Учителя за социалните въпроси (6)

„Днес Христос разрешава един велик обществен въпрос — въпросът за така наречената класова борба“

Предходни части: 1, 2, 3, 4, 5 »

Това насилие, което съществува в света, безразлично откъде иде, е създадено от хората. Насилие навсякъде съществува — два вида насилие съществува в света: насилие от силните хора и насилие от слабите хора. И силният изнасилва, но и слабият изнасилва. Как изнасилва слабият? — Като се съберат милиони хора в едно, те образуват едно цяло и така могат да упражнят насилие върху цял народ. Това множество го наричат демокрация, маса. И така изнасилват.

Един народ, в своята компактност, щом поиска, изнасилва. Тогава един народ може да стане силен като един човек. При такова разбиране на нещата не можем да бъдем щастливи, нито можем да имаме щастлив живот. Каквато власт и да дойде, било крайно либерална, било консервативна, все си служи с насилие.1

* * *

Идеята за монархията е изопачена; демократическата идея е изопачена; болшевишката идея също е изопачена. Всяка идея, като се приложи, се изопачава.2

* * *

Какъвто строй и да дойде днес, той не може да бъде идеален. Преди всичко хората трябва да бъдат свободни. Ако хората се стремят към богатство, те трябва да знаят, че всички не могат да бъдат богати — всички хора не могат да бъдат и бедни. Целта на природата не е да направи хората богати, нито пък да ги направи бедни. Целта на природата е свободата на човешката душа.

Но за да бъде човек свободен, той трябва да разбира Законите на живота, както и тия на Разумната Природа. В света има разумни бедни хора, има и неразумни бедни хора; има разумни богати хора, има и неразумни богати хора. Ние имаме предвид разумните богати и разумните бедни хора, които са дошли в света да работят, а не да критикуват защо светът е създаден така, а не иначе.3

* * *

Днес Христос разрешава един велик обществен въпросвъпросът за така наречената класова борба. Това не е идейна борба — тя е същата, която съществува от осем хиляди години и се изразява в думите „слез ти, за да се кача аз“. Досега са управлявали малцинствата, а в бъдеще ще управлява мнозинството — досега са работили меншевиките, а в бъдеще ще работят болшевиките. Това може да стане.

Ще кажете: «Как е възможно един благородник да работи за простия човек, за пролетария?» Аз пък ще ви запитам: Как е възможно майката и бащата, които са буржоа, да работят за своите деца, пролетариите в света, да стават рано сутрин, за да ги нахранят, да им доставят всички средства за съществувание, да жертват за тях безсънни нощи?

Родителите знаят, че по такъв начин трябва да изпълнят задълженията си към своите деца, защото един ден този пролетариат ще си отмъщава. Майката, която е любов, работи. Също и бащата. Тези буржоа трябва да си турят престилките, да шетат на пролетариата, защото този пролетариат един ден ще ги изпъди от къщата им, ще им вземе насила парите и ще ги кара да работят.

Това е било и ще бъде. Докога? — Докато изчезне тази класова борба, която е чисто материалистическа. Това е една преходна фаза в живота на човечеството. След хиляди години ще дойде друга епоха, когато хората ще живеят по друг начин и тази борба ще се замени с ред и порядък в живота.4

* * *

Хората вярват, че като стане една революция, ще настане нещо по-добро. Ще измрат повече хора, повече ще бъдат избити, ще се създаде повече работа, за да ги съживи Господ отново. Никаква революция не постига това, което Бог изисква, защото нито онези, които властват, нито онези, които искат да снемат властващите, изпълняват Волята Божия.

Онези, които искат да снемат една власт, не са питали Господа съгласен ли е с това, такава ли е Божията Воля. И онези, които управляват, не са питали съгласно ли е всичко това, което те правят, с Волята Божия. Той гледа отгоре. И в най-тайните места Той вижда какво се върши. Нищо скрито-покрито няма пред Него. Той вижда и разбира. И няма да остане нито едно престъпление в света, което да не се изправи.5

* * *

Казвате, че революцията ще оправи живота. Знаете ли какво е отношението на човека към революцията? — Каквото е отношението му към рициновото масло, такова е отношението му към революцията. Кога човек взима рицинова масло? — Когато е запечен и не може да се освободи от нечистотиите си. Рициновото масло произвежда революция в червата му и той се освобождава от затруднението си. Щом се освободи, не търси вече рициново масло.

Следователно революцията е преходно състояние, което има за цел да възстанови реда в Божествения Живот. Веднъж нарушен, този ред непременно трябва да се възстанови. Дали ще взимате рициново масло или ще пиете гореща вода, ще имате един и същ резултат.6

* * *

Революцията не е естествено явление в живота. Тя е едно болезнено състояние. Чрез революция светът не може да се оправи. Христос не може да си служи с болезнените състояния като средства за помагане на човечеството. Често и в човешкия организъм стават революции, но те са резултат на някаква аномалия в организма.

Например някой страда от запек. За да си помогне, той взима известна доза рициново масло и в стомаха му настъпва революция. След революцията настава мир и стомахът започва своята естествена, нормална работа.7

* * *

Само Истината е в състояние да спаси човечеството от болшевиките, като внесе между тях законите на Любовта, Мъдростта, Правдата, Добродетелта, Милосърдието, кротостта, въздържанието, търпението. Само Истината може да освободи човека никакви други илюзии не трябва да си правите. Дойдат ли болшевиките, ще ви хванат за гушата и ще ви натикат в затворите. Но Истината ще освободи всички хора, ще ги извади от затворите и ще ги пусне на свобода.8

* * *

[Някои казват:] «Трябва да бъдем материалисти!» Не, материализмът няма да даде нищо на света. Когато една култура загуби своя идеализъм и стане материалистическа, тя е осъдена на смърт. Когато една религия загуби своя идеализъм и стане материалистическа, тя е осъдена на смърт. Когато едно учение загуби своя идеализъм и стане материалистическо, то е осъдено на смърт.9

* * *

Хората казват: «Да използваме науката!»Че какво има да се използва от тази материалистическа наука? Днес изнамериха самолетите, но защо ги изнамериха? — За да убиват с тях хората. Защо направиха параходите? — Страшни са днешните параходи при използването им!

Казвате: «Всички тези изобретения са в полза на бъдещата наука.» Да, в полза на бъдещата наука! Седиш в София спокойно, мине над тебе един самолет, хвърли една бомба и в 24 часа вече те няма — изпратили те на оня свят! Това става не само в София, но и във всички по-големи градове: Лондон, Париж и другаде — всичко това ще изчезне!

И въпреки това, ние казваме: «Когато съвременната свещена наука направи своите открития, тя ще ни спаси.» Не, тази наука не е свещена.

Нека параходите, които е изнамерила, служат само за пренасяне на пътници, а не за пренасяне на ония чудовищни гранати! Нека самолетите, които е изнамерила, служат за пренасяне на хора, а не за хвърляне на бомби от тях! Нека всички изобретения на науката бъдат използвани и от държавата, но правилно! Нека умовете на учените работят, но не за да продават изобретенията си за пари! Сега държавата иска да използва всичко и [стига] до там, че да използва даже и свещените идеи, които Бог е пратил на Земята!10

Към седма част »


Бележки:

  1. ИЗНОВО, Неделни беседи ХV серия (1931-1932), том 1, Бургас 1992, с. 14 [^]
  2. ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи от Учителя (1916-1920), София 1946, с. 94 [^]
  3. СИНОВЕ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО, Неделни беседи Х серия (1927-28), том 3, София 1934, с. 124 сл. [^]
  4. СИЛА И ЖИВОТ, Неделни беседи III серия (1915-19), София 1929, с. 78 [^]
  5. ВЗЕМИ ДЕТЕТО, Неделни беседи ХV серия (1931-1932), том 2, Бургас 1993, с. 150 [^]
  6. ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи от Учителя (1916-1920), София 1946, с. 230 [^]
  7. ГОЛЯМОТО БЛАГО, Неделни беседи ХII серия (1929), том 3, София 1936, с. 53 [^]
  8. ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 4, София 1931, с. 137 8 V 1927 [^]
  9. ЗАТОВА СЕ РОДИХ, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 1, София 1929, с. 20 [^]
  10. ЗАТОВА СЕ РОДИХ, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 1, София 1929, с. 21 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.