Свети Колумбкилий за упадъка на нравите и потъването на Ейре

„Съдиите ще раздават несправедливости, насърчавани от могъщи, жестоки царе. Обикновените хора ще възприемат лъжливи представи. О, колко печално ще бъде тяхното положение!“

Свети Колумбкилий е бил ирландски мисионер и пророк, който е живял между 521 г. и 597 г. сл. Хр. Повечето от неговите пророчества засягат Ирландия. Предсказал е много събития в историята на родината си, като доста от тях засягат днешните и предстоящите времена. Някои от сведенията му определено имат съдържание с общочовешко значение.

Пророчествата му отново се радват на интерес от стотина години насам — особено след като недвусмислено се свързват с появата на модерната железница и отминалата голяма чума (1845–1852) сред ирландците. Тези събития са били предречени от него. А следните обикновено се свързват с текущи и предстоящи събития:

„Слушайте, всички, докато описвам нещата, които ще дойдат в света през по-нататъшните векове. Ще се извършат големи кръвопролития, справедливостта ще бъде оскърбявана, ще преобладават неизброими злини и огромно страдание, и ще се прилагат много порочни закони. Ще дойде време, когато те [хората] няма да извършват благородни дела, а истината ще ги напусне — истината ще ги напусне. Те ще грабят собствеността на църквата, ще се подиграват един на друг, като ще ги използват [подигравките] в четенето и писането. Ще се надсмиват над делата, извършени от човечност.

Идват времената на мрачни беди, на недоимък. Монарсите ще са пристрастени към лъжите. Хората от расата на Адам няма да виждат нито справедливост, нито ще сключват трайни спогодби; те ще станат коравосърдечни и скъперници, и лишени от благочестие. Духовниците ще станат покровители,1 вследствие на вестите за злочестини; църквите ще бъдат държани в подчинение от всемогъщите мъже на деня.“

Западните тълкуватели вярват, че горното се отнася за сегашните времена. Действително могат да се направят редица паралели между описанията и актуални събития. Но ме озадачава една конкретна интерпретация относно това, че духовниците щели да стават покровители, осиновители или застъпници, след като се разчуят някакви неприятни новини.

Католиците свързват тези думи със скандалите около някои свещеници, за които се разбра, че са блудствали с деца. Не разбирам връзката, тъй като не ми е известно вследствие на тези разкрития пасторите да са осиновявали някого или да са му ставали покровители. И да има такива случаи, те не са достатъчно масови, за да се споменават изрично в пророчествата.

Що се отнася до това, че силните на деня господстват над църквите, макар и по различен начин и с различни изражения, то вече важи и за източната, и за западната Църква.

„Съдиите ще раздават несправедливости, насърчавани от могъщи, жестоки царе. Обикновените хора ще възприемат лъжливи представи. О, колко печално ще бъде тяхното положение! Докторите на науката ще имат причина да мърморят, ще станат бедни духом; възрастните ще жалеят в дълбока скръб поради скръбните времена, които ще настанат. Гробищата цели ще почервенеят, като следствие от гнева, който ще върви подир грешниците; войни и раздори ще се ширят в гръдта на всяко семейство. Отлични хора ще затънат в бедност. Хората ще станат негостоприемни към своите гости, гласът на паразита ще им бъде по-приятен, отколкото мелодията от арфата, докосвана от пръста на мъдреца.

В резултат на всеобщото разпространение на греховни навици, смирението няма да дава плодове. Професорите в науката няма да бъдат възнаграждавани, а любезността няма да е сред характеристиките на хората; благоденствието и гостолюбието няма да съществуват, а лишенията ще заемат тяхното място.

Промените в сезоните ще доведат до наполовина по-малко зеленина. Обичайните празници на Църквата няма да се наблюдават. Всички човешки прослойки ще се изпълнят с омраза една към друга. Хората няма да се приобщават искрено един към друг през големите сезонни празници; ще живеят лишени от справедливост и висока нравственост, от най-крехка възраст до старост. Духовенството ще бъде вкарано в грешки заради погрешното тълкуване на тяхното четене. Мощите на светците ще се смятат за безсилни. Всеки народ от човечеството ще стане покварен!“

Следващите абзаци са пряко продължение на горните. Прекъсването е само за прегледност на текста.

„Младите жени ще станат безсрамни. Възрастните хора ще са с избухлив характер. Кравите рядко ще бъдат плодовити, както някога. Господарите ще станат убийци. Младежите ще губят крепкост; те ще презират онези, които имат сиви коси. Няма да има правило за направляване на морала и бракосъчетанията ще се празнуват без свидетели.

Размирни ще бъдат последните векове на света. Ще изтъкна, че нравите на повечето хора, след като изоставят гостоприемните навици, ще целят придобиването на лична слава, хората ще се използват взаимно като средства за присмех. Притежателите на богатства ще пропаднат заради умножаването на техните лъжи, алчността ще завладее всеки ненаситник, а когато се засити [алчността им], арогантността им няма да познава граници. Между майка и дъщеря ще съществуват непрекъснат гняв и горчиви подмятания. Съседите ще стават коварни, студени и лицемерни един към друг. Дворянството2 ще стане неразумно по отношение на незначителните си дарения. Всички кръвни връзки ще избледнеят. Църковните имоти ще станат светска собственост.

Това е описанието на хората, които ще живеят в идните векове. Човеците, които ще ни наследят, ще бъдат по-несправедливи и беззаконни. Дърветата няма да дават обичайното количество плодове. Риболовът ще бъде безрезултатен и земята няма да носи обичайното изобилие. Ще настане бурно време и глад. Рибите ще изоставят реките. Хората ще бъдат угнетени заради липсата на храна, ще линеят до смърт. Ще ги измъчват ужасяващи бури и урагани. Безбройни болести ще плъзнат. Укрепленията ще се изграждат по-тесни през тези времена на ужасяваща опасност.“

А сега следват няколко изречения, за които се твърди, че са били много трудни за превод от ирландски гелик на английски:

„След това ще се случи велико събитие. Не може да не го забележа: високата нравственост ще бъде външната3 му цел. Ако не сте истински святи, не може да се случи по-скръбно събитие.“

Вярва се, че в тези думи Св. Колумбкилий е вложил идеята, че при това събитие, което ще засегне абсолютно всички хора, човек ще се види така, както го вижда Бог. В резултат на това, за онези, поели по криви пътища, събитието ще бъде сериозно изпитание. А за тези с висока нравственост нямало да бъде страшно изпитание.

„Седем години преди последния ден морето ще потопи Ейре4 с едно голямо наводнение.“5

Потъването на Англия или части от нея е често срещан мотив в други пророчества. За пръв път попадаме на сведение, което отрежда същата съдба и на Ирландия. От една страна, го намирам за логично, поради географската близост между двата острова, но, от друга страна, предсказанието е озадачаващо, ако познаваме антропософския възглед, според който поне в миналото ирландският остров е бил „Раят на Земята“ и „отделен“ от съдбините на останалия свят.

Явно миналото си е минало, а оттогава много вода е изтекла и много неща са се променили. Явно няма богоизбрани народи, ако народите са избрали да се отдалечат от Бога. Явно българите също трябва да помислим върху това…

Превод и коментари: Иван Стаменов

Източник: Catholic ProphecyБележки:

 1. Може да се преведе и като осиновители, застъпници — бел. пр. [^]
 2. Дворяни — дребни благородници, хора от висшата класа — бел. пр. [^]
 3. Може да се преведе и като привидната, но също като благовидната или дори висшата — бел. пр. [^]
 4. Има се предвид Ирландия — бел. пр. [^]
 5. Използваната дума за наводнение може да се преведе още като заливане и потоп — бел. пр. [^]

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

9 коментара за "Свети Колумбкилий за упадъка на нравите и потъването на Ейре"

 1. Dani  27.05.2018 г. | 12:01 ч.

  Благодаря за поредния превод. Не искам да се спирам на пророчеството, а по скоро да се обърне внимание на твоите думи.

  Явно няма богоизбрани народи, ако народите са избрали да се отдалечат от Бога. Явно българите също трябва да помислим върху това…

  Мисля по същия начин и е важно да се разбере, че от всеки един от нас зависи по нататък какъв път ще имаме.

 2. Стопанина  27.05.2018 г. | 12:45 ч.

  Учителя е казвал, че ако българите не изпълнят задачите си, ще изчезнат като народ, ще се пръснат по света като евреите и циганите, а от територията ще остане пустиня. Като че ли има доста видни наченки, че е поет този нежелателен път.

 3. Telemag  27.05.2018 г. | 16:59 ч.

  Гостоприемството е „добродетел“? В повечето митологии и стари обичай (по света) присъства гостоприемството. Струва си, да помислим и върху това.

  Има противоречие между „Рая на земята“ и потъването на Ирландия. Може да е погрешно преведено или изтълкувано. Или просто няма да има територия, която да не пострада от някакво бедствие. Според мен, Ирландия ще пострада от наводнение, не от потъване.

  Слабата реколта има връзка с ГМО(според мен)……… Човека говори за сегашните времена.

  „не може да се случи по-скръбно събитие“ – мисля си, че се отнася за тези хора, които не са „истински святи“(добродетелни), а посрещат „велико събитие“ – Второто пришествие.

 4. Георги  04.06.2018 г. | 21:09 ч.

  Не съм съгласен с много от думите казани от този човек. Хората не са вярвали тогава в прераждане.
  Много ясновидства от всички църкви са подчинени пак на това, че не разбират от прераждане, а от там и са неправилно тълкувани. Дори и от тези, които ги виждат тези ясновидства, не могат да предадат на хората в правилен вид, защото църквите ще ги подгонят..

  „Ще дойде време, когато те [хората] няма да извършват благородни дела, а истината ще ги напусне“
  Истината е такава според това, каквото ти кажат църквите йерарси и управляващите. А те винаги са лъжели народите и затова са войните на основата на църковните разколи, разминавания.

  „Монарсите ще са пристрастени към лъжите.“
  Няма как да не са пристрастени, защото и те допринасят за разколите и деленето. Всяка църква казва, че е правата…включително и тази на този монах Колумбкилий

  „Духовниците ще станат покровители,1 вследствие на вестите за злочестини; църквите ще бъдат държани в подчинение от всемогъщите мъже на деня.“
  Църквите винага през всички времена са били държани от всемогъщи разколници
  йерарси или политици…а не само в последни времена.

  „Съдиите ще раздават несправедливости, насърчавани от могъщи, жестоки царе.“
  Пак във всички времена съдиите са се поддавали на подкупи…и обикновените хора онеправдавани, обезправени

  „Духовенството ще бъде вкарано в грешки заради погрешното тълкуване на тяхното четене. Мощите на светците ще се смятат за безсилни. Всеки народ от човечеството ще стане покварен!“
  Йерарсите винаги са делели народите, заради погрешни тълкувания, и тези грешки са векове наред, над 16 века…Мощите на светците не могат да правят нищо, защото всяка църква си има светци и техните мощи не могат да спрат радора между църквите или войната. А ако воюват тези народи, помежду си, значи са покварени. И това е още от преди идването на Господ.

  „Няма да има правило за направляване на морала“
  Моралът при хората и йерарсите е разтегливо понятие, те не разбират какво е милосърдие, състрадателност, щом се избиват взаимно във войни или убиват животни.

  „Между майка и дъщеря ще съществуват непрекъснат гняв и горчиви подмятания.“
  През всички времена бащите и майките могат насилствено да принуждават децата си да правят неща неправилни. Могат да ги женят насилствено, или принуждават да правят неща, които не им харесват. После тези деца стават като родителите си спрямо своите деца…Така, че уважението на дете към родител, не винаги е оправдано. Направо казано, много родители са просто тирани, със стари разбирания.

  „Съседите ще стават коварни, студени и лицемерни един към друг.“
  Съседни народи се мразят векове, защото църквите и управниците ги разделят.
  А съседи, семейства, които живеят в съседство, отношенията им са също разтегливо понятие.. Моралът на човек е нисък

 5. Varna Mapper  04.06.2018 г. | 21:48 ч.

  @Георги
  Прав си – ако гледаме хората като маса, през всички времена положението е било отчайващо, но все пак има и проблясъци. Пък и малко или много Колумбкилий е бил повлиян от църковните разбирания, но е бил доста по-напредничав от заобикалящата го среда де.

 6. Varna Mapper  05.07.2018 г. | 11:23 ч.

  Според мен все пак има надежда за Ирландия, надявам се най-много да потъне 45% от нея(а за Англия – да си потъва колкото ще).

 7. Менталист  05.07.2018 г. | 22:36 ч.

  Здравейте,може ли някой да преведе от руски пророчество на блажена Алипия.

 8. Varna Mapper  06.07.2018 г. | 09:57 ч.

  Между другото – какво означава, когато името на някой коментиращ е в синьо?

 9. Стопанина  06.07.2018 г. | 10:18 ч.

  Значи, че потребителят е въвел някакъв адрес в полето „Сайт“ и името му се превръща в активен линк, водещ към посоченото място.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.