Учителя Беинса Дуно за войните (4)

„Избиването на хиляди хора по време на война не е по Волята Божия. Защо го допуска Бог? — Това е свободата на хората, неразумната свобода, която хората си дават.“

Продължава от първа, втора и трета част »

Ще кажете, че Христовото учение е за мира, следователно не би трябвало да има войни. Наистина Христос е за мира, обаче наруши ли се този мир, това равновесие, което природата е установила, войната неизбежно ще дойде. При сегашните разбирания на хората, нарушеното равновесие може да се възстанови само с война. Ние виждаме този закон и в практическия живот. Когато домакинята иска да извади масло от млякото, тя туря млякото в бутало и го бие. Тъй че войната в света ще престане, само когато хората добият масло. Защо воюват хората? — За да добият масло.

Христос казва: «Аз искам от хората масло, с което да се намажат, за да станат по-мекички, по-нежни.» Съвременните хора са твърди, корави, повече отколкото трябва. Че им е нужно масло, се вижда от притчата за петте неразумни девици, които забравили да вземат масло за светилниците си и останали отвън. Който иска да влезе в Царството Божие, трябва непременно да има масло за светилника си.1

* * *

Като дойдоха бомбите над София, всички се уплашиха, трепереха от страх. Някъде се събираха по много души заедно, за да си дават кураж. Те не знаят, че така привличат вниманието и могат още по-вече да пострадат, отколкото ако човек остане сам. При това не забравяйте, че от Невидимия свят е определено де да падне бомбата.2

* * *

Казват някои, че Бог изпраща бомбите, за да възпитават хората. Това е заблуждение. Оня, който убива и разрушава, не е Бог — Оня, Който лекува, помага и повдига, е Бог. Оня, който лъже и заблуждава, е един — Оня, Който всякога говори Истината, е друг. Единственият, Който обича, е Бог. Който дава Живот, знание и Свобода, е Бог.3

* * *

На какво се дължи войната? Когато българите бяха под турско робство, турците ги оставяха да работят 40-50 години и като забогатеят, обвиняваха ги в „бозгунлук“ (размирици), българите бягаха в гората и турците им обираха всичко. И после оставяха пак раята да забогатее. Както правеха старите пчелари, те избиваха наесен пчелите и вземаха меда. Сега новите пчелари са по-хуманни. Те вече не избиват пчелите, а ги изтърсват в чували и им вземат само меда, като ги оставят живи. Този метод е по-хубав.

Войната е едно неестествено състояние, което Бог използва хората добиват опитност. Избиването на хиляди хора по време на война не е по Волята Божия. Защо го допуска Бог? — Това е свободата на хората, неразумната свобода, която хората си дават. И всички престъпления, които се правят по време на война, хората не считат за престъпления.4

* * *

Войната е лошо нещо, но ако хората не воюват, няма да дойде мирът. Като се набият и след това помирят, хората виждат, че въпросите могат да се решават и по друг начин. Като дойде мирът, хората се успокояват и започват да живеят в съгласие. Щом минат няколко години, те забравят лошото във войната и отново започват да воюват, а когато положението им стане тежко, пак викат мира. Мирът винаги се отзовава на зова на хората. Днес хората съзнателно се бият, за да дойде мирът и да научат нещо от него.5

* * *

Защо воюват хората? — За да подобрят положението си. Войната е неизбежно зло.6

* * *

От гледището на духовния и на Божествения Свят войната не е нужна. От физическо гледище обаче тя е неизбежна. Който още не е развил волята си, ще му разбиват носа и той ще разбива чуждите носове — ще го бият и убиват, и той ще убива.7

* * *

Какво допринася войната за човечеството? — Разрушения, унищожения, страдания. По време на война хиляди и милиони хора се убиват, осакатяват, полудяват, стават инвалиди, а същевременно и финансовото положение на държавите се влошава — те претърпяват големи финансови кризи, които се отразяват зле и върху частния живот на хората.8

* * *

Сега хората се бият, за да възстановят Правдата. Ще кажете, че много хора умират — те умират, но вярват в безсмъртието; те пак ще дойдат на земята. Лошото не е в това. Лошо е, ако хората чупят Божествената присадка в себе си. Лошо е, ако народите чупят Божествената присадка в себе си. Лошо нещо е войната, ако тя счупва Божествената присадка. Но ако по време на война се чупи дивачката и отдолу остава питомното, да даде своя плод, войната е на място.9

* * *

Ако войните разрешаваха противоречията, светът досега трябваше да се оправи. Ето, в продължение на хиляда години България е водила 150 войни. Какво спечели тя от тия войни? Колко разходи е направила през това време! Ще кажете, че поне история имаме. Имаме история, но изпадаме в противоречия със себе си.10

Следва »Бележки:

  1. ДУХЪТ И ПЛЪТТА, Неделни беседи II серия (1914-17), Пловдив 31933, с. 52 сл. [^]
  2. НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, год. ХIII (1943-44), София 1944, с. 145 [^]
  3. НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, год. ХIII (1943-44), София 1944, с. 262 [^]
  4. ЧЕТИРИТЕ ТОЧКИ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. XVI (1936-37), т. 2, Берлин 1995, с. 436 [^]
  5. БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ. Рилски беседи от Учителя, София 1940, с. 341 [^]
  6. БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ. Рилски беседи от Учителя, София 1940, с. 363 [^]
  7. ПЪТ НА МИСЪЛТА, 6 неделни и извънредни беседи (1920-22), София 1949, с. 11 [^]
  8. КРАДЕЦЪТ И ПАСТИРЯТ, Неделни беседи ХIII серия (1929-30), том 1, София 1937, с. 218 [^]
  9. БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ. Рилски беседи от Учителя, София 1940, с. 363 [^]
  10. ДЕЛАТА БОЖИИ, Неделни беседи ХIII серия (1930), том 3, София 1940, с. 365 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.