Учителя Беинса Дуно за болестите (4)

Болезнените състояния се дължат на някакво отклонение от правия път. Ако започнете да мислите по нов начин, ще оздравеете

Предишни части: 1, 2, 3 »

Болестите са резултат от някоя аномалия, която се е породила в света на ума или в света на сърцето в човека. Вследствие на това някои клетки в човешкия организъм се индивидуализират и започват да живеят самостоятелно, отделно от другите. В някои случаи едни от клетките в организма се подмладяват, а други остаряват. Тези, които са се подмладили, за да могат да се хранят, да растат и да се развиват, задържат храната за себе си и не оставят от нея за другите, поради което органите, в които са старите клетки, заболяват. Младите клетки се увеличават бързо, както на брой, така и на големина, на тези места в организма се явяват израстъци, отоци, които медицината нарича с общото име тумори.

Затова задачата на ученика е да подмладява всички клетки на организма си, а не само някои от тях. За тази цел той трябва да се научи да говори на своите клетки всеки ден, преди да започне своята работа, ученикът трябва да поздрави клетките на своето тяло, като започне от клетките на мозъка, на очите, на носа, на ушите и постепенно слиза надолу. След това ще поздрави клетките на дробовете, на сърцето, на стомаха, на червата и най-после ще поздрави себе си и ще започне своята работа. Под себе си аз разбирам своя ръководител. Само при това положение може да се очаква единство и задружна работа между всички клетки на човешкия организъм.1

* * *

Известни болести се дължат на излишно количество вода в човешкия организъм. За да се освободи организмът от излишната вода, лекарите поставят болния при такива условия, при такава топлина, при която излишната вода се изпарява. Ако пък количеството желязо в човешкия организъм е в излишък, зараждат се други болести. За да се освободи пък човек от излишното желязо в неговия организъм, необходимо е той да бъде поставен при такива психически условия, при които желязото се топи и изпарява. […] Човешкият организъм трябва да се подложи на голямо напрежение, на голям огън, който да премахне излишъка от ония елементи, които пречат за правилното развитие на човека.2

* * *

Причината за заболяванията на човека се заключава в това, че в него липсват известен род енергии, необходими за поддържането на живота в него. Какво трябва да прави той? Той трябва да вярва, че тези енергии ще дойдат от Слънцето. Само слънчевата енергия е в състояние да възстанови силата, здравето на човека. Енергията от Венера ще внесе Любовта в човека, а енергията от Меркурий ще го направи гениален по ум. След като завърши това трояко развитие, човек ще мине в по-висока гама — ще влезе в друг ред на нещата.3

* * *

Всички болести в света са резултат от неизпълнението на Божия Закон.4

* * *

Болестите не са нищо друго, освен нисши същества, които влизат в човека и започват да се размножават за негова сметка. На научен език тези същества се наричат микроби. За освобождаване на човека от тези същества Христос казва, че това може да стане само с пост и молитва. Микробите са подобни на войска, която напада града и го разрушава — една силна войска може за една нощ да разруши града. За тези войници Христос казва: Този род не може да излезе, освен с пост и молитва. Какво представлява молитвата? Молитвата подразбира връзка на човешката душа с Първичната Причина на нещата. Постът подразбира отнемане храната на войската — щом лишите войската от храна, тя се принуждава да отстъпи.5

* * *

Болестите са само повод за вътрешна връзка между хората, за да се помирят и опознаят помежду си.6

* * *

Къде ще отидат тогава лекарите? Пак ще има нужда от лекари, но лекари за здрави хора. Лекарят трябва да каже на здравия човек още 20 години преди да се разболее, че го чака някаква болест, чийто зародиш е в него и той да вземе мярката, за да я предотврати. След това той ще си заплати, както ако беше болен. Лекарят ще му даде едно лекарство, което той да взима, за да се предпази от болестта.7

* * *

Днес хората страдат от различни болести, и като не знаят причините за тяхното появяване, не могат да се лекуват. Причините на болестите са психически.8

* * *

Много от съвременните хора са болни не само физиологически, а и в умствено, и в сърдечно отношение. Тези болезнени състояния в тях се дължат на някакво отклонение в правия път. Достатъчно е да се върнат в правия път, да започнат да мислят по новия начин, и те ще бъдат здрави.9

* * *

Всяка болест показва, че в сърцето на човека има нещо нечисто, а когато ние бъдем напълно чисти, ще бъдем винаги радостни.10

* * *

Заболеете ли от някаква болест, първата ви работа е да намерите причината на тази болест. Като намерите причината на болестта, вие веднага ще се координирате и болестта ще изчезне.11

* * *

Всички заболявания на организма се дължат на нееднаквото разпределение на енергиите в него, вследствие на което кръвообращението не е правилно.12

Следва »


Бележки:

 1. МНОЗИНА КАЗВАХА, Неделни беседи Х серия (1927-28), том 1, София 1933, с. 159 [^]
 2. ГОЛЯМОТО БЛАГО, Неделни беседи ХII серия (1929), том 3, София 1936, с. 175 сл. [^]
 3. НИ МЪЖ, НИ ЖЕНА, Неделни беседи Х серия (1927-28), том 2, София 1933, с. 84 [^]
 4. ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 4, София 1931, с. 7 [^]
 5. ДЕЛАТА БОЖИИ, Неделни беседи ХIII серия (1930), том 3, София 1940, с. 60 сл. [^]
 6. ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 4, София 1931, с. 6 [^]
 7. ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СВОБОДА, Неделни беседи ХV серия (1931-1932), том 3, Бургас 1994, с. 15 [^]
 8. ПРАВЕДНИЯТ, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 3, София 1931, с. 162 [^]
 9. СИНОВЕ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО, Неделни беседи Х серия (1927-28), том 3, София 1934, с. 89 сл. [^]
 10. ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНИТЕ СРЕЩИ НА ВЕРИГАТА 1906-1915, Берлин 1994, с. 263 19 VIII (1 IХ) 1912 г. [^]
 11. ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 4, София 1931, с. 138 [^]
 12. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН 1987-1988, 9 IV 1988 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.