Учителя Беинса Дуно за войните (2)

„Както евреите навремето не приеха Христовото учение, така и сегашните християни не разбраха Христа. Да се биеш, това не е в съгласие с Христовото учение. Войната е остатък от езичеството.“

Продължава от първа част »

Какво допринася войната? Хиляди и милиони хора умират, хиляди и милиони хора се осакатяват. Всички тия хора са гласували за войната. Днес всички следят с интерес кой ще победи — германци, руснаци, италианци или англичани. Пророците предсказват едно, вестниците пишат друго. Всички очакват края на войната. Казвам: Горко на ония хора и на ония народи, които не вървят в Божия Път! Това е пророчество. Бог е против ония сили на непослушанието, които не изпълняват Неговата Воля. В това отношение всички хора са под един знаменател. Пред Бога и германци, и руснаци, и италианци, и англичани — всички са на едно стъпало. Пред Бога всички хора са непослушни.

Всеки народ преследва своите лични интереси, а не интересите на Царството Божие. Така е било, така е днес, но бъдещето носи Новото. Всеки човек, всеки народ първо ще има предвид интересите на Бога и после своите. Всеки ще разбере, че това, с което разполага, не е негово. Слънцето, от което се ползваме, наше ли е? Растенията, цветята, камъните, въздухът и водата, с които се ползваме, наши ли са? Земята наша ли е? Ние сме дошли на Земята като наематели и Бог ни изпитва. И както живеем, така ще ни се въздаде.1

* * *

Съвременните хора се бият, милиони хора се убиват, но всичко това не е Волята на Бога. Това не е в съгласие със законите на природата, нито е определено да стане. Понеже хората се отклониха от законите на Любовта, на Мъдростта и на Истината, войната дойде като естествено последствие на това отклоняване.2

* * *

След сегашната война милиони мъже и жени трябва да работят усилено най-малко 30 години, за да изправят грешките, които са направили.3

* * *

От гледището на Разумния свят, на Великите същества, войната е благо. Те имат много знания, могат да помагат. На едного счупили крака, на друг — ръката, на трети — главата. Като отидат пострадалите при разумните същества, те им възстановяват счупения крак, ръка, глава и ги връщат на Земята по-здрави, отколкото са били. Отидат ли при невежите за помощ, нищо не получават — те не знаят как да им помогнат.4

* * *

И войната крие нещо добро в себе си. Външно войната се води от хората, но зад тях се крие нещо друго. И конете взимат участие във войната, но друг ги напътства. Конят не отива доброволно на война — господарят му го кара. Както конникът възсяда коня и го управлява, така и духовете възсядат хората и ги карат да се бият. Кога ще се свърши войната? — Когато конниците слязат от хората. Докато са на гърба им, войната ще продължава.

Обикновено войните стават вечер, в тъмнина, когато хората не виждат, че ги възсядат. Невъзможно е през деня да става война! Сега на Земята владее нощ. Тази е причината, задето съзнанието на обикновените хора е в тъмнина. […] Ново слънце ще изгрее! То вече се приближава към Земята. Щом се яви първият лъч на това слънце, войната ще престане. Тогава хората ще разберат, че не трябва да се бият.

Право ли е двама братя да се бият! Те се бият, защото са пияни. Като изтрезнеят, ще си подадат ръка. Днес християнските народи се бият. Какво ще спечелят от войната? Ще видят, че още не са разбрали Христовото учение. Както евреите навремето не приеха Христовото учение, така и сегашните християни не разбраха Христа. Да се биеш, това не е в съгласие с Христовото учение. Войната е остатък от езичеството.5

* * *

Помнете: Любовта изключва убийството. Човек няма право да убива. Грънчарят, който прави грънците, има право да ги чупи, но чиракът, който само помага, няма това право. Следователно, ако войната е от Бога, на място е; ако е от хората, не е на място. Има ли право конят да ритне човека и да го убие? — Ако си позволи това, куршум го чака.6

* * *

Днес всички се питат кой ще победи в сегашната война. Казвам: Майките и бащите ще победят. Ония милиони хора, които умряха на бойното поле, трябва да се преродят. Това ще направят майките и бащите, а не воюващите. Майките и бащите, братята и сестрите ще оправят света и ще освободят угнетените и нажалените. Трябва да се създаде ново поколение нови синове и дъщери. Това ще направят всички майки и бащи: руските майки и бащи, английските майки и бащи, японските майки и бащи, германските майки и бащи — всички майки и бащи по лицето на Земята. Те ще победят.

С други думи казано: Божественото ще победи то ще оправи света. Майката е символ на Любовта, бащата — на Мъдростта. Значи, от една страна, Любовта и Мъдростта, от друга страна — Истината, ще победят света и ще го оправят. Това, което руши и разваля нещата, не е Божествено.7

* * *

Неразбраната Любов взима всичко от човека — каквото е придобил, ще го изгуби. Това става в съвременния свят: ще те заставят да се биеш за отечеството по закон и ти трябва да жертваш всичко. Баща ти ходил на бойното поле — убили го; брат ти ходил — и него убили; сестра ти е милосърдна сестра — и нея убили. Ще кажете, че това е любов към отечеството и вие трябва да умрете за него. Новото учение изисква друго нещо. Не трябва да умирате за отечеството, а да живеете за него. Не трябва да умирате за дълговете си, а да живеете и да ги изплащате.8

* * *

В миналото войната е била повече състезание между силния и слабия. И днес още силният може да отвори война на слабия. Силният не признава никакво право. Докато е силен, той казва: Правото е на моя страна.9

* * *

Днес [1943 г.] всички се питат кога ще дойде мирът и кой ще го донесе. Трябва да се каже, че хората могат да правят войни, но никога не могат да донесат мир. Мирът иде от Възвишения свят, от Бога. Кога ще дойде мирът? — Когато Любовта влезе между хората. Тъй щото, очаквайте мира от Бога.10

* * *

Днес всички се питат кога ще свърши войната. Войната няма никога да се свърши. Защо? — Защото причината за войната е в самия човек. Докато злото е господар на човека, той постоянно ще воюва.11

* * *

Ако хората разбираха Любовта, сегашната война, в която се избиват и осакатяват милиони хора, нямаше да стане.12

Към трета част »Бележки:

 1. НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, год. ХIII (1943-44), София 1944, с. 46 [^]
 2. НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, год. ХIII (1943-44), София 1944, с. 35 [^]
 3. НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, год. ХIII (1943-44), София 1944, с. 36 [^]
 4. ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи от Учителя (1944), том III, София 1944, с. 119 [^]
 5. НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, год. ХIII (1943-44), София 1944, с. 43-44 [^]
 6. НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, год. ХIII (1943-44), София 1944, с. 44-45 [^]
 7. НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, год. ХIII (1943-44), София 1944, с. 68 [^]
 8. ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи от Учителя (1944), том I, София 1944, с. 120 [^]
 9. ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи от Учителя (1944), том III, София 1944, с. 153-154 [^]
 10. ВЕЧНОТО БЛАГО, Съборни беседи (1943), София 1944, с. 70-71 [^]
 11. ВЕЧНОТО БЛАГО, Съборни беседи (1943), София 1944, с. 361 [^]
 12. ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи от Учителя (1944), том I, София 1944, с. 132 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.