Учителя за социалните въпроси (3)

„Заемите повече объркват работите, отколкото да ги оправят“

Продължава от първа и втора част »

Банките на Земята дават понякога на човека повече, отколкото трябва, а понякога по-малко. Именно в това е злото. На човека трябва да се дава точно толкова, колкото му е потребно за случая. И той трябва да употреби даденото му точно за това, за което му е нужно. Ако ти са дадени пари за къща, къща трябва да си направиш; ако ти са дадени пари за учение, трябва да учиш. Ако ги употребиш за нещо друго, ще ги изплатиш със сложна лихва.1

* * *

Аз съм против даването пари на заем. Ако мислите, че със сто-двеста хиляди лева можете да подобрите живота си, вие сте на крив път. Парите не оправят живота на хората.

Съвременните държави все взимат пари на заем, но по този начин и до днес никоя държава не е могла да оправи работите си. Коя е причината за това? — Причината на това е в обстоятелството, че отношенията на хората спрямо Вечния Принцип не са прави. Вследствие на това днес бедни и богати, прости и учени не разбират живота.

И ако днешните бедняци се поставят на мястото на богатите, и те ще живеят като тях. Или ако богатите заемат мястото на бедните, и те ще станат като тях идеалисти. Това обаче не е идея.

Какво виждаме днес в живота? Всеки човек, като обеднее, отива при Бога, а забогатее ли, отдалечава се от Бога. Тъй че искате ли да отдалечите един обикновен човек от Бога, направете го богат.2

* * *

Искаш пари на заем от някого. Достатъчно е да погледна палеца му, за да зная ще даде ли пари или не. Като изучавате тоя пръст, трябва да го измервате — да видите колко дълги са трите му фаланги.

Голямата фаланга на пръста има отношение към Божествения Свят, средната — към умствения свят, а долната, най-широката — към материалния свят. По големината на пръстите и на техните фаланги природата определя характера и проявите на човека.3

* * *

Кога се почесва човек по главата? — Когато много мисли. Искам от някого да ми направи една услуга — без да мисли, той веднага ми услужва. Искам от другиго услуга, но той започва да се почесва и мисли да ми направи ли услугата или не. Щом видя това, отказвам се от молбата си.

И банкерът мисли много да даде ли пари на заем или не. Ако искаш пари от някой банкер и видиш, че той се почесва отзад по врата, откажи се от неговата услуга. Този ден не е щастлив – ако вземеш пари от банкера, работата ти ще пропадне. Излез от кантората и се пази на този ден да не взимаш от никого пари на заем. Ако вземеш в петък пари на заем, парите ще се пръснат; ако вземеш във вторник, ще се скараш със съседите си.4

* * *

Един дервиш срещнал на пътя си един бей, спрял го и го помолил да му услужи с малко пари. Беят отворил кесията си, в която имало лири, сребърни и медни пари, и казал на дервиша: «Заповядай, вземи, колкото ти са нужни.» Дервишът погледнал кесията и си взел само 20 пари. «Вземи повече», рекъл беят. — «Благодаря, толкова ми трябват — ако взема повече, това е лакомия.»

Казвам: Човек, който мисли да се осигурява за месеци и години, не прилича на дервиша. Днес ти се нуждаеш от светлина, въздух, вода и хляб. От тебе се иска само едно: да живееш според Закона на Любовта — както се е погрижила Любовта за днешния ден, така ще се погрижи и за утрешния.5

* * *

Ако българите бяха разумни, те щяха да обработват земята си с любов и да изкарат толкова храна, че да се задоволят всички изобилно. Днес мъчно можеш да убедиш народите, че земята, която имат, им е достатъчна. Българите си мислят, че трябва да вземат от някъде заем, за да изплатят дълговете си. Те са на крив път. Така не се оправя положението. Заемите повече объркват работите, отколкото да ги оправят.

Пазете се да не изпаднете в положението на онзи българин, който взел на заем осем крини жито и след като десет години ги изплащал, останали му да дължи 80 крини. Ще кажеш: «Дано намеря някой благороден човек, който да ми даде пари на заем.» Пази се от благодетели, които дават пари под лихва.
Аз разглеждам въпроса по принцип — не се занимавам с вашите малки търговски сделки. Няма нищо по-лошо от това, да взимаш пари под лихва или на заем. Не давай нещата си под наем.6

* * *

Никакви договори за заеми с никого не правете. Нито взимайте пари на заем, нито давайте.7

* * *

Ако не можеш да посрещаш задълженията си, не взимай пари на заем. Не слагай на гърба си по-голям товар от този, който можеш да носиш.8

* * *

Има неща в света, които никой не може да ни ги даде — може да ни ги даде само природата, в която живеем, само от нея можем да взимаме нещо на заем. Но тя винаги държи сметка за нещата, които дава. Притчата за талантите показва, че те могат да се дадат само на тези, които имат. Кой носи тежките неща в живота? — Юнакът, здравият човек. Коя кола натоварват повече? — Здравата кола. Кому дават най-голямото богатство? — На умния човек.

Ние говорим за богатството в прекия смисъл на думата. Човек може да бъде не само материално богат — той може да бъде и умствено, и духовно богат. Под богат човек не разбирам онзи, който използва своите братя. Богат човек е онзи, който работи за благото им.9

* * *

За всяко благо, което му се дава, човек трябва да плати — той трябва да плати за всяко благо, което му се дава от природата. И трябва да може да оцени това, което му се дава — ако не го оцени, ще има глоба.10

* * *

Маслото — добродетелите — никога на заем не се дават. С резултатите на нашия живот ние можем да услужим комуто и да е, но онова, което Бог е вложил в нас, никога не можем да го дадем на заем. Никога една свещ не трябва да напуска светилника си.11

* * *

Не се оправдавайте със силата на парите. Това е криво учение. Парите не са сила. Желанието на човека към забогатяване е сила, но не и парите.12

* * *

Всяко богатство, придобито по неправилен начин, не се благославя. Всеки човек и всеки народ, който придобива богатството си по неправилен начин, ще изчезне и спомен няма да остане от него.13

* * *

Спорът между богати и бедни е спор за тържици (торби). Богатите имат пълни тържици, а бедните нямат нищо. Бедните казват: «Вместо да ходим от къща на къща да просим, по-добре да оберем богаташите.» Така се явяват социалните идеи. Всеки казва: «Да видим сега как да изпразним пълните тържици.» Питам: Как ще се уреди светът, ако всички тържици са празни?14

Към четвърта част »


Бележки:

 1. КРАДЕЦЪТ И ПАСТИРЯТ, Неделни беседи ХIII серия (1929-30), том 1, София 1937, с. 189 сл. [^]
 2. ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 4, София 1931, с. 216 [^]
 3. НОВАТА МИСЪЛ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII (1932-33), том 1, София 1947, с. 56 [^]
 4. НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, год. ХIII (1943-44), София 1944, с. 14-15 [^]
 5. НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, год. ХIII (1943-44), София 1944, с. 23 [^]
 6. ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи от Учителя (1916-1920), София 1946, с. 183 [^]
 7. ДЕЛАТА БОЖИИ, Неделни беседи ХIII серия (1930), том 3, София 1940, с. 12 [^]
 8. КРАДЕЦЪТ И ПАСТИРЯТ, Неделни беседи ХIII серия (1929-30), том 1, София 1937, с. 189 [^]
 9. ИЗНОВО, Неделни беседи ХV серия (1931-1932), том 1, Бургас 1992, с. 52 [^]
 10. СЪЗВУЧИЕ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. XVII (1937-38), т. 2, Берлин 1995, с. 211 [^]
 11. ИЗНОВО, Неделни беседи ХV серия (1931-1932), том 1, Бургас 1992, с. 62 [^]
 12. ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи от Учителя (1916-1920), София 1946, с. 196 [^]
 13. ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи от Учителя (1917), София 1942, с. 85 [^]
 14. ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи от Учителя (1916-1920), София 1946, с. 92 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

2 коментара за "Учителя за социалните въпроси (3)"

 1. Ивелина  05.02.2018 г. | 16:29 ч.

  Този цитат се е копи-пейстнат два пъти:

  „Ако не можеш да посрещаш задълженията си, не взимай пари на заем. Не слагай на гърба си по-голям товар от този, който можеш да носиш.“

  съответно с пояснения 5 и 9, които са еднакви 🙂

  (От Стопанина: Благодаря, поправено.)

 2. Георги  06.06.2018 г. | 11:24 ч.

  „Спорът между богати и бедни е спор за тържици (торби). Богатите имат пълни тържици, а бедните нямат нищо. Бедните казват: «Вместо да ходим от къща на къща да просим, по-добре да оберем богаташите.» Така се явяват социалните идеи.“

  Ние участваме в купища социални идеи. Тези идеи са направини от прекупвачи. Прекупвачеството е лъжа, ограбване, забогатяване на чужд гръб. Има най-различни схеми на ограбване, чрез прекупвачество.
  „Всяко богатство, придобито по неправилен начин, не се благославя.“
  Като хора, ние мълчаливо служим на прекупвачеството, на лъжата… Съгласяваме се със социалните идеи на ограбване, като същевременно си мислим, че 1 път се живее…

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.