Учителя Беинса Дуно: Упражнения за дишане (1)

„Въздухът е най-големият склад, в който животът е складирал енергиите си...“

Човек трябва да прави поне 15-20 вдишвания и издишвания в минута. Когато някой заболява, дишането му су ускорява — това се забелязва главно в слабогръдните. Когато се затрудни дишането им, те съзнателно го ускоряват, като мислят, че по този начин ще си помогнат. Но те не само че не си помагат, но положението им още повече се влошава. Това показва, че за да бъде дишането на човека нормално, то трябва да отговаря на естествения ритъм в природата. Този ритъм е здравословен. Бързото неправилно дишане на хората показва, че те бързат във всичко — те бързат да станат час по-скоро добри, учени, богати и силни. Това е неразбиране на нещата. Бързането не разрешава въпросите.1

* * *

Добре е човек да поеме въздух първо с лявата си ноздра, като брои бавно от 10 до 15, после да я запуши и да задържи въздуха в дробовете си около 30-40 секунди, и след това да издиша бавно и ритмично. Когато поема въздух през лявата ноздра, дясната трябва да бъде запушена. Правете това упражнение по 3-4 пъти на ден. Тези упражнения са нужни за всички хора, особено за тези, които се занимават усилено с умствен труд. Те са необходими за здрави и за болни.2

* * *

Да направим едно упражнение за дишане според ритъма на сърцето. Ще броите мислено до шест според пулса на сърцето и ще поемете въздух. След това ще броите до три и ще задържите въздуха в дробовете си. После ще издишате въздуха, като броите пак до шест. Значи шест вдишки, шест издишки и три задържания на въздуха — всичко 15. Числото 15 означава разклащане на дявола — не да изхвърлиш дявола, а да разклатиш основите, на които се крепи. Когато поемете въздуха и броите до шест, лявата ръка излиза напред и малко нагоре, под ъгъл 45°, а дясната ръка отива назад. Като броите до три и задържате въздуха, свивате пръстите на ръцете, без да ги движите. Като броите до шест и издишвате, изнасяте ръцете отстрани на тялото с отпуснати пръсти. При второто поемане на въздух става смяна на ръцете: дясната ръка излиза напред и малко нагоре, а лявата назад. Като броите, тялото не трябва да се движи само ръцете се движат. Свиването на пръстите при задържане на въздуха показва, че си взел нещо, задържаш го в себе си, за да го използваш. При издишане отваряш ръцете си настрана — даваш това, което си получил (упражнението се прави три пъти).

Когато лявата ръка се изнася напред и поемаме въздух, дишаме за сърцето; когато дясната ръка излиза напред, дишаме за ума. Така ръцете се сменят. Това упражнение е свързано с естествени, нормални движения. Като правите упражнението, няма да мислите за нищо, освен за дишането. Ще мислите само за богатството, което приемате от въздуха. Въздухът е склад на Божествени Енергии — животът е складирал там своите енергии; въздухът е най-големият склад, в който животът е складирал енергиите си. Ако не дишаш правилно, и храносмилането ти не става правилно; ако храносмилането не е правилно, и кръвообращението не е правилно; ако кръвообращението не е правилно, и мисълта не е правилна, и чувството не е правилно. След такива процеси човек казва: «Ще се мре вече!» Да, ще се мре, но за анормалния живот — ще умреш за анормалния живот, т. е. ще излезеш от него.

Правете упражнението по пет пъти с лявата ръка и пет пъти с дясната ръка. Ако страдате от ревматизъм, това упражнение ще го изпъди навън; ако имате сърцебиене, и него ще изпъди навън; ако имате главоболие, и с него ще се справите. Това няма да стане изведнъж, а постепенно. Всеки ще брои според пулса на своето сърце. Проверете пулса, ритъма на своето сърце. Той е космически ритъм. Ако ритъмът на сърцето не е правилен, може да го регулирате с правата мисъл. Мислете правилно, за да регулирате неправилния ритъм на сърцето.3

* * *

Ще ви дам един метод. Хайде, запушете си сега дясната ноздра и поемайте въздух с лявата, а аз ще броя: едно, две, три, четири, пет, шест. Сега задръжте въздуха и аз отново ще броя: едно, две, три, четири, пет, шест. А сега издишайте: едно, две, три, четири, пет, шест.4

* * *

Поемане на въздух през лявата ноздра, а дясната затворена. Задържане на въздуха няколко секунди, след което издишвате през дясната ноздра, а лявата затваряте. Ще правите упражнението три пъти на ден: сутрин, на обед и вечер, преди ядене, по шест пъти.5

* * *

За 30 дни ще ви дам едно упражнение за дишане: Ще поемете въздух през лявата ноздра, а дясната ще бъде запушена. При поемане на въздуха мислено ще произнасяте формулата „Само Божията Любов е Любов“. Като задържите въздуха известно време в дробовете си, ще отворите дясната ноздра и бавно ще изпуснете въздуха навън, като произнасяте същата формула. В това време лявата ноздра ще бъде затворена. Правете упражнението три пъти на ден, сутрин, обед и вечер, когато имате време и разположение, а всяко упражнение с по три до десет вдишвания и издишвания.6

* * *

Ще поемаш въздух през лявата ноздра и ще го изпущаш през дясната. И обратно: Ще поемаш въздух през дясната ноздра и ще го изпущаш през лявата.7

Следва »


Бележки:

  1. ЛЪЧИ НА ЖИВОТА, Съборни беседи (1937), София 1993, с. 246 [^]
  2. ПОСОКА НА РАСТЕНЕ, Лекции на Учителя пред Младежкия окултен клас, год. VI (1926-27), том 1, София 1939, с. 130 [^]
  3. СЪБУЖДАНЕ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI (1931-32), т. 1, София 1944, с. 292-293 [^]
  4. ЦЕННОСТИТЕ В ЖИВОТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. XVII (1937-38), т. I, Берлин 1995, с. 213 [^]
  5. БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ, Лекции на Учителя пред Младежкия окултен клас, год. VIII (1928-29), том 1, София 1942, с. 382 [^]
  6. Петър Дънов, НОВА КНИГА ЗА ЗДРАВЕТО, София 1993, с. 294 [^]
  7. ФАКТОРИ В ПРИРОДАТА, Лекции на Учителя пред Младежкия окултен клас, год. XI (1931-32), том 2, София 1947, с. 118 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.