Предсказания от католически пророци за Последните времена (1)

„Южните славяни ще образуват велика правоверна Империя и ще изгонят турците от Европа“

Изказването на Блажения Уитман, с което започваме (вижте по-долу), няма контекст. Не е ясно дали под „върховен Глава“ се има предвид Христос или папата. По-вероятно е папата, тъй като веднага след това се говори за посегателство срещу особата му, което според мен е израз за физическо насилие и напълно изключва безплътния Христос. Иначе това, че в наши дни Христос изживява второ мъчително разпъване на кръст заради материализма, е информация, която се разглежда и потвърждава в антропософията.1

Блаженият Джордж Уитман (19 век):

„Настъпват много тъжни времена за Святата Църква на Исус Христос. Страданията на нашия Господ ще се подновят по най-мъчителен начин в Църквата и нейния върховен Глава. Безмилостни ръце ще посегнат на неговата особа. Тайни общества ще причинят ужасни опустошения и ще упражняват огромна икономическа власт.“

За нападение срещу свещениците в Рим е ставало дума в по-рано публикувани пророчества. Този въпрос ще се споменава и ще се разкриват още детайли в тези, които предстои да бъдат публикувани.

Тайните общества, превърнали Ватикана в една от най-богатите банки, не се нуждаят от коментар.

Блаженият Гаспар дел Буфало (19 век):

„Смъртта на неразкаялите се гонители на Църквата ще настъпи през трите дни на тъмнина. Този, който преживее тъмнината и ужаса от тези три дни, ще мисли, че е сам на света, защото целият свят ще бъде покрит с трупове.“

Тук се повтаря нещо известно от други предсказания. Няма нищо ново, което да добавя подробности към картината.

Блаженият Рембордт (18 век):

„Бог ще накаже света, когато хората изнамерят чудни изобретения, които ще ги насърчат да забравят Бога. Те ще имат каруци без коне и ще летят като птици. Но ще се смеят на идеята за Бог, защото ще се мислят за много умни. Ще има знаци от Небето, но хората в своята гордост ще им се присмиват. Хората ще си угаждат със сладострастия и ще носят дрехи, предизвикващи похот.“

Живеем в света, предсказан от Рембордт. Смятам, че думите му не се нуждаят от тълкуване.

Фратер2 Балтасар Мас (17 век):

„Видях една суша, погълната от морето и покрита с вода, но след това видях, че малко по малко морето се отдръпва и оставя видима земя, а високите части на големите сгради и кулите на градовете се показват и изглеждат по-красиви, отколкото преди да бъдат погълнати от морето, и ми се каза, че това е Англия.“

И други прорицатели говорят за частично или цяло потъване на Англия. Но това е първото, в което събитието3 се описва не толкова като потъване, колкото като заливане от морето, последвано от отдръпване на водите.

Брат Луис Роко (19 век):

„Ужасни войни ще бушуват из цяла Европа. Бог отдавна търпи покваряването на нравите; Той ще унищожи половината от човечеството. Русия ще претърпи много безчинства. Както големи градове, така и малки градчета ще бъдат унищожени в кървава революция, която ще причини смъртта на половината население.

В Истанбул полумесецът на Исляма ще се замени от Кръст, а Йерусалим ще бъде столицата на един Крал. Южните славяни ще образуват велика правоверна4 Империя и ще изгонят турците от Европа, които ще се изтеглят към Северна Африка и впоследствие ще прегърнат правата5 вяра.“

Пророчеството е интересно с това, че е сред редките изключения, косвено разглеждащи бъднините на южните славяни, в т.ч. българите. Също така косвено потвърждава пророчеството, приписвано на Слава Севрюкова, че Турция ще вземе части от Европа (югоизточна България и източна Гърция), заради което турците ще трябва да бъдат „гонени“.

Сведението за Краля, който ще управлява със седалище в Йерусалим е отворено за интерпретации. Не се посочват никакви указания за качествата на този владетел — дали ще бъде правоверен или… Антихриста (въплъщението на тъмния архангел Ариман).

Думите за Русия нанасят нови щрихи в картината на очакваната революция. И в други предсказания се казва, че народът ще свали с насилие угнетителите си във властта. Но за пръв път срещаме, че тази гражданска война ще коства живота на „половината население“.

Нямам представа дали някой от горецитираните се е доказал като пророк. Думите им едва ли могат да се приемат с пълно и безусловно доверие, но могат да се имат предвид. Най-малкото защото частично или изцяло се потвърждават от други пророци, нямащи нищо общо с католицизма или влиянието на йезуитския орден.

Превод и коментари: Иван Стаменов

Източник: Catholic ProphecyБележки:

  1. Вж. напр. следното: „Вече два пъти Христос е разпъван на кръст: веднъж физически във физическия свят (Мистерията на Голгота) и втори път през 19 век. Семената на земния материализъм, които от 16 век все повече се внасят в духовния свят от минаващите през портата на смъртта души и предизвикват все по-голям мрак, образуват «черната сфера на материализма». Тя се поема от Христос в Неговата същност в смисъла на манихейския принцип, за да може Той да я преобрази. В ангелското същество, в което Христовата същност се разкрива от Мистерията на Голгота насам, тя предизвика «духовна задушаваща смърт». Тази жертва на Христос може да се означи като второ разпъване на кръст на етерния план.“ — Из Събр. съч. 152 [^]
  2. Фратер = брат — бел. пр. [^]
  3. Може би трябва да се има предвид и вероятност да се описва различно събитие спрямо потъването на Острова в други пророчества — бел. пр. [^]
  4. В ориг.: Catholic — католическа, но също правоверна, ортодоксална, вселенска, всеобхватна — бел. пр. [^]
  5. На това място също се използва думата Catholic — бел. пр. [^]

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.