Учителя за социалните въпроси (7)

„Като казвам да съборите къщите си, това не значи, че трябва да ги разрушите, преди да сте направили нови“

Предходни части: 1, 2, 3, 4, 5, 6, »

Мнозина казват: «Култура имаме ние!» — Да, култура на малките деца. Според последните изчисления съвременното човечество е на 12 години, а в Новата епоха ще бъде на 14 години. Числото 12 показва, че човечеството е завършило развитието си за старата епоха и влиза в нова епоха, при нови условия и нов живот.1

* * *

Това не е култура, нито цивилизация. Това е греховно състояние, в което хората са изпаднали и от което малцина могат да излязат. Ако е въпрос за култура, хиляди години преди падането на човечеството е съществувала такава, но тя е била култура на радост и веселие. Всички живи същества са се къпели в радост и веселие, всички ангели са пели и хвалили Господа.2

* * *

Хората са само носители на култура, но те сами не създават културата.3

* * *

Ако искаме в бъдеще да имаме една култура не само на думи, трябва да разграничим Божественото от човешкото. И не само да казват, че това учение е в облаците, а че туй, което сега говоря, може да се приложи в обществото — навсякъде може да се приложи. Има начини да ме разберете правилно — навсякъде трябва да се тури правда.4

* * *

Един германски учен [Шпенглер] казва, че съвременната култура вече залязва. Така е, тази култура от ден на ден умира. Каква култура е съвременната? — Четете по вестниците, че еди-колко си души са паднали от аероплан и се убили, еди-колко си хора има убити във войните, еди-колко си параходи потънали в моретата и океаните, еди-колко си къщи изгорели и т.н. След всичко това казват, че имало прогрес!

Като се проследят внимателно статистическите сведения, в тях се вижда едно предсказване на събитията или на произшествията, които има да се случат. Според някои данни се определя, че през тази година ще изгорят известен брой къщи. И действително така става. Онези, които констатират този факт, казват: «Това е природен закон.» — Не, това не е резултат на някакъв разумен природен закон. Параходите, които потъват, къщите, които изгарят, както и смъртните случаи между хората — всичко това се дължи на човешките престъпления, на неправилния живот на хората.5

* * *

Който проповядва, че културата може да дойде чрез убийства, насилие и грабеж, е на крив път. Който е готов да убие своя ближен и мисли, че с това внася свобода, е на крив път. Мъже и жени, които се изнудват едни други, са на крив път. За такива хора Христос казва, че са лъжци и разбойници.6

* * *

Че вземете Левски, Ботев — нали бяха в турско време бандити против турската държава? Търсеха ги, за да ги обесят. Сега, след освобождението, се наричат герои на българския народ и се казва, че Ботев и Левски освободили българите. Може да е и така, но това вече е верую — много вярват хората!

Когато някое дърво е изгнило, само да го пипнете, и то пада. Детето казва: «Трябва да знаете, че аз помогнах за падането на дървото.» Казвам: Ако и детето не беше бутнало дървото, вятърът щеше да го събори. Вятърът има своя работа. Детето има право да бута дърветата и някои от тях може да падат от неговото бутане, а някои още повече ще се засилят.

Често и ние мислим като тези деца мислим, че сме направили нещо. В събарянето на света не може да има наука. Наука има там, където има градеж. Когато хората едни други се изнасилват или когато не говорят Истината, в това няма никаква наука. В това може да има верую.7

* * *

Докато е бил на Земята, Ботев е бил гонен, преследван, и най-после, в ранната си възраст, бил убит. След смъртта му започват да пишат книги за неговите заслуги към България; и днес още честват паметта му. Какво ще помогне Ботев на българския народ със своето геройство?8

* * *

Питате: «Какъв ще е бъдещият строй? Кой ще го донесе?» — Гъсеницата не може да тури ред и порядък в живота, но, като се превърне в пеперуда, тя ще има всички условия за развитие. Заблужденията на хората се дължат на това, че те гледат на света като на нещо неорганизирано и мислят, че трябва да въведат нов ред и порядък. Като видят една широка и голяма стая, веднага турят преграда в средата. Стаите стават две, а с това животът се усложнява. Дойде друг квартирант. И той намира, че стаите са големи — туря преграда, на кръст. Стаите стават четири, а животът по-сложен. «Ние сме културни хора.» — Културни сте, но постоянно намалявате стаите си.9

* * *

Днес всички хора се женят, раждат им се деца, умират, други се раждат; отиват на война, едни други се избиват. В края на краищата те казват: «Ще решим и този въпрос.» Какво решиха хората от две хиляди години насам? Ще кажете, че придобиха голяма култура. Аз не вярвам в това. Според мен съществуват два вида култури, два вида религии, два вида партии – култура на Светлината и култура на тъмнината; религия на Светлината и религия на тъмнината; партия на Светлината и партия на тъмнината. По какво се отличават едните от другите? — Първите знаят да строят, да градят и носят благото на човечеството, а вторите — да събарят и рушат.10

* * *

Питате: «Какво ще стане с нас?» — Ако сте гъсеница, ще изядете листата на дърветата и ще ги развалите. Ако сте пеперуда, дето и да сте, в бедна или богата градина, ще смучете сок от цветята, без да ги разваляте.11

* * *

Като казвам да съборите къщите си, това не значи, че трябва да ги разрушите, преди да сте направили новите си къщи. Направете първо новите къщи и тогава разваляйте старите. Иначе ще останете без нищо.12

Към осма част »Бележки:

 1. ЗАТОВА СЕ РОДИХ, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 1, София 1929, с. 256 [^]
 2. НИ МЪЖ, НИ ЖЕНА, Неделни беседи Х серия (1927-28), том 2, София 1933, с. 179 [^]
 3. ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 4, София 1931, с. 142 [^]
 4. СИЛА И ЖИВОТ, Неделни беседи V серия (1922), София 1922, с. 381 [^]
 5. ЗАТОВА СЕ РОДИХ, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 1, София 1929, с. 17 сл. [^]
 6. ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи от Учителя (1916-1920), София 1946, с. 108 [^]
 7. ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СВОБОДА, Неделни беседи ХV серия (1931-1932), том 3, Бургас 1994, с. 224 [^]
 8. ЦАРСКИЯТ ПЪТ НА ДУШАТА, Съборни беседи (1935), София 1935, с. 91 [^]
 9. ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи от Учителя (1916-1920), София 1946, с. 116 [^]
 10. ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи от Учителя (1916-1920), София 1946, с. 127 [^]
 11. ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи от Учителя (1916-1920), София 1946, с. 117 сл. [^]
 12. ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи от Учителя (1917), София 1942, с. 83 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.