Учителя Беинса Дуно за войните (1)

„Всички вещества и елементи, които са лишени от живот, от светлина и от свобода, са експлозиви... Като се гневи, човек постепенно изразходва тия вещества и се предпазва от по-големи разрушения.“

Не зная дали няма издаден някой закон да не се говори против войната — ако има такъв закон, ще го заобиколя. По-горе съм от закона — закона хората го създават. Не съм против войната — за войната съм. Но да не се убиват хора. Да отидат на война, да се борят нагоре-надолу, докато единият признае, че другият е по-силен. А после да си подадат ръка — да се ръкуват.1

* * *

Бог допуска войната, за да пресътвори нещата.2

* * *

Защо става война между народите? — Защото не обичат Бога. Ако народите, както и обикновените хора, обичаха Бога, войната никога нямаше да стане.3

* * *

Има един Божествен Свят, където войната се допуска. Могат да извадят окото ти, да отрежат крака или ръката ти — допуснато е, но срещу това ще ти дадат по-голямо благо.4

* * *

Това, което не можеш да направиш в мирно време, във войната ще го направиш: ще се пожертваш — инвалид може да станеш, слуга можеш да станеш, какво ли няма да станеш. И всичко това носиш с радост. Да воюваш в Божествения Свят е привилегия. Да воюваш по Божественому е придобивка. Да воюваш по човешки, това е загуба.5

* * *

Мнозина поддържат идеята, че войните се допускали от Невидимия свят с цел да се изтребят грешните хора от Земята. Оставете този въпрос настрана. Който върши Волята Божия, той има Божието Благоволение. Нима вълкът, като напада овцете, върши Волята Божия? Нима орелът, като напада малките птици, върши Волята Божия? Някои може да кажат, че като се нападат едни други, животните вършат Волята Божия. Не, това е отклоняване от правия път. Това отклоняване се дължи на прекомерното размножаване на всички животни, на всички птици. Месоядните животни се явяват, за да спрат голямото размножаване на птиците. Вълците пък идват, за да спрат голямото размножаване на млекопитаещите. Ако в сегашния свят имаше разумност, трябваше ли да съществуват вълци, лисици, соколи? Следователно всички хищни, всички месоядни животни, се явяват с единствената цел да ограничат излишното размножаване в света.6

* * *

Ще кажете, че без война не може. Според мене войната е отрицателно средство, а според вас тя подтиква човечеството напред. Войната е послужила като възпитателно средство за хората, но не ги е подтикнала напред. От осем хиляди години хората се бият. Какво особено е допринесла тя? Като не могат да разрешат известен въпрос по мирен начин, хората прибягват до войната, но това е разрешаване на въпроса със сила. Това е човешко разрешаване на въпросите.7

* * *

Всички вещества и елементи, които са лишени от живот, от светлина и от свобода, са експлозиви. Тези вещества не могат да стоят затворени дълго време. Веднъж приготвени, те трябва да се изразходват, иначе сами ще експлодират и ще причинят по-големи пакости, отколкото във войната. Тази е причината, дето народите се въоръжават едни срещу други и започват да воюват. И човек съдържа в себе си взривни вещества, които не могат да издържат повече от 15 години — ако до това време не се изразходват, те сами ще избухнат.

Като се гневи, човек постепенно изразходва тия вещества и се предпазва от по-големи разрушения. Тъй щото можеш да се гневиш най-много 15 години, повече не се позволява. Това е крайният предел на гнева — по-далеч от него не можеш да отидеш. Числото 15 е въжето на гнева, с което дяволът е вързал човека.8

* * *

Нужна ли е войната? — Днес тя е толкова нужна, колкото и разораването на почвата. Ще дойде ден, когато и без разораване ще може. Днес орането е потребно дотолкова, доколкото може да служи за подтикване на човешкия дух. Мислите ли, че чукът винаги ще бъде нужен на човека? — В бъдеще условията на живота ще се изменят и чукът ще бъде излишен.9

* * *

Казваш: «Войната не трябва да съществува!» Ти не можеш да спреш войната — тя си има своето предназначение. Не можеш да спреш бурята. Не можеш да спреш революцията. Ти не можеш да спреш въртенето на Земята около нейната ос и около Слънцето. […] Ти не можеш да спреш изгряването и залязването на Слънцето. «Какво мога да сторя тогава?» — Ти можеш да заемеш известно положение и да се ползваш от благата на живота.10

Към втора част »Бележки:

  1. БЛАГОСЛОВЕН, Неделни беседи [ХХV серия] (1941-42), Кърджали 1997, с. 20-21 [^]
  2. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 173 [^]
  3. НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, год. ХIII (1943-44), София 1944, с. 143 [^]
  4. ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи от Учителя (1944), том III, София 1944, с. 119 [^]
  5. ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи от Учителя (1944), том III, София 1944, с. 126-127 [^]
  6. КОЙТО ИМА НЕВЕСТАТА, Неделни беседи ХII серия (1929), том 2, София 1935, с. 69 [^]
  7. НОВАТА МИСЪЛ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII (1932-33), том 1, София 1947, с. 71 [^]
  8. НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, год. ХIII (1943-44), София 1944, с. 112-113 [^]
  9. НОВАТА МИСЪЛ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII (1932-33), том 1, София 1947, с. 88 [^]
  10. ЗАКОНЪТ И ЛЮБОВТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI (1931-32), том 2, София 1936, с. 99-100 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.