Същност и влияния на Асурите (1) — антропософски сведения

Дарът на асурите са упадъкът и унищожението на културата

Луцифер се загнездва в сетивната душа, той се промъква там и остава в нея. В разсъдъчната душа, т.е. в преобразената част на етерното тяло, се намества Ариман. Там той насочва хората към неправилни съждения относно материалното, води до заблуди, грях и лъжа. Навсякъде, където човекът се поддава например на илюзията, че всичко се изчерпва с материята, имаме внушения на Ариман, на Мефистофел. Съзнателната душа представлява несъзнателно преработване на физическото тяло. Човекът днес все още работи несъзнателно върху преобразяването на физическото тяло.

Във времето, което следва (от 1909 година нататък) в Съзнателната душа, а също и в това, което се нарича човешки Аз — понеже Азът разцъфтява в Съзнателната душа, — ще се промъкнат онези духовни същества, които се наричат асури. Те ще развият злото с много по-интензивна сила от самите сатанински сили на атланската епоха и на луциферическите духове през лемурийската епоха.

Злото, което луциферическите духове са донесли на хората същевременно с благото на свободата, ще можете да преодолеете в течение на земното време. Злото, което донасят ариманическите духове, може да се преодолее в течение на кармическата закономерност. Злото обаче, което донасят асурическите сили, не може да се изкупи по този начин. Ако добрите духове са дали на човека болки и страдания, болест и смърт, за да може, въпреки възможността да върши зло, да се развива по-нататък, ако те са дали кармата по отношение на ариманическите сили, за да се преодолеят заблужденията, по отношение на асурическите духове това няма да стане така лесно в течение на земното битие. Защото асурическите духове ще предизвикат това, което е обхванато от тях — и то е най-дълбоката вътрешност на човека, Съзнателната душа с Аза — да се съедини със сетивността на Земята. Къс по къс то ще бъде изтръгвано от Аза и в същата степен, в която асурическите духове се утвърждават в Съзнателната душа, в същата степен човекът трябва да остави къс от своето битие на Земята.

Невъзвратимо изгубено ще бъде това, което е изпаднало под властта на асурическите сили. Не е необходимо целият човек да изпадне под тяхна власт, но късове от духа на човека ще бъдат изрязани от асурическите сили.1

* * *

Злите асури са същества, които при разгръщането на злата си воля стоят една степен по-високо от ариманическите същества и две степени по-високо от луциферическите.2

* * *Същност и влияния на асурите

Асурите се включват (в еволюцията) едва в петата раса. Те са далеч най-гибелните и действат главно в сексуалния живот, следователно във физическото тяло. Многото сексуални извращения в настоящето се дължат на това мощно влияние.3

* * *

Асурическите сили се проявяват в нашата епоха чрез духа, който действа в нея и когото можем да наречем духа на живота в сетивността и на забравянето на всички действителни духовни същества и духовни светове. Днес те изкушават хората за един вид теоретичен материализъм. Но в бъдеще — това все повече се вижда в дивите страсти на сетивността, които все повече се проявяват на Земята — те ще помрачат погледа на човека за духовните същества и сили. Човекът няма да иска да знае за никакъв духовен свят. Той все повече не само ще учи, че най-висшите нравствени човешки идеи са по-висши прояви на животински пориви, че според цялата си същност човекът произлиза от животното, но човекът ще взима все по-сериозно тези възгледи и ще живее според тях.

Този мироглед непременно ще дойде и заради този мироглед хората ще живеят като животни, ще потънат в животински нагони и страсти. В някои неща от това, което сега се проявява именно в големите градове като пусти оргии от безсмислена чувственост, вече виждаме гротескни адски проблясъци на духовете, които означаваме като асури.4

* * *

Първото нещо, водещо до падение, е лъжата, израждане на човечеството чрез Ариман. Другото е самолюбието, донесено от Луцифер. Третото във физическия свят са болест и смърт, а в областта на културата — упадък и унищожение. Те са дар от асурите, както лъжата — от Ариман, а самолюбието — от Луцифер. Така третото, достойно да се нареди до другите, е дар от асурическите сили.5

* * *

Орифиел6 получава силите си от днешния Сатурн. След четиристотин години той отново ще встъпи в своето господство. Когато тогава земните сатурнови сили се обединят със силите на днешния Сатурн, на Земята ще стане още по-зле. Ужасните извращения, които още днес виждаме в сексуалните отношения, ще се увеличат в много по-голяма степен. Те не биха могли изобщо да съществуват, ако Сатурн не владееше Земята.7

* * *

Характерното за тези същества е, че особено търсят възприятията, които за нас хората са ужасяващи, отвратителни и потресаващи. Те им носят наслада, от която се привличат.8

* * *

Понеже тези същества живеят изцяло във външните възприятия, упражняват влияние върху нашите външни възприятия. Не е безразлично дали човекът страстно насочва погледа и копнежите си към нещо отвратително, низше или го привлича красивото и благородното в света. Според това върху човека въздействат добри или зли сатурнови същества. С жаждата, с която човекът тук всмуква някакво сетивно впечатление, в него се промъкват различни същества; с хилуса — венерини същества, а с лимфата — астрални същества. Никога не е без някакво въздействие, когато погледът се насочва към някакво сетивно явление. С всеки поглед възприемате делата на духовни същества.

Видите ли красива, благородно представена картина, към вас протича не само това, което е видимо, но с това, което виждате, във вас навлизат духовни същества. Слушате ли чувствена музика, към вас се насочват също духовните сили от сатурновите същества. Особено силно е въздействието на сетивните впечатления, които определяме като мирис. С миризмите човекът всмуква невероятно много действия на духовни същества. Можете съзнателно да въздействате върху някой човек чрез това, че го обгръщате с миризми, които са посредници на действията на ужасни същества. Някои парфюми не биха се използвали, ако се знаеше какви въздействия се упражняват върху хората9

* * *

Този, който навлезе в посвещението и стане ясновидец, не застава насреща на външната материя. Тя е майа10 сама по себе си. Докато в ежедневието човекът застава срещу материята, пракрити, душата, която получава посвещение чрез йога, застава насреща на асурите, на света на демоничното, срещу който трябва да се бори. Материята е това, което създава съпротивление, а асурите, силите на мрака, стават врагове. Едва когато душата встъпи в борбата срещу демоните, срещу асурите (като общо понятие), едва тогава тя се самовъзприема духовно.11

Към втора част »


Бележки:

 1. Събр. съч. 107, Човекът от гледна точка на духовната наука, Берлин, 1908–1909, стр. 247сл., немско издание 1973 г. [^]
 2. Събр. съч. 110, Духовните йерархии и тяхното отражение във физическия свят. Зодиак, планети, космос, Дюселдорф 1909, стр. 178, немско издание 1981 г. [^]
 3. Събр. съч. 266/1, От съдържанията на езотеричните уроци, том I, 1904–1909, стр. 169, немско издание 1995 г. [^]
 4. Събр. съч. 107, Човекът от гледна точка на духовната наука, Берлин 1908–1909, стр. 249 сл., немско издание 1973 г. [^]
 5. Събр. съч. 194, Мисията на Михаил. Откровението на истинските тайни на човешкото същество, Дорнах 1919, стр. 235 сл., немско издание 1983 г. [^]
 6. Духовно същество от йерархията на архангелите. [^]
 7. Събр. съч. 266/1, От съдържанията на езотеричните уроци, том I, 1904–1909, стр. 262, немско издание 1995 г. [^]
 8. Събр. съч. 98, Природни духовни същества и действията им в сетивния свят, 1907–1908, стр. 166, немско издание 1983 г. [^]
 9. например пачули, мохус и др.). ((Събр. съч. 98, Природни духовни същества и действията им в сетивния свят, 1907–1908, стр. 169сл., немско издание 1983 г. [^]
 10. Или майя – илюзия, измама, сетивна заблуда. [^]
 11. Събр. съч. 142, Бхагават Гита и посланията на апостол Павел, Кьолн, 1912–1913, стр. 100сл., немско издание 1960 г. [^]

Споделете публикацията

Google1

За Нели Хорински

nelih@otizvora.com | Нели Хорински е преводач на свободна практика и осигурява за „От Извора“ чудесни антропософски материали и тематични цитати. „Ние поемаме заедно наистина един труден път нагоре срещу течението, но пък към една велика цел, към духовната светлина, която трябва не само да ни се разкрие в мисли, но и да се превърне в реално изживяване.“

Всички публикации

8 коментара за "Същност и влияния на Асурите (1) — антропософски сведения"

 1. Владимир Комаров  08.07.2013 г. | 13:51 ч.

  “В разсъдъчната душа, т.е. в преобразената част на астралното тяло, се намества Ариман.” – етерното, не астрaлното тяло, мисля.

 2. Стопанина  08.07.2013 г. | 14:10 ч.

  И според мен трябва да е етерното тяло, а не астралното. Моля, Нели да свери превода с немския оригинал.

 3. Юлиан  14.07.2013 г. | 12:05 ч.

  Може ли да се каже още? Темата със сигурност е много по – голяма. Аз лично съм обепокоен и не разбирам как невъзвратимо биха се откъснали части от духа на човек.

 4. Стопанина  15.07.2013 г. | 11:14 ч.

  Освен половите извращения, асурите поощряват крайния материализъм, при който не просто се изучава основно материята, а категорично се отхвърля духовния свят и дори се появява враждебно отношение по темата.

 5. Емо  30.07.2013 г. | 13:46 ч.

  Агресията към по слаби от теб дали не спада към животинското?

  Полицейски произвол на жена полицай срещу протестиращи в София http://vbox7.com/play:ac779c6061

 6. Стопанина  04.02.2018 г. | 01:55 ч.

  Тази публикация е отпреди 4-5 години. Препечатвам я с някои допълнения, а ще има и поне още една част.

 7. Петьо  05.02.2018 г. | 11:29 ч.

  Може би наистина е добре да се поправи първата извадка, защото действително става въпрос за етерното тяло, а не за а астралното. Ето оригиналното изречение:

  In diesem zweiten Glied
  der menschlichen Seele, der Verstandesseele, also in dem umgearbei-
  teten Stück des Ätherleibes, da hat sich festgesetzt Ahriman.

 8. Стопанина  05.02.2018 г. | 12:06 ч.

  Благодаря, поправено.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.