Учителя Беинса Дуно за войните (5)

„В тази последна война ще се види кои са добри и кои са лоши... Войните са потребни, за да пратят непотребните хора от този свят в онзи, за да ги изменят и научат великия закон на Битието.“

Продължава от първа, втора, трета и четвърта част »

Възможно е да се изчисли математически колко удара може да издържи известен камък. Някой камък се счупва от сто удара, друг — от двеста, трети — от петстотин. Така също може да се изчисли и кога ще се свърши войната. Войната ще се свърши, когато се изгърми потребното количество снаряди и патрони, когато се пробуди ново съзнание у хората за тяхното предназначение на Земята. Тогава те ще кажат: «Свършихме една прекрасна работа.»1

* * *

Всички питат кога ще свърши войната.2 Днес не мога да ви отговоря на този въпрос. Ако бяхте ме запитали преди 20 години, щях да ви отговоря точно. Сега всеки от вас е заинтересован, поддържа известна страна. Може да се предсказва само на хора, които не са заинтересувани. Има един Божествен Закон, който определя точно нещата. Който живее по този закон, може да определи точно колко души ще бъдат убити в една война, колко ще бъдат ранени и колко ще се върнат здрави и живи.3

* * *

Какво спечелиха народите от войната през 1914 година? — В бъдеще те могат да видят, че са спечелили нещо, но днес тази война донесе голям разврат, големи разрушения в съвременната култура. Войната и днес още не е свършена. Хората и до днес още не са взели поука от тази война. Ако двама души делят нещо, не могат ли да разрешат този спор по любовен начин? Ако двама души са гладни и спорят помежду си, кой повече да получи, не могат ли да разрешат въпроса за глада по мирен начин? — Могат, разбира се. Гладът, жаждата, невежеството, страданията са условия, дадени на човека, за да научи Закона на Любовта. Като научи този закон, той може да го приложи.4

* * *

Казвам: Има една единствена сила в света, която може да унищожи войната и да внесе мира. Коя е тази сила? — Жената.5 Ако всички жени се сплотят и кажат „от днес вече не раждаме престъпници“, те ще турят край на войната. И ако всяка майка каже на сина си „убиваш ли брата си, аз се отказвам от теб, ти не си мой син“, войната ще дойде до своя край. Тъй че спасението на човечеството е в съзнателното отказване на майката от своя син-убиец.6

* * *

Ще кажете, че някой се е влюбил в танцьорка. Ако тя може да го спаси, в това няма нищо лошо. Има танцьорки, които са спасили десетки мъже от падение. Важна е идеалната страна на нещата. В този смисъл за предпочитане е да има танцьорки на света, които да спасяват хората, отколкото да ги няма, а хората да живеят в безпътица и престъпления. Ще кажете, че това не е морално. А войната морална ли е? Щом допускате войната, ще допуснете и танцьорките. Така е в живота на противоречията. Когато войната престане, ще изчезнат и танцьорките. Дето е злото, там са и неговите последствия. Премахнете злото като причина, за да се справите и с последствията му.7

* * *

Няма нищо по-хубаво от боя, ако се бие на място. И няма нищо по-лошо от боя, ако не се бие на място.8

* * *

Ние искаме светът да се подобри, а хората се готвят за война. Добре, защото в тази последна война ще се види кои са добри и кои са лоши. След като се бият хората, колкото останат и не могат да умрат, са добри. Тъй ще се оправи светът. А онези, които умират, са лоши хора — нека си отиват, откъдето са дошли. Следователно войните са потребни, за да пратят непотребните хора от този свят в онзи, за да ги изменят и научат великия закон на Битието.9

* * *

Никоя война не е донесла мир и няма да го донесе. Любовта ще донесе мира и Свободата. Тя ще освободи хората от заблужденията им и ще ги задоволи. Светът ще се оправи, когато Слънцето на човешката душа изгрее. Днес има условия за това.10Бележки:

 1. ДУХЪТ И ПЛЪТТА, Неделни беседи II серия (1914-17), Пловдив 31933, с. 156 [^]
 2. Има се предвид Втората световна война — бел. И.С. [^]
 3. ВЕЧНОТО БЛАГО, Съборни беседи (1943), София 1944, с. 255 [^]
 4. СИНОВЕ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО, Неделни беседи Х серия (1927-28), том 3, София 1934, с. 33 сл. [^]
 5. Може да се разбира буквално, ако погледнем последващите примери, но по-скоро се има предвид Любовта като архетипно качество на жената, докато Мъдростта е такова качество на мъжа — бел. И.С. [^]
 6. ИЗНОВО, Неделни беседи ХV серия (1931-1932), том 1, Бургас 1992, с. 125 [^]
 7. ВЕЛИКИТЕ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТА, Неделни беседи от Учителя (1919), София 1944, с. 89 сл. [^]
 8. ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СВОБОДА, Неделни беседи ХV серия (1931-1932), том 3, Бургас 1994, с. 79 [^]
 9. ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СВОБОДА, Неделни беседи ХV серия (1931-1932), том 3, Бургас 1994, с. 78 [^]
 10. ВЕЧНОТО БЛАГО, Съборни беседи (1943), София 1944, с. 302-303 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

2 коментара за "Учителя Беинса Дуно за войните (5)"

 1. Даниел З.  23.03.2018 г. | 19:41 ч.

  Параграфа за Жената е доста интересен. Мисля, че и Р. Щайнер някъде казваше, че жените трябва да се реализират и тогава ще потръгнат нещата.

 2. Gergana  24.03.2018 г. | 01:56 ч.

  Параграфа за Жената е доста интересен. Мисля, че и Р. Щайнер някъде казваше, че жените трябва да се реализират и тогава ще потръгнат нещата.

  Трябва да се разбере, че Жената е съпругата на Христа. Човечеството трябва да се събере в много кратък срок и да си избере младоженеца. Христа ли, друг ли? Целокупното човечество е принудено да прави избор между три младоженеца с дарове – светлина, порядък, любов. „Ама, те всичките са нужни“, ще кажете. Затова са ни словата, за да ни упътят – през любовта минава и светлината, и порядъка, като през тънко сито. Има ли доказателства? През порядъка минава измамата. През светлината преминава сянката. През любовта преминава само истината. Но тя не е ли светлина и порядък?! Не, тя е стопанката и стопанина на тия двете. Един преметен дом с отворени отвърстия е дом на шетърната двойка. А двойката живее в обич.

  Не ги разбираме тези зли сили – те не се опитват да ни умъртвят, а просто да ни обаят, да ни получат, че да ни разгледат на спокойствие, най-накрая. Да не мислите, че ни знаят до мозъка на костите? Единственото, което знаят с този мозък, е да го развъждат за канибалски практики, но е така и не разбират хората. Ето ви едно огромно предимство. Съперничат си със Жениха и им се получава донякъде. Целта им е да покажат колко могат и да се разперят докрай пред нас, а не че са отвратителни (това си е изцяло наш талант, да го претеглим и преценим – всекиму според вярата).

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.