Учителя Беинса Дуно за морала (3)

„Личните чувства са силно развити в българите. Ако и моралните им чувства са толкова силно развити, българите щяха да бъдат почти гениални“

Продължава от първа и втора част »

Всички хора ще бъдат подложени на Божествения Огън, за да се пречистят и подготвят за новата епоха. Човек ще се повдигне на по-високо стъпало от това, в което се намира днес. Само така той ще влезе в новия живот. Това се нарича новораждане. Няма да мине много време и този Огън ще дойде. Той ще преобрази света и ще донесе новия морал.

От космическото пространство иде една велика вълна. Тя иде с голяма бързина и ще залее целия свят. Всички, които се противят, ще бъдат отнесени от нея на друго място. Нова фаза настава във физическия свят. Макар и всички да не се намират на еднаква степен на развитие, новата вълна няма да остави никого незасегнат. Не само на земята, но и в целия космос става едно преобразование. Ако не приемете тази Божествена Вълна, във вас ще настъпи голяма скръб.

Затова кажете: Аз трябва да бъда в съгласие с великата Божествена Любов и да действам, както действа Божественият Свят. В сегашния век тази огнена вълна вече докосва земята. Това е силна магнетична вълна, която има няколко милиона волта. Ето къде е опасността от нея. Някои хора усещат вече нещо като сърцебиене, други — напрежение в нервната система. Такива вълни идват периодически. В едно отношение те разреждат кръвта, а в друго я сгъстяват. В едно отношение те сгъстяват нервната енергия, а в друго я разреждат. Вследствие на това мнозина може и да умрат. Огнената вълна възбужда нервната система на хората.

Единственото нещо, което човек може да направи сега, е да се обърне към Бога, да подобри и повиши трептенията на своето тяло, т.е. да бъде в хармония с тази вълна. В противен случай ще настъпят епидемии, хората ще измират. Природата в това отношение е много строга. Тя дълго търпи, но когато съществата упорстват в нарушението на нейните закони, тя идва и помита всичко, както някой грънчар, който казва: „От тези грънци нищо не става. Пометете ги!“ Природата отдръпва духа си и хората измират. След това тя отново изпраща духа си и създава нова раса.1

* * *

Между наклоняването на земната ос към нейната еклиптика и моралния живот на хората обаче съществува известна зависимост. Това наклоняване на земната ос е създало един упадък в моралния живот на хората. На какво се дължи този упадък? — Той се дължи на обстоятелството, че при това отклоняване на земната ос, земята се намира в такова положение, че чрез особена събирателна леща тя привлича от пространството само отрицателните космически енергии, а отблъсква положителните. Поради наклона в своята ос, Земята днес няма възможност да привлече положителните, възходящите космически енергии. Тази е причината, поради която хората днес са повече лоши, отколкото добри. Когато един ден земната ос се изправи, Земята ще има друга събирателна леща, чрез която ще привлича положителните енергии от космоса.2

* * *

Рибите представляват първобитното състояние на човека, в което не е съществувал никакъв морал. От рибите не е останала никаква книжнина, никаква култура. За тях може да се каже, че са били някакво разбойническо царство. Между тях съществува пълно разрушение. Те се отличават с голяма жестокост. Голямата им плодовитост се дължи именно на тази тяхна черта. Те снасят от две до три хиляди яйца, но всичко това се унищожава, гълта и в края на краищата от тия яйца едва ли ще излязат няколко рибки, които да продължат рода. Голямо изтребление съществува между рибите! Същото може да се каже и за човека, когато е бил в диво състояние — той е мислил само когато се е намирал в опасност. Това не е мисъл — не може да се нарече философ онзи, който мисли само в усилни времена.3

* * *

Личните чувства са силно развити в българите. Ако и моралните им чувства са толкова силно развити, българите щяха да бъдат почти гениални… Религиозното чувство в тях е слабо развито. Мястото на това чувство е в горната част на главата, на темето, следствие на което това място на главата им е вдлъбнато. Тази е причината, че българинът няма чувство на благоговение, на почит и уважение. Като влезете в някое българско семейство, ще видите, че синът не почита бащата, дъщерята не почита майката. Това се дължи но отсъствие на религиозно чувство в тях.4

* * *

Когато един народ закъса морално и материално, той принася в жертва своите велики хора. Няма народ в света, който като е принесъл в жертва своите велики хора, да е придобил някакво благо. Няма народ, който като се е опълчвал срещу великите идеи, срещу моралните си хора, срещу големите умове на човечеството, да е успял и прокопсал.5

* * *

Не е латинската раса, която може да донесе на света една по-висока култура. Римляните не донесоха някаква висока култура — те оставиха само едно римско право, което внесе насилието в света. Единственият народ, който носи сила, това е саксонската раса — при нея моралните чувства са силно развити. В бъдеще обаче ние желаем да имаме един народ, в който моралните чувства да бъдат още по-силно развити.6

* * *

Според астролозите сърцето със всички свои съдове представя Венера. Каква е задачата на Венера? — Със своето грубо тяло, съвременният човек живее повече в нисшите области на Венера, но един ден, когато си създаде Божествено Тяло, той ще навлезе във висшите полета на Венера — на Любовта, и по този начин ще постави основата на бъдещата култура. Моралният и духовният живот се крият във високите области на Венера.7

* * *

В Школата не се позволява никаква лъжа. Абсолютна чистота и безкористие — туй е моралът на Школата. Човек, който не може да говори Истината, той не може да бъде ученик на Бялото Братство.8

* * *

Мнозина от вас искат да разберат окултните сили. Трябва да знаете, че всички окултни сили, с които ще си служите, са извънредно подвижни, гъвкави, и че в тях няма никакъв човешки морал. Те могат да ви причинят и най-голямото добро, но и най-голямото зло.9

* * *

Да познае човек себе си, значи да познава своя морален устой. Ученикът трябва да има умствен усет за доброто и за злото. Злото — това са тия неща, които действат в ущърб на твоето развитие. Доброто — това са тия неща, които действат в полза на твоето развитие.10Бележки:

  1. НОВО НЕБЕ И НОВА ЗЕМЯ, пълна публикация в „От Извора“ [^]
  2. НИ МЪЖ, НИ ЖЕНА, Неделни беседи Х серия (1927-28), том 2, София 1933, с. 179 сл. [^]
  3. МНОЗИНА КАЗВАХА, Неделни беседи Х серия (1927-28), том 1, София 1933, с. 188 [^]
  4. ЦАРСКИЯТ ПЪТ НА ДУШАТА, Съборни беседи, София 1935, с. 212 [^]
  5. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН 1983-1984, 11 IХ 1984 [^]
  6. НАСТАНАЛО Е ЦАРСТВОТО БОЖИЕ, Неделни беседи VII серия (1924-25), 24 В КОЙТО ГРАД ВЛИЗАТЕ, Русе 1925, с. 33 [^]
  7. НИ МЪЖ, НИ ЖЕНА, Неделни беседи Х серия (1927-28), том 2, София 1933, с. 82 [^]
  8. МОЛИТВЕНИК. Молитви, формули, наряди, песни и упражнения, дадени от Учителя Петър Дънов. София, Издателска къща „Сонита-5“, 1995. [^]
  9. БЕСЕДИ ОТ УЧИТЕЛЯ, държани в Окултната школа на Всемирното Бяло Братство (1920), София 1920, с. 45 [^]
  10. СВОБОДА, ЗНАНИЯ И МИР, лекция от 5 декември 1923 г., София [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.