Учителя Беинса Дуно: Упражнения за дишане (2)

„Всяко нещо, което човек прави, трябва да знае защо го прави.“

Продължава от първа част »

Ще поемете въздух през лявата ноздра, като същевременно запушите дясната, а ще издишате през дясната, при запушена лява ноздра. Ще направите това упражнение първо, като за вдишване, задържане, и при издишване броите от едно до шест, и после от едно до десет. Упражненията ще правите по три пъти, ще ги правите ритмично, като за мярка ще вземете вашия пулс, ритъма на вашето сърце. Това упражнение ще правите, когато искате да се хармонизирате.
Във въздуха има нещо, което може да дойде у вас само при тези упражнения, иначе ще имате обикновено дишане. Във въздуха има един елемент, наречен прана, животворна енергия. Понякога вие дишате, без да възприемате праната.

Въздухът е носител на живота и ние дишаме единствено за да възприемем живота — уханието на Бога да остане у нас. И доколкото той остане у нас, разпространява се по цялото тяло. Дишането е един велик процес — процес на възприемане на Божието Дихание: Както е Диханието на Бога, така да бъде нашето дишане. […] Като дишаме, да получим благородния импулс на Божественото. При вдишването ние получаваме Божествения Импулс, а при задържането на въздуха ние се стараем да задържим у нас този импулс — хубавото, доброто да остане в нас.1

* * *

Пазете се от догматизъм. Упражненията ще правите на чист въздух. Всяко нещо, което човек прави, трябва да знае защо го прави. Не правете това, чиито причини и цели не знаете. По време на упражнението дръжте у вас мисълта, че дишате заради Господа — тази мисъл подмладява.2

* * *

Когато дишате обикновено, ще правите по 10-12 вдишвания и издишвания в минута. Когато се упражнявате в дишане, ще започнете с четири вдишвания и издишвания в минута и постепенно ще слизате надолу. Ако стигнете до едно вдишване и издишване в минута, вие сте придобили много. Който прави 25 вдишвания и издишвания в минута, едва ще доживее до 25 години.; който прави 24 вдишвания, ще живее 26 години; който прави 23 вдишвания, ще живее 28 години; който прави 22 вдишвания, ще живее 30 години, който прави 20 вдишвания, ще живее 35 години.

Това са приблизителни числа, а не абсолютни. Колкото по-надолу слизате във броя на вдишванията, толкова повече се увеличава броя на годините. Като дойдете до 4 вдишвания и издишвания, годините се увеличават на 85-90. И най-после, като стигнете да едно вдишване и издишване в минута, годините се увеличават на 120.3

* * *

Изправени на крака, бавно вдигнете ръцете си нагоре с поемане на въздух, като броите до шест; задържате въздуха с броене до три и отпускате ръцете надолу с издишване, като броите до шест. Упражнението се прави шест пъти.4

* * *

Ръцете, свити в юмрук, поставяте на рамената, разтваряте ръцете настрани, като вдишвате бавно въздух, задържате въздуха и след това спускате бавно ръцете надолу, отстрани на тялото и бавно издишвате. Ако се уморите, починете малко и след това повторете упражнението още няколко пъти. По този начин вие приемате достатъчно прана от въздуха, кръвта се раздвижва, капилярите се разширяват и кръвообращението се усилва.5

* * *

Ръцете се изнасят бавно настрана, като се поема дълбоко въздух; после се издигат нагоре, над главата, а въздухът се задържа; ръцете бавно се спускат надолу, като едновременно въздухът се издишва.6

* * *

Ръцете спуснати надолу, бавно се поема въздух и същевременно ръцете се вдигат нагоре, над главата, с длани навън и след това се спускат надолу. Когато ръцете се вдигат нагоре, се вдишва, а когато се спускат надолу, се издишва. С тези движения ще изпеем гамата, като при всяко вдишване ще имаме пауза, а при всяко издишване ще изпеем по един тон — от долното до до горното и обратно. При движенията трябва да се спазва ритъм.7

* * *

За предпочитане е тези упражнения да се правят вън, на чист въздух, отколкото в стая.8


Бележки:

  1. СЪЗВУЧИЕ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. XVII (1937-38), т. II, Берлин 1994, с. 51 сл. [^]
  2. СЪЗВУЧИЕ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. XVII (1937-38), т. II, Берлин 1994, с. 52 [^]
  3. БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ. Рилски беседи от Учителя, София 1940, с. 123 [^]
  4. ФАКТОРИ В ПРИРОДАТА, Лекции на Учителя пред Младежкия окултен клас, год. XI (1931-32), том 2, София 1947, с. 3 [^]
  5. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЩАСТИЕ. Съборни беседи от Учителя, София 1941, с. 119 [^]
  6. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЩАСТИЕ. Съборни беседи от Учителя, София 1941, с. 126 [^]
  7. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН 1983-1984, 29 IV 1984 [^]
  8. ПОСОКА НА РАСТЕНЕ, Лекции на Учителя пред Младежкия окултен клас, год. VI (1926-27), том 1, София 1939, с. 131 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.