Учителя Беинса Дуно за кармата (4)

„Човек не е свободен, защото върху връзката си с Бога той е направил още редица други връзки, които са го ограничили и заробили.“

Продължава от първа, втора и трета част »

Изправете живота си и повече не грешете — това е Новото учение, което всеки може да приложи. Не мислете, че като го приложите, всичко ще се нареди изведнъж. Нещата не стават изведнъж. За да се приложи Новото учение при сегашните условия, нужни са най-малко 25 години. Какво са 25 години? — Казано е в Писанието: „тисяща години са пред Бога като един ден”. Колко дни правят 26 години? — 25 × 365 = 9125 дни. Като прибавите към това число отзад три нули, ще получите 9,125,000 — значи, като определям срок от 25 години, имам предвид един кратък срок, през който може да ликвидирате кармата от 9,125,000 години.

Много ли са 25 години? — Това е най-малкото благоприятно време да изправите живота си. А какво ще правим след тези 25 години? — Ще пътувате по звездите.1

* * *

Съзнателно или несъзнателно можеш да счупиш крака на брат си, но Господ ще те научи на изкуството да лекуваш счупени крака. Ще извадиш окото на брат си, но Господ ще те научи да лекуваш очи, да поставяш на мястото на извадените нови, здрави очи. Ще убиеш някого, но в друг живот ще станеш майка, ще събереш нужния материал, за да изградиш нова къща на убития. Той ще стане твое дете, за да разбереш колко струва живота на човека.2

* * *

Човек не е свободен, защото върху връзката си с Бога той е направил още редица други връзки, които са го ограничили и заробили. Бог е направил човека свободен и го е пратил на Земята да учи. Вместо да учи обаче, той започва да се забавлява, да странства, и като няма средства за това, взима от този банкер 10-15 хиляди лева, от онзи — 10-15 хиляди лева, това залага, онова залага, докато най-после съвсем загази, намери се в трудно положение и казва, че животът няма смисъл.3

* * *

Христос дойде на Земята, за да покаже на хората начин, по който да се освободят от своята карма и да влязат в пътя на дихармата.4

* * *

Кармата се разрешава само чрез Любовта.5

* * *

Какво представлява дихармата? — Тя е Закон на благоденствие, при който човек живее в благоприятни условия, в пълна хармония. Дихармата подразбира живот на безсмъртие. Тя е живот на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Правдата и на Свободата. Българите наричат дихармата дарба. Много естествено — като почнеш да обичаш, това е дарба. Като мислиш право, това е дарба. Като си истинолюбив и говориш Истината, това е дарба. За да придобием една от тия дарби, трябва да пуснем Живия Бог в себе си.6

* * *

Какво се разбира под думата съдба? — На латински език за съдба се употребява думата fortuna. На латински тази дума е в низходяща степен.7

* * *

Бог въведе Закона на Любовта, чрез който ние можем да се освободим от кармата.8

* * *

Когато човек се освободи от съдбата или от кармата си, както индусите я наричат, отново ще се възстанови връзката му с Бога, която съществува от памтивека, и човек ще бъде напълно свободен.9Бележки:

  1. ЖИВИЯТ ГОСПОД, Неделни беседи (1922), София 1948, с. 179 [^]
  2. ВЕЛИКИТЕ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТА, Неделни беседи от Учителя (1919), София 1944, с. 10 [^]
  3. ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 4, София 1931, с. 14 [^]
  4. ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи от Учителя (1916-1920), София 1946, с. 187 [^]
  5. ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи от Учителя (1917), София 1942, с. 69 [^]
  6. ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи от Учителя (1916-1920), София 1946, с. 187 [^]
  7. ПРАВЕДНИЯТ, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 3, София 1931, с. 52 [^]
  8. ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНИТЕ СРЕЩИ НА ВЕРИГАТА 1906-1915, Берлин 1994, с. 41 10 (23) VIII 1908 г. [^]
  9. ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 4, София 1931, с. 14 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.