достатъчно излишна енергия, и много магнетизъм имаш. Част от тази енергия ще я взема, от нея ще излекувам болната. И на теб ще олекне. Дай си ръката. На бабата казвам: Хвани го и ти. След два часа отивам — бабата оздравяла. Но трябва да има някой, който да даде нещо от себе си оня, който те обича, трябва да даде нещо от своята сила. Казвам: В дадения случай аз не мога да я излекувам, понеже нямам излишна енергия. Но като взех от теб излишната ти енергия, бабата се излекува.1

* * *

Когато лекарят лекува болните по магнетичен начин, той трябва преди всичко да бъде силен, да не се отдава на състоянията на болния. Ако е слаб, той ще възприеме състоянието на болния толкова близо до себе си, като че сам боледува — ще чувства отслабване на краката, болки в гърдите и плешките и т.н. Същевременно болният ще вземе част от енергиите на лекаря като здрав човек, след което в организма му настава известна борба, която завършва с пробуждане на съзнателен живот в клетките на организма. Като получат нужния за градеж материал, клетките започват да заваряват болните места в дробовете. Няма да мине много време, и болният започва да оздравява.

Ще кажете, че туберкулозата е страшна и неизлечима болест. Страшна е туберкулозата, но има и по-страшни от нея болести. Например грехът, престъплението, лицемерието, лъжата, омразата, безверието са най-страшните болести в света. Изобщо всички отрицателни състояния са страшни, защото причиняват такива болезнени състояния на организма, от които човек мъчно оздравява.2

* * *

Правете опити всеки момент да се свързвате с Бога. Както човек мисли за здравето си, така трябва да мисли и за връзката си с Бога. Не мисли ли за здравето си, той често ще боледува. Не мисли ли за връзката си с Бога, той постоянно ще се оплаква, че е нещастен, че има страдания. Човек сам си причинява страдания и нещастия.3

* * *

Желая ви днес да кажете „едно сме с Божията Любов и Сила“. Кажете така и повярвайте на думите си. Ако лекарят вярва в тези думи, с едно поставяне на ръката си върху болния, последният ще стане от леглото си и ще оздравее. Ако болният вярва на тези думи, веднага ще оздравее. И лекарят, и болният, които вярват в думите на Христа, са учени хора. Христос отправя думите „едно сме“ към страдащите, болните, измъчените, и поставя ръката си върху тях. Вярата им в Христовите думи не е нищо друго, освен благословение, което внася имунитет в човека, прави го неуязвим към болести, нещастия, престъпления, грехове и т.н. С идването си на Земята, Христос искаше да освободи хората от всички слабости и недъзи, да внесе в сърцата им радост и веселие, да ги направи щастливи. Щом изгуби благословението на Господа, т.е. имунитета срещу злото и нещастието, човек отслабва и умира. Придобие ли го, отново възкръсва, докато придобие вечен живот.

Това показва, че Възкресението не е еднократен, а многократен процес. Също така и Животът, Любовта, Мъдростта и Истината не са еднократни, а многократни процеси. Дръжте в ума си тази идея и не се смущавайте. Каквито противоречия и да изпъкнат в ума ви, дръжте в себе си идеята, че Бог е съвършен, следователно и отношенията Му към вас са съвършени. Той има предвид нуждите на всички същества и ги задоволява. Така постъпват всички разумни и възвишени същества, които работят в Негово Име. В света живеят множество възвишени и напреднали същества, които помагат на човечеството и работят за неговото добро. Трябва ли тогава човек да се смущава и да се безпокои как ще прекара живота си?4

* * *

Силата на болестта е в прекомерното размножение на микробите. И всички лекари се стремят да спрат размножението им, защото те отравят кръвта и човек умира. Следователно, първо ще спрете размножението на тези микроби. В болестта има два живота, които са в дисхармония. Единият живот е размножаването на микробите, а другото положение е редът и порядъкът в клетките.

Няма ли начин да се възстанови хармонията? Има начин. Трябва да концентрирате вашия ум, да го държите във връзка с Господа […] и лекарят ще дойде. Един човек сам не може да излекува болестта — двама са нужни. Лекарят ще дойде — той е единият, неговият мозък е едно динамо; вие сте вторият. Ще концентрирате вашата мисъл към тези микроби и ще спрете размножението им. Веднага ще усетите, че температурата ви се покачва — значи първо температурата трябва да се нормализира. Ще концентрирате вашия ум, вашите чувства, ще турите волята си в действие и ще кажете: «Аз съм по-силен от тези микроби.»5

* * *

Всеки лекар, който може да обясни причините за развитието на някоя болест, ще знае и как да я лекува.6

* * *

В ново време почти във всички европейски държави съществуват лечебници, които прилагат електричеството и магнетизъма като методи за лекуване. Чрез тези методи те искат да събудят в човека съответните сили на организма, които повишават трептенията му. Щом трептенията на организма се повишат, човек оздравява. По този начин се лекуват даже и най-трудно лечими болести, каквито са ракът и туберкулозата. При това лекуване болният преминава през големи кризи. Мине ли кризите, положението му се подобрява. Ако издържи първата криза, последните лесно минават. Те постепенно отслабват, докато най-после окончателно се прекратяват и болният оздравява.

Чрез кризите организмът се чисти от вредните и отровни елементи в него. Само така човек може да освежава мислите и чувствата си. Нови мисли и чувства трябва да вълнуват човека. Ако туберкулозният съумее да се освободи от страха и подозрението, болестта му ще го напусне. Защо? Защото туберкулозата е болест главно на чувствата. Докато човек държи в себе си страха и подозрението, дробовете и сърцето му постоянно се свиват. Всяко неестествено свиване причинява болезнени състояния. Когато се влюби в нещо и след това загуби Любовта си, човек заболява главно от сърце или от някоя гръдна болест. Ето защо, когато лекувате такъв болен, първата ви работа е да внесете в сърцето му повече Любов, а в ума повече Светлина.

Като велика, мощна сила, Любовта веднага възстановява нарушеното равновесие между силите на организма. Ако с едно махане на ръката си Христос лекуваше прокажени, защо и туберкулозата да не може да се лекува по този начин? Махането на ръката на Христа подразбира изхвърляне на старото навън и заместването му с нови елементи.7

* * *

Някой казва: «Не зная какво ми стана, че вчера се разболях.» Не си се разболял вчера, а от вчера се прояви болестта ти. Когато човек иска да излекува някоя болест, той трябва да започне да я лекува още преди тя да се прояви, а не да чака да се появи и тогава да вика лекари. Лекуването трябва да започва 20 години преди болестта да се е появила. Бъдещите лекари ще лекуват болните си още преди да са се разболели.8

* * *

От всяка болест, която идва от Бога, човек придобива едно благо.9

* * *

Като ми каже някой че боледува, казвам му, че първото условие за подобрение на състоянието му е да промени храната си. Ще запитате: «Ами с какво да се храним?» — С плодове. — «Ама скъпи са.» На първо място трябва да измените условията на живота си. Приемете, че има един Господ, който е създал всичко в света — готови ли сте да пожертвате за Него всичко? Този Велик Лекар, Който е във вас, и на Когото всички лекари са асистенти, казва: «Живей естествено!»10

Следва »Бележки:

  1. ДУМИ НА ПРАВДА, Неделни беседи ХVI серия (1932-1933), том 1, Бургас 1996, с. 100-101 [^]
  2. ДЕЛАТА БОЖИИ, Неделни беседи ХIII серия (1930), том 3, София 1940, с. 212 [^]
  3. ДЕЛАТА БОЖИИ, Неделни беседи ХIII серия (1930), том 3, София 1940, с. 214 [^]
  4. ДЕЛАТА БОЖИИ, Неделни беседи ХIII серия (1930), том 3, София 1940, с. 216 сл. [^]
  5. ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи VI серия (1923-24), София 1924, с. 157 [^]
  6. ЗАТОВА СЕ РОДИХ, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 1, София 1929, с. 103 [^]
  7. ДЕЛАТА БОЖИИ, Неделни беседи ХIII серия (1930), том 3, София 1940, с. 211 [^]
  8. ЗАТОВА СЕ РОДИХ, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 1, София 1929, с. 250 сл. [^]
  9. ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи VI серия (1923-24), София 1924, с. 153 [^]
  10. СИЛА И ЖИВОТ, Неделни беседи III серия (1915-19), Русе 21929, с. 163 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.