Учителя Беинса Дуно: Правила и Закони за разумен живот

„Вие се грижите, без да мислите. Ще мислите, без да се грижите. Трябва да обърнете нещата.“

Спазвайте следните правила в живота си: яжте чиста храна, пийте чиста вода, дишайте чист въздух, живейте в здравословна къща. Преди лягане мийте краката и ръцете си никога не лягайте с неизмити ръце и крака. Ако сте неразположени, не търсете причината вън от себе си, а направете нещо, за да се облекчите: измийте лицето, ръцете и краката си с топла вода. Ако неразположението ви не изчезне, окъпете се, разходете се на чист въздух. Не се критикувайте едни-други, че този не е добър, онзи не е добър. Между онези, които търсят Бога, няма лоши хора, а има такива, които са в процес на узряване.1

* * *

Всяко нещо, което не е основано върху законите на Любовта, Мъдростта и Истината, ще се разруши — то е временно, преходно.2

* * *

Да бъдеш в общение с Бога, това означава постоянно да Го носиш в съзнанието си. Той да ти бъде тил през целия ти живот.3

* * *

Помни: Никога не излизай от фокуса, в който Бог те е поставил. Никога не пожелавай, като човек, да изпиташ положението на животното. Никога не пожелавай, като човек, да опиташ положението, в което се намира ангелът. Не се връщай назад,4 нито пък преждевременно отивай напред.5 И при единия, и при другия случай ти ще спреш развитието си.6

* * *

Има едно правило: Като правите вашите опити, не разправяйте никому за тях.7 Приложете Любовта и вижте какви резултати ще имате.8

* * *

Законът гласи: Щом обикнете някого, Господ е там. Там, където е Бог, престъпление не може да стане.9

* * *

Има един закон, който гласи: Ако за всичко оставим у нас постоянно да действат надеждата и вярата, работите ни ще се уреждат много по-лесно. Ако болният се остави на действието на вярата, тя ще го излекува много по-лесно, отколкото ако се тревожи; ако се остави на действието на своята надежда, по-скоро ще оздравее. Надявай се и вярвай нищо няма да изгубиш! А ако не се надяваш и не вярваш, няма нищо да спечелиш. Ако се надяваш и вярваш, дори и да не спечелиш, загуба няма да имаш. Но ако не се надяваш и не вярваш, ще имаш загуба.10

* * *

Грижи се оня, който не мисли. Човек, който мисли, не се грижи. Вие се грижите, без да мислите. Ще мислите, без да се грижите. Трябва да обърнете нещата.11

* * *

Какво гласи Законът на обичта? Люби Бога, за да те обичат; прави добро, за да те обичат. Докато не си се научил да пееш добре, пей за себе си — като се изучиш да пееш много добре, тогава пей и на другите, за да те обичат хората.12

* * *

Ако отиваш някъде и вратата е отворена, влез, но ако вратата е затворена, не влизай. Или с други думи, ако душата на човека е отворена, говори му, а ако не е отворена и той не приема, не иска, не му говори!13

* * *

Аз ви препоръчвам да добиете колкото може повече от светското знание, като предговор, защото ако нямате светското знание, не можете да придобиете Божественото.14

* * *

Закон е: Който не уреди материалните си сметки, не може да уреди и духовните. И обратно който не уреди духовните си сметки, не може да уреди и материалните. Който уреди материалните си работи, ще уреди и духовните, и Божествените си Работи. Това показва, че между материалния свят, духовния свят и Божествения Свят има тясна връзка.15Бележки:

 1. ОПОРНИ ТОЧКИ НА ЖИВОТА, Съборни беседи (1942), София 1942, с. 135 [^]
 2. НАШЕТО МЯСТО, Съборни беседи (1931), София 1932, с. 184 [^]
 3. РАБОТА НА ПРИРОДАТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII (1932-33), том 2, София 1948, с. 184 [^]
 4. Блянът по отминали времена е влияние на Луцифер — бел. И.С. [^]
 5. Преждевременното идване на бъдещето е под влияние на Ариман — бел. И.С. [^]
 6. ВЕЧНОТО БЛАГО, Съборни беседи (1943), София 1944, с. 273 [^]
 7. Същото правило е сред първите, дадени от Рудолф Щайнер в „Как се постигат познания за висшите светове“ — бел. И.С. [^]
 8. СЪЗВУЧИЕ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. XVII (1937-38), т. 2, Берлин 1995, с. 97 [^]
 9. СЪЗВУЧИЕ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. XVII (1937-38), т. 2, Берлин 1995, с. 97 [^]
 10. СЪЗВУЧИЕ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. XVII (1937-38), т. 2, Берлин 1995, с. 99 [^]
 11. ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи от Учителя (1944), том II, София 1944, с. 200 [^]
 12. СЪЗВУЧИЕ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. XVII (1937-38), т. 2, Берлин 1995, с. 84 [^]
 13. ВЕНЕЦЪТ НА ЖИВОТА, Лекции на Учителя пред сестрите 1917-1932, Берлин 1997, с. 477 [^]
 14. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН 1982-1983, 15 VII 1983 [^]
 15. ПЪТ НА МИСЪЛТА, 6 неделни и извънредни беседи (1920-22), София 1949, с. 7 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.