Учителя Беинса Дуно за болестите (5)

„Ако умът, сърцето и волята не работят правилно, човек се лишава от необходимата за него прана.“

Предишни части: 1, 2, 3, 4 »

Коя е причината за болестите? — Отслабването на жизнената енергия в човека, при което тя се превръща в потенциална или пасивна. Следователно, лекуването на болния се състои в превръщането на потенциалната енергия в кинетична. Това се постига чрез различни лекарства или действия, които възбуждат пасивната енергия. Понякога българите лекуват трескавия, като го заливат със студена вода. По този начин те предизвикват силна реакция в организма и ако пасивната енергия се превърне в активна, болният оздравява. Не стане ли това, той не може да оздравее.1

* * *

Всички растения можеш да употребиш като лекарства и като храна, но трябва да знаеш как и при какви условия. Първо ти трябва да познаваш Закона на мисълта си. Ако ти имаш една отрицателна мисъл, ако ти храниш каквато и да е омраза към когото и да е, не можеш да бъдеш излекуван, понеже отрицателните мисли са лоши проводници на силите на живота. Следователно, за своето благо, за благото на тялото си, за благото на душата си, за благото на ума си, за благото на сърцето си, ти трябва да отпъдиш всяка лоша мисъл, която е лош проводник на силата на живота.2

* * *

Различните болести произлизат от неправилното разпределение на праната в човешкия организъм — ако тя не е правилно разпределена в главата, имаме главоболие; ако не е правилно разпределена в дробовете, имаме белодробни заболявания, ако не е правилно разпределена в мускулите, появява се ставен ревматизъм и т.н. Човек не може да бъде здрав, ако не разбира законите на праната. В този смисъл дишането не е нищо друго, освен метод за акумулирането на праната. И мисленето, и чувстването, и постъпките, са методи за акумулирането на праната. Ако умът, сърцето и волята не работят правилно, човек се лишава от необходимата за него прана. Щом се лиши от праната в мозъка, появява се главоболие и мисълта не може да функционира правилно. Ако човек не мисли, не чувства и не действа правилно, дихателната, стомашната и нервната система ще се лишат нужната им прана и няма да изпълняват правилно своите функции.3

* * *

Праната идва от Слънцето, от планетите, от звездите. С мозъка, с мисълта си човек акумулира праната от Слънцето и я препраща от там по цялото си тяло. Ако те боли някой орган, ти можеш да извадиш част от събраната прана в мозъка и да я отправиш към болния орган, за да го лекуваш.4

* * *

Религиозните хора събират праната чрез сърцето си, учените я складират в умовете си.5

* * *

Когато забележите, че вашата енергия се разпилява, ще знаете, че причината за това се крие в ума ви. Когато се дразните и не можете да търпите този или онзи, това показва, че енергията се разпилява и вие се намирате във въздухообразно състояние; у вас настава голяма сухота.6

* * *

Въздухът е най-големият склад на Божествената Енергия. Ако не дишаш правилно, и храносмилането не е правилно, и кръвообращението не е правилно. Ако кръвообращението не е правилно, и мисленето не е правилно. Ако мисленето не е правилно, и чувстването не е правилно. Пулсът на сърцето е космически ритъм. Ако ритъмът на сърцето не е правилен, може да се коригира с правата мисъл. Мислете правилно, за да регулирате неправилния ритъм на сърцето.7

* * *

Щом човек има недъзи, ще знае, че е станало отбиване на енергията от правилния ѝ път, поради което, чрез Закона на внушението, трябва да я върне в правия път. Не е лесно човек да се бори с недъзите си — не е лесно да изправи един свой недъг.8

* * *

Много хора са против внушението, обаче няма човек, който съзнателно или несъзнателно да не работи със Закона на внушението. Гледаш се в огледалото и казваш: «Колко съм пожълтял!» Жълтият цвят те плаши. Не мисли, че жълтият цвят е признак на болезненост. Някога този цвят показва интелигентност, разумност. И червеният цвят не всякога означава здраве. Има една червенина на лицето, която показва болезнено състояние. Когато тялото е хармонично, енергиите в него функционират правилно. Тогава червеният цвят на лицето е естествен, той се прелива с цвета на кожата. В цвета на лицето у здравия човек стават малки промени, както във водата на тихото море, или в шумоленето на листата.9

* * *

Не задържайте излишна енергия във вас. Разгневени ли сте, неразположени, или меланхолични — това показва, че у вас има набрана излишна енергия, която най-лесно може да се вложи във физически труд.10

Следва »Бележки:

  1. ВЕЛИКИТЕ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТА, Неделни беседи от Учителя (1919), София 1944, с. 20 сл. [^]
  2. ИЗНОВО, Неделни беседи ХV серия (1931-1932), том 1, Бургас 1992, с. 305 [^]
  3. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН, 1984-1985, 15 I 1985 [^]
  4. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН, 1984-1985, 16 I 1985 [^]
  5. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН, 1984-1985, 17 I 1985 [^]
  6. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН, 1987-1988, 4 IV 1988 [^]
  7. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН, 1987-1988, 23 IV 1988 [^]
  8. ЛЕКЦИИ НА УЧИТЕЛЯ ПРЕД МЛАДЕЖКИЯ ОКУЛТЕН КЛАС, год. IV, (1924-1925), том 4, София 1928, с. 14 [^]
  9. РАБОТА НА ПРИРОДАТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII (1932-33), том 2, София 1948, с. 229-230 [^]
  10. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН, 1987-1988, 13 IV 1988 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.