Учителя Беинса Дуно за Възкресението или Новораждането (2)

„Възкресението не е нищо друго, освен преминаване на човешкото съзнание в по-висока степен. По този начин и Любовта влиза в нова фаза“

Продължава от първа част »

Христос възкръсна, но за да дойде до Възкресението, Той първо мина през разпятието. Какво означава кръстът? — Кръстът представлява мрежата на куба [разтворен куб] — кубът, поставен на плоскостта. Същевременно кубът представлява човешката къща. Христос беше разпнат на кръста, на този разтворен куб, с което Бог искаше да каже на хората да отворят прозорците и вратите на къщите си, да ги измият и изчистят основно, да ги приготвят за Деня на Възкресението. Подават кръст някому и казват: „Целуни този кръст!“ Казвам: Преди да целунеш този кръст, той трябва да се пречисти. Кръстът е в ума, в сърцето на човека. Следователно не можете да целувате кръста на човека, докато не е абсолютно пречистен, тоест докато умът и сърцето му не са пречистени. Всички хора са живи кръстове, които трябва да се издигнат. Щом стане това, около този кръст ще се образува една окръжност, която означава Вечността. Тъй че кръстът ще се превърне в колело, което ще бъде в постоянно движение.1

* * *

Нашият стремеж към Бога е гласът, с който Той ни зове, за да покаже на нас, Неговите чада, посоката за нашето усъвършенстване, за да ни покаже пътя за осъществяването на Божествената правда. И Христос казва, че този път е прав. Но по отношение на човешката еволюция, този път е начупен, криволичещ и образува една спирала, в която линията на човешкия стремеж често се пречупва и тогава казваме, че този човек е сгрешил. Но след тази пречупена линия се надига друга, също тъй пречупена линия, а при повдигането човек прави известни усилия и се уморява. Тази е причината, че когато хората грешат, често пъти са спокойни, защото съзнават, че ще дойде време, когато ще заработят за изправянето на грешките си. При всяко слизане надолу благодарете на Бога, защото след като достигнете дъното, отново ще започнете да възлизате, докато достигнете онази Божествена планина, където ще се слеете с Бога. Но дотогава ще трябва да изчакате, защото много пъти ще слизате и отново ще се изкачвате. И трябва да знаете, че за да може човек да отиде при Бога, той трябва първо да отиде в ада — да достигне до най-низката точка. Само тогава ще може да изпълни задачата си в живота.2

* * *

Всеки трябва да се стреми към Възкресението. И не е достатъчно само да се стремите към Възкресението, а трябва и правилно да го разбирате. Първо трябва да сте равни на ангелите, и като сте Синове на Възкресението, да бъдете Синове Божии. Значи човек първо трябва да се освободи от клещите на смъртта, после да бъде равен на ангелите и най-после да има великия идеал да стане Син Божи. Първо — освобождаване от смъртта; второ — връзка с ангелите; и трето — създаване на правилни отношения с Бога. Това е красивото в живота. Този е смисълът на живота: придобиване на безсмъртието, тоест Възкресението. После е връзката с ангелите и най-после да станете Синове Божии.3

* * *

Възкресението е един процес, който Духът Божи извършва в нашия живот, един велик процес, чрез който Бог възстановява първоначалната хармония.4

* * *

Когато в света дойде Христос, този Новият Христос, той трябва да носи три неща: живот безграничен — без смърт, светлина без тъмнина и свобода без робство и ограничение. Светлината подразбира знание, понеже знанието произтича от Светлината — има ли Светлина, ще има и знание; няма ли Светлина, няма и знание.5

* * *

Новорождението — това е живот в причинния свят или света на светлините. Там грешки не се правят.6

* * *

Възкресението не е нищо друго, освен преминаване на човешкото съзнание в по-висока степен. По този начин и Любовта влиза в нова фаза — във фазата на Божествената Любов. При това състояние в човека няма да стават резки промени — той няма да се ражда и умира. Следователно, като процес, раждането ще остане само за тия хора, които не са придобили високо [Божествено] съзнание. А онези, които са се сдобили с Възкресението, ще бъдат Синове Божии, и като такива пак ще идват между хората. Те могат да бъдат видими и невидими — според желанието си. Така ще помагат на хората, ще ги обръщат към Бога.7

* * *

За да се възприеме животът, който води към Възкресението, трябва да се разбере Учението на Отца, Сина и Светия Дух. Какво се разбира под Отца? — Учението на Божествената Мъдрост. Под Сина? — Учението на Божествената Любов. Под Духа? — Учението за въздигането, за еволюцията на човека. Казано е в Писанието: Който повярва в това учение, спасен ще бъде.

Всеки трябва да разбере Законите на това учение. Какво се изисква от вас? Мнозина от вас сте в положението на баща, но разбирате ли призванието си като баща? Всеки от вас е бил в положението на син, но знае ли какви трябва да бъдат отношенията на сина към бащата? В положението на Духа още не сте били, но ще бъдете. Сега именно се готвите да минете през Духа, който въздига хората, въздига Христа в тях.8

* * *

Ако влезеш в противоречие със силите, със Законите, които действат в разумната природа, ти ще бъдеш смачкан, разрушен. Влезеш ли в съгласие със силите, със Законите, които действат в разумната природа, ти ще бъдеш въздигнат, ти ще „възкръснеш от гроба“. За да дойде Възкресението, вие трябва да се освободите от известни спънки, от известни препятствия, които са предадени по наследство във вашите души.9

* * *

За да може Духът да дойде у човека, той трябва да има будно съзнание. Будно е съзнанието на човека, когато не греши — грехът прекъсва съзнанието на човека и по този начин внася мрак в него. Щом доброто влезе в човека, съзнанието му отново светва и връзката на човека с Бога се възстановява. Усъмни ли се човек в Бога или в пътя, по който върви, съзнанието му отново се прекъсва.10

* * *

Духът ще ви научи! На какво? — На онази дълбока мисъл, че всичко, което Бог е определил да стане, е добро.11

* * *

Човешкият дух трябва да изучи процеса на чистенето, а Възкресението е самият процес на чистене. То става само чрез Божествената Любов — без Любов няма Възкресение.12

* * *

Писанието казва: „Ще се всели Бог, а няма да се въплъти.“ Как ще се всели? — Той ще живее между човешките души, ще живее и между ангелите. Той може да живее навсякъде.13

* * *

В света има една сила, която възкресява хората. Аз наричам тази сила с едно източно име — Лемру. Тази сила съдържа Първичния Закон, чрез който Бог е създал цялото човечество. В този Първичен Закон съществуват известни условия, при които животът може правилно да се развива. Сами при тези условия най-разумни същества взимат участие в развитието на човека. Човек не може да стане разумен, велик, гениален, ако не е свързан с тези разумни същества. Това представлява вътрешна връзка на живота.14

* * *

Иде възкресението на Любовта! Сега няма да казвате „Христос възкресе“, но ще кажете: „Да възкръсне Любовта! Да се разпръснат враговете, които ни мразят!“15Бележки:

 1. Духът и плътта, Неделни беседи, 1914-17 [^]
 2. Протокол от годишната среща на Веригата в Търново – 30.8.1912г. [^]
 3. Синове на Възкресението, Неделни беседи, 1927-28 [^]
 4. Сила и живот, Неделни беседи, 1914 [^]
 5. Заведоха Исуса, Неделни беседи, 1925-26 [^]
 6. Аз ви избрах, Извънредни беседи, 1920 [^]
 7. Учителю благи, Неделни беседи, 1929 [^]
 8. Духът и плътта, Неделни беседи, 1914-17 [^]
 9. Духът и плътта, Неделни беседи, 1914-17 [^]
 10. Голямото благо, Неделни беседи, 1929 [^]
 11. Голямото благо, Неделни беседи, 1929 [^]
 12. Петимата братя, Неделни беседи, 1917-38 [^]
 13. Заведоха Исуса, Неделни беседи, 1925-26 [^]
 14. За съдба дойдох, Неделни беседи, 1927-28 [^]
 15. Възкресение на Любовта, беседа от Учителя, държана на 1 май, Великден, 1921 г. в София [^]

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.