7 лозинки от Учителя Беинса Дуно

„Молим се на нашия Небесен Отец за идването на Царството Божие на земята между хората и в сърцата на вярващите и в душите на избраните, и да се постави в действие всяка правда, всяка доброта, всяка любов, всяка мъдрост и всяка истина.“

1. Лозинка за душата на Божия Мир

Желая, Господи, всичката Твоя пълнота в моята душа. Да дойде Твоят Мир в моето сърце и в сърцата на всички, за да носим мир и радост на всички страдащи, на всички онези, които Те чакат и да извършим всичко на земята в Твоята Слава. Благослови, Господи, нашето дело, което сега предприемаме, да е за слава на Името Ти на земята. Да бъде, Господи, тъй, както Си казал: Мир ви оставям, моя мир ви давам.

(В размишлението ще се молим на Бога да ни даде начин да бъдем разумни, да носим мир навсякъде, както е казано в Писанието: Имайте мир с всички хора! Човек трябва да се намира в мир с всички добри хора. Не само да дойде мир, но като дойде, да можем да мислим, да работим и да постигнем.)

2. Лозинка за идването на Божията Светлина

Да дойде Твоята светлина, Господи, и да възсияе лицето Ти върху нас, както Си казал: Аз Съм Светлината в света. Така Твоето Слово да бъде светлина за нас. Така да просветнат делата ни пред света, че като ги видят хората, да прославят Тебе.

(За да знаем, как да направим всяко нещо и да сме доволни, необходима е светлина. Така да ни изпълни светлината, че във всичката си работа да можем да възприемаме и мислим доброто.)

3. Лозинка за Божието Милосърдие

Господи, да дойде Твоето Милосърдие върху нас, защото Си казал, че Ти Си благ и милосърден и благоутробен, и да бъдем ние подобие на Тебе, Господи, който спасяваш всички.

(Ако в душите ни не проникне Божието Милосърдие, не ще имаме едно състояние на зазоряване, няма да имаме лекота и не ще можем да работим и учим.)

4. Лозинка за възшествието на Божия Дух

Да се изпълни, Господи, Словото Ти, както Си казал: Стойте в Йерусалим, докато се изпълните със Светия Дух — за да носим благата вест на Твоето Слово на всички, които Те очакват.

5. Лозинка за здравето

Господи, понеже Ти Си направил човека по образ и подобие Свое, молим Ти се, подкрепяй ни душите, за да познаят всякога това велико благо, което Си ни дал, за да бъдем всякога здрави, ние и всички, и да Те славим през всички векове. Ние се молим, животът и здравето, което Ти Си ни дал, да ги употребим за Твоята Слава на земята.

(Ще искаме светлина върху вътрешната страна, на която почиват животът и здравето.)

6. Лозинка за красивото и доброто в живота

Благодарим Ти, Господи, за всичкото добро и за всичката красота, която Си внесъл в нас. Молим Ти се, подкрепяй ни винаги да пазим това добро и тази красота, като най-ценни за нашата душа и те да бъдат най-доброто благоухание пред Твоето лице. Да бъде всичко това в нас и във всички, за Твоя Слава.

7. Лозинка Верен и истинен

I. Молим се на нашия Небесен Отец за прославянето и осветяването Името на нашия Господ Бог на земята, между хората и вярващите и избраните от Веригата на Господа на Славата, Спасител, Покровител, Който възздига и възкресява мъртвите и туря всичко в ред и порядък навсякъде. И да бъде благословено Името на Господа Исуса Христа — изявеното Слово Божие, и с Него да бъдат благословени всички, които Го любят.

II.

Молим се на нашия Небесен Отец за идването на Царството Божие на земята между човеците и в сърцата на вярващите, и в душите на избраните. И да се тури в действие всяка Правда, всяка Доброта, всяка любов, всяка Мъдрост и всяка Истина. И да се възцари нашият Господ Бог, и да се изпълнят думите на Господа: „Отец е благоволил да ви даде Царство.“

И да се всели Духът на Господа Исуса Христа между нас и да се изпълни предвечното намерение на нашия Отец на Светлините и на светлите духове, Комуто да бъде Слава и Чест и Поклонение сега, всякога и през всички векове.

III. Молим се на нашия Небесен Отец за изпълнението на Волята на нашия Господ Бог на земята, както е горе на Небето, между светлите ангелски ликове. И да се въдвори Законът на Истината, Любовта и Правдата, за да бъдем всички в едно тяло и един дух. И да се въдвори ред и съзвучие, песни и хваление, да ни си даде знание да Го славим и да се радваме всички на Господа и Неговите дела, и да се всели Той в нашия живот и в делото на ръцете Си. Да даде живот и здраве и дългоденствие на всички, които Му се уповават. И да ги избави от всички напасти на злото и лукавия. И да внесе мир в душите им, да им даде изобилие на Своите Блага.

Да си спомни нашият Господ Бог Своите Обещания, да се смили над всички страдащи, да благослови всички вярващи, да укрепи своите избрани, да им даде сила, знание, Мъдрост и Любов, да побеждават с Него и Неговото Свято Име. Да ни даде победа над всичките ни врагове, да победим докрай и да служим на Господа с радост и веселие през всичките дни на нашия живот. Да ни озари с Виделината на Своето Лице, да ни направи силни и крепки да изпълняваме добрата Му Воля. Умни и незлобливи да ходим пред него с пълнота. Да изцери всичките наши братя и сестри, да благослови домовете им, децата им с тях наедно. Да благослови всичките им добри начинания на тялото и на душата и на духа. И така да се въздигне нашият Господ Бог в нас, както е горе на небето.

Амин!

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Един коментар за "7 лозинки от Учителя Беинса Дуно"

  1. Светльо  27.05.2018 г. | 05:03 ч.

    Амин!

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.