Антропософията за същността и бъдещето на машините (2)

Избрани тематични цитати от д-р Рудолф Щайнер

Продължава от първа част »

От тази страна, откъдето ще има стремеж Антихристът да се представи за Христос, ще се използва това, което може да действа особено чрез най-материалните сили, но чрез най-материалните сили да действа именно духовно. От тази страна ще има стремеж преди всичко да се използва електричеството и именно земният магнетизъм, за да се предизвикат въздействия над цялата Земя. Показах ви как земни сили се издигат в това, което наричам човешкия двойник. Тази тайна ще се разкрие. Ще бъде американска тайна да се използва северният и южният магнетизъм така, че да се изпращат управляващи сили над Земята, които действат духовно. Погледнете магнитните сили на Земята и ги сравнете с това, което ще кажа сега — протичането на магнитните линии, където стрелката на компаса сочи изток и запад и където изобщо не се отклонява. За тези неща не мога да дам нищо повече от указания.

От определена небесна посока постоянно действат духовни същества. Нужно е тези духовни същества само да се поставят в служба на земното битие и ще може – понеже тези духовни, действащи от космоса същества могат да бъдат посредници на тайната за земния магнетизъм — да се разкрие тази тайна и по отношение на трите неща — злато, здраве и продължение на живота – да се стигне до много голям групов егоизъм. Ще се касае именно да се внесе съмнителна смелост в тези неща, но тя ще бъде внесена сред определени кръгове!

От източна страна ще се касае да се засили това, което вече обясних, като главно от противоположната страна на космоса се поставят в служба на земното битие същества, изпращащи влияния надолу. В бъдеще ще настане голяма борба. Човешката наука ще се обърне към космическото, но по различен начин ще се опита да си служи с него. Задачата на добрата, на полезната наука ще бъде да открие определени космически сили, които могат да възникнат на Земята чрез взаимното действие на космически течения, идващи от две посоки. Тези две космически течения от две посоки ще идват от Риби и Дева. Преди всичко ще трябва да се открие тайната как действащото като слънчева сила от посоката на Риби се свързва в космоса с идващото от Дева. Доброто ще е, че ще се открие как от две страни на космоса сутрешни и вечерни сили могат да се поставят в служба на човечеството — силите от, една страна, от посоката на Риби и от друга страна, от посоката на Дева.

За тези сили няма да се грижат там, където се опитват да постигнат всичко чрез дуализма и полярността, чрез позитивни и негативни сили. Духовните тайни, които могат да оставят духовността да протече от космоса на Земята — с помощта на двустранните сили на магнетизма, позитивния и негативния, — идват от всемирното пространство, от посоката на Близнаци. Това са обедни сили. Още в древността се е знаело, че там става въпрос за космически сили и днес също екзотерично е познато на учените, че в Зодиака зад Близнаци по някакъв начин стои позитивен и негативен магнетизъм. Там ще става въпрос да се парализира това, което следва да се извлече от космоса чрез разкриването на двойнствеността; да се парализира по материалистичен егоистичен начин, чрез сили, предимно протичащи към човечеството от Близнаци, и да може изцяло да се постави в служба на двойника.

При други братства, които преди всичко искат да подминат Мистерията на Голгота, ще става въпрос да използват двойнствената човешка природа, тази двойнствена човешка природа, която така, както човекът е достигнал до петия следатлантски културен период, съдържа, от една страна, човешкото, но в човека също и нисшата животинска природа. Човекът наистина е кентавър в известна степен. Той съдържа нисшата животинска природа астрално и човешката си природа в определена степен само като поставена върху тази животинска природа. Чрез това взаимодействие на двете природи в човека има и дуализъм от сили. Това е онзи дуализъм от сили, който в посока на Изток ще бъде използван от индийската страна, от известни егоистични братства, за да се изкуши също и европейския Изток, имащ задачата да подготви шестата следатлантска епоха. Там се използват силите, идващи от Стрелец.

Да се завоюва космическото за човечеството или по два неправилни начина, или по един правилен начин, е това, което предстои на човечеството. То ще доведе до истинско обновление на астрологията, която е атавистична в древната си форма и не може да продължи да съществува в тази древна форма. Знаещите за космоса ще воюват, като едните ще прилагат сутрешните и вечерните процеси по начина, който вече споменах: на Запад предимно обедните процеси, на Изток среднощните процеси. Ще се създадат субстанции не само според химическите сили на притегляне и отблъсване, а ще се знае, че една друга субстанция се поражда в зависимост от това, дали се произвежда сутрин, на обяд или среднощ. Ще се знае, че такива вещества ще въздействат по съвсем друг начин върху триделността: Бог, добродетел и безсмъртие — злато, здраве и продължаване на живота.

От взаимното действие на идващото от Риби и Дева няма да може да се направи нищо погрешно. Там ще се постигне това, което от известна страна ще освободи механиката на живота от човека, но не може да стане причина за никакво господство и власт на една група над другите. Космическите сили, които ще се вземат от тази страна, ще създадат странни машини, но само такива, които ще могат да отнемат работата от хората, понеже ще носят в себе си известна интелигентност. И една духовна наука, съобразяваща се с космическото, ще има грижата да не позволи на всичките големи изкушения, които ще произлязат от тези машинни животни, които човекът сам ще създаде, да упражняват вредно влияние върху хората.

Към всичко това трябва да се прибави, че е необходимо хората да се подготвят, като повече не смятат действителностите за илюзии, а знаят, че наистина ще се появи духовно схващане за света, духовно разбиране на света. Много зависи от това нещата да изглеждат такива, каквито са! Но човек може да ги види такива, каквито са, ако е в състояние да приложи към действителността понятията, идеите, идващи от антропософски ориентираната духовна наука. За останалото време от земното битие до голяма степен ще съдействат именно мъртвите.

Как ще съдействат те, ще е много важно.

Преди всичко според поведението на хората на Земята съдействието на мъртвите от едната, от добрата страна, ще бъде насочено в такава посока, че мъртвите ще могат да действат там, където импулсът за действие изхожда от самите тях, където е взет от духовния свят, който се изживява от мъртвия след смъртта.

Противно на това, ще се появят много стремежи, които по изкуствен начин ще въведат мъртвите в човешкото битие. И по заобиколния път през Близнаци, в човешкия живот ще бъдат въвеждани мъртви, чрез което човешките трептения ще прозвучат, ще вибрират в механичните устройства на машините по определен начин. Космосът ще движи машините по онзи околен път, както току-що споменах.

При това ще става въпрос да не се прилага нещо друго, когато се появят тези проблеми, а само елементарни сили, принадлежащи към природата; да не се влагат неподходящи сили в машинния живот. В окултните области ще трябва да се изключи самият човек да бъде впрегнат в механичните процеси по такъв начин, че дарвинистката теория за селекцията за определяне на работната сила на хората да се използва така, както ви показах с примера последния път.1


Бележки:

 1. Събр. съч. 178, стр. 205 – 208, немско издание 1980 г. [^]

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

20 коментара за "Антропософията за същността и бъдещето на машините (2)"

 1. Лазар  05.10.2017 г. | 13:29 ч.

  Мисля за това което казват гностиците: теорията за душата е теорията за светлината. В тази връзка мисля също, че с повишено внимание трябва да се следят новините за развитието на оптичните технологии, квантовите компютри и експерименти с „улоена светлина“.

  Засега всичко изглежда в сферата на фантастиката, но с темповете на развитие на науката и технологиите нищо чудно фантастиката някой ден да се превърне в реалност и да се случи някакакъв вид синхронизация между същества (като от разказа на Стопанина за редника-воин) и машини използващи „светлинни технологии“.

  http://www.obekti.bg/tehno/skladiraha-svetlina-kato-zvuk

  Рудолф Щайнер:
  „Преди всичко според поведението на хората на Земята съдействието на мъртвите от едната, от добрата страна, ще бъде насочено в такава посока, че мъртвите ще могат да действат там, където импулсът за действие изхожда от самите тях, където е взет от духовния свят, който се изживява от мъртвия след смъртта.

  Противно на това, ще се появят много стремежи, които по изкуствен начин ще въведат мъртвите в човешкото битие.“

  Не мога да се ангажирам с мнение дали има връзка между мъртвите като души и светлината като субстанция в която пребивават. По въпроса ще трябва да се изкажат по-запознатите и компетентните в антропософията.

 2. Агамемнон  05.10.2017 г. | 20:48 ч.

  Да, азовата субстанция е съставена от светлина. Съвременните учени, обаче няма как да достигнат до това познание, тъй като той изследва само физическото проявление на светлината (типично е за Ариман да ни кара да вземаме предвид само материалното). В бъдеще, когато Земята стане по-финна, по-духовна, учените (които тогава ще имат предвид духовния свят) ще направят пробив във разбирането ни за нея и връзката й с Аза (висшия Аз). След като постигнем това, ще можем и да създаваме тези морални машини. Всичко обаче, което сте чел за светлината в съвременните медии, е ариманова измама, както следва.

 3. Stojan  09.10.2017 г. | 14:59 ч.

  „Всичко обаче, което сте чел за светлината в съвременните медии, е ариманова измама, както следва.“

  А типично за Ариман e да внушава , чe „… по въпроса трябва да се изкажат по-запознатите и компетентните в антропософията“.

 4. Светльо  10.10.2017 г. | 08:54 ч.

  Ecтoния e дъpжaвaтa, в ĸoятo пpeди гoдини ce poди пpoгpaмaтa Ѕkуре. Maлĸaтa eвpoпeйcĸa cтpaнa e cpeд пиoнepитe нa Cтapия ĸoнтинeнт пo oтнoшeниe нa нoвитe тexнoлoгии, a ceгa възнaмepявa дa peгyлиpa paбoтaтa нa poбoтитe.

  „Ecтoнcĸoтo миниcтepcтвo нa иĸoнoмиĸaтa paбoти въpxy зaĸoнoпpoeĸт, ĸoйтo тpябвa дaдaдe cтaтyт нa изĸycтвeния интeлeĸт в cъдeбни cпopoвe“, oбяcнявa Cиим Cиĸyт, ĸoйтo paбoти въpxy пpaвитeлcтвeнaтa ИT cтpaтeгия.

  Eднo oт пpeдлoжeниятa e дa бъдe въвeдeн тepминът „poбoт-aгeнт“, ĸoйтo щe бъдe oт eднa cтpaнa oтдeлeн юpидичecĸи пpaвocyбeĸт, a oт дpyгa щe бъдe oбeĸт нa coбcтвeнocт нa дpyг, пишe Вlооmbеrg.

  Бедна ни е фантазията до какви дълбини може да се стигне само…

 5. Агамемнон  10.10.2017 г. | 11:38 ч.

  @Stojan

  Не твърдя, че съм сред „по-запознатите и компетентни в антропософията“. Просто излагам факт, за който съм чел било някъде из блога, било директно от лекциите на Щайнер. Отново казвам, не се смятам за един от по-компетентните в антропософията.

 6. Stojan  10.10.2017 г. | 12:13 ч.

  Светльо се „информирал“ от наглата измишльотина за подвеждане: „Родината на Skype обмисля да направи роботите свои граждани“

  Казват навлезли сме в „информационна епоха“ на развитието си. Това отдавна ме е хвърлило в оркестъра. Просто не мога да го асимилирам!

  „Информация“ означава да научиш мисли и дела на други човеци за да ги използваш за собствени житейски и душевни мисли. Затова ни е даден дар „слово“.
  Наглед е така – буквално живеем в информационен планктон.
  Но колко от всекидневно погълнатото е информация и колко все по-нагла измишльотина? Вие знаете ли за себе си? Сигурни ли сте, че след ден, седмица, месец узнатото днес…?!?
  Не бъдете сигурни!
  Думите вече не са хвърлен камък, а хвърлен прах в очите в болшинството случаи. И никой не е застрахован от подвеждане – често най-опитните гъбари се тровят с гъби!..
  Няма да давам примери. Пуснете си телевизора!
  А след 2-3 месеца си спомнете нещо, за което сте информирани днес. И се запитайте, защо никой не се сеща да информира за днешната информация?!?
  Господи, спаси словото от ръцете на дявола!

 7. Светльо  10.10.2017 г. | 14:13 ч.

  И аз те обичам Стоянчо! Машината – Ариман изкривява, обаче и човешкия разум, и говоренето, и те често изневеряват! Какво си тръгнял с бутоните напред? Не видиш ли, че я публикувам като извращение тази информация! По-спокойно моля!

 8. Агамемнон  10.10.2017 г. | 14:17 ч.

  Stojan е прав тук, тези „новини“, които се отнасят за бъдещите планове на правителства, компании и тем подобни, обикновено са въздух под налягане. Не е сигурно, че ще се случат, докато не се случат наистина.

 9. Stojan  11.10.2017 г. | 09:54 ч.

  И аз те обичам Светльо! > „Машината – Ариман изкривява, обаче и човешкия разум, и говоренето, и те често изневеряват! „

  Не е сигурно, обаче, че Ариман ни е виновен за всичко. 😉

 10. Stojan  11.10.2017 г. | 10:12 ч.

  Според някои „новини“, това е Ариман >>>

 11. Агамемнон  11.10.2017 г. | 17:39 ч.

  Май трябваше да бъда по-конкретен. Нямах предвид това, че подобно нещо няма да се случи, а че по принцип тези „новини“, в частност, обикновено не са истина, а просто раздухват намеренията на някой си, било частна компания или правителство. Нещата, които се случват найстина, обикновено са неочаквани или се развиват, в някой случаи изключително бързо, без да им се обръща внимание. Вече се забелязва тенденцията, която ни води към пришествието на Ариман, но тези „фантастики“ (от днешна гледна точка) ще се сбъднат в не особено близко бъдеще. Може и да греша, не твърдя, че е напълно съмнително това в Естония да се случи реално. Просто такива новини обикновено не са особено надеждни.

  А за обвиненията срещу думите ми за погрешните разбирания на съвременните учени за светлината ще кажа само, че е по-добре да ме поправите, ако греша, вместо да ме обвинявате само защото съм ползвал по-директни думи. Можем да се борим с Ариман само като изправяме погрешните си схващания. Хейтът не помага, още повече когато не се аргументира.

 12. Лазар  12.10.2017 г. | 12:04 ч.

  От антропософската литература четох „Теософия на розенкройцерите“ превод от руски Петранка Георгиева. Това което мисля е как от гледна точка началото на 20 век, нашето съвремие (края на 2017 год.) се явява някъде в бъдещето. И как се е развила технологично цивилизацията от тогава до наши дни. Много от нещата и технологиите, които са част от ежедневието на хората днес, просто ги е нямало по времето на Рудолф Щайнер. В тази връзка как да се разбират думите на Stojan?

  Stojan:
  А типично за Ариман e да внушава , чe „… по въпроса трябва да се изкажат по-запознатите и компетентните в антропософията“.

  Значи ли че, всички опити за изследвания на взаимовръзки между съвременните технологии на 21 век и душевноста по примера на Рудолф Щайнер (цитата от мнението ми: „по въпроса трябва да се изкажат по-запознатите и компетентните в антропософията“) са внушения от Ариман?

 13. Агамемнон  12.10.2017 г. | 21:06 ч.

  Пак повтарям – Ариман внушава на хората, че материалното е единствената реалност, което само по себе си води до неразбиране на написаното от Щайнер. Трудно е да възприемаш Антропософия с материалистичния светоглед. Ако го правиш, то непрекъснато ще се заблуждаваш за едно или друго. И отново казвам, че работата по създаването на моралните машини ще започне едва, когато духовният свят стане по-видим за хората, а това ще се случи след няколко века. Не можем да развием оптиката, например, ако не познаваме природата на физическата светлина. Няма как да развием и духовно-ориентираната технология без знание за природата на духовната светлина (или, както го наричат в Антропософия, светлинния етер).

  И отново повтарям – ако някой с повече антропософски бекграунд вижда грешка в написаното от мен, нека коментира. Повече няма да отговарям на повтарящи се въпроси и заяждания на дребно.

 14. Beco  13.10.2017 г. | 09:43 ч.

  В близко бъдеще софтуерът ще може да се пише сам

  https://www.vesti.bg/tehnologii/nauka-i-tehnika/v-blizko-bydeshte-softueryt-shte-mozhe-da-se-pishe-sam-6074861

 15. Stojan  16.10.2017 г. | 16:03 ч.

  Нека бъда правилно разбран: ЗАЩИТЕН МОЖЕ ДА БЪДЕ САМО ТОЗИ, КОЙТО ИМА СЕРИОЗНА ОКУЛТНА И ДУХОВНА ПОДГОТОВКА, ЗА ДА МОЖЕ ДА ОТСЕЕ КОЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ КАКЪВ ИЗТОЧНИК ИДВА. ПОВЯРВАЙТЕ, ЧЕ НИКОЙ НЕ Е ИЗЦЯЛО ЗАЩИТЕН. Всеки пропуск в познанието е подложен на изпитание. Единственият начин е развиване на знания и мощна разсъдъчна способност. Ариман бяга от хора, които имат сериозно езотерично образование и могат да мислят добре за себе си, самостоятелно.

  „Слуховите възприятия, гласовите, халюцинациите и изобщо всички ариманически „откровения“ изчезват тогава напълно. Следователно най-доброто средство срещу тези изключително вредни състояния, предизвикани от Ариман, „видения“ и „гласове“, е само едно: с всички сили човек да постигне нормална и здрава разсъдъчна способност. В много случаи „чуждите сили“ са нещо удобно за хората, които се оставят да бъдат ръководени от тях. Трудно е да им се помогне, защото те имат чувството, че ги лишаваме от нещо, което ги издига към духовния свят.“
  Д-р Рудолф Щайнер.

  Дух мрака, темный Ариман,
  Доныне для восточных стран
  Ты – злое божество.
  Склоняясь в капище твоем,
  Где в мире царство мы найдем
  Сильнее твоего?
  Дух блага повелит – и вмиг
  Для путников пустынь родник
  Забрызжет из земли.
  А ты у неприступных скал
  Завихришь смерч, запенишь вал –
  И тонут корабли.
  Бог повелел – и травы нам
  Дают целительный бальзам
  Для немощей людских,
  Но разве одолеть ему
  Горячку, язву и чуму –
  Отраву стрел твоих?
  Ты властно в мысли к нам проник,
  И, что бы ни твердил язык
  Пред алтарем чужим,
  В толпе покорных прихожан
  Тебя, великий Ариман,
  Мы тайно в сердце чтим.
  Ты преднамеренно ль жесток?
  Ты можешь ли, как мнит Восток,
  Знать, мыслить, ощущать?
  Плащом из туч окутать твердь,
  Раскинув крылья, сеять смерть,
  Клыками жертву рвать?
  Иль просто ты – природы часть,
  Стихийная, немая власть,
  Которой нет преград?
  Иль, в сердце затаясь людском,
  Ты источаешь над добром
  Победоносный яд?

  Так или нет, но ты один
  И всех событий властелин
  И ощущений всех.
  Все, что живет в людских сердцах:
  Страсть, гнев, любовь, гордыню, страх –
  Ты превращаешь в грех.
  Как только солнце поднялось
  Смягчить удел юдоли слез,
  Ты неизменно тут:
  Ты мигом скромный хлебный нож
  На острый меч перекуешь –
  Орудье грозных смут.
  От первой жизненной черты
  До судорог предсмертных ты –
  Хозяин бытия.
  И можно ль знать нам, что за той,
  Дух тьмы, последнею чертой
  Исчезнет власть твоя?
   

 16. Агамемнон  16.10.2017 г. | 20:41 ч.

  Напълно си прав, Stojan-е. Това вече е нещо наистина разумно, а не просто хейт. Благодаря за забележката!

 17. Stojan  17.10.2017 г. | 09:43 ч.

  Подкрепата на Михаиловите сили и енергии също не може да бъде получена по пасивен път, т. е. ако индивидът не прояви постоянство и много лично усърдие в обучението си за него и за Духа от истински сериозен източник като Антропософията, като дълго размисля, осмисля, вълнува се и се изгражда в самостоятелност.
  Архангел Михаил не отговаря и на заучени молитви. Той очаква човечеството да излезе от своето детство и да осъзнае своя духовен произход, да не бъде пасивно, а да участва с разума си в неговата победа над Дракона, да действа активно по отношение на Духа. Михаиловите сили не желаят да бъдат молени, той иска човечеството съзнателно да се повдигне дотам, че да се обединява със силите в тях. И когато някой човек се почувства зрял, разбрал е и осмислил небесния си произход и истинската цел на човешката еволюция, Михаил би искал той съзнателно да се опита и самостоятелно да го изкаже, да намери подходящата човешка реч и терминология, за да я предаде на своите събратя. Нищо по ценно няма за Небето и неговите висши същества в настоящия момент от това да очакват плодовете на човешката самоизява чрез лично придобитото познание и одухотворено мислене. И само тогава, когато такъв индивид усети, че моралният импулс у него е силно задвижен, преодолее колебанията си и реши да каже каквото е осмислил със свои думи, за да стигне до другите хора, да бъде споделено с човека – събрат, тогава зад него застава Михаил и това ще бъде почувствано по убедителен начин. Разбира се, решилият се да действа в тая насока винаги изживява в себе си своите лични колебания, добре знаейки, ЧЕ СЛЕД ВСЯКО ДОБРО ДЕЛО ЗАСТАВА И НЕГОВАТА СЯНКА, НЕГОВИЯТ ПРОТИВОДЕЙСТВАЩ СПЪТНИК. ТОЙ ЗНАЕ, ЧЕ ДУМИТЕ МУ ПО-КЪСНО ЩЕ БЪДАТ ПОЛЗВАНИ И ПРЕИНАЧЕНИ ОТ ТАКИВА СИЛИ, ЗА ДА СЕ МАНИПУЛИРА СЪЗНАНИЕТО НА ДОВЕРЧИВИЯ И ДУХОВНО НЕОБРАЗОВАН ЧОВЕК.

 18. Stojan  17.10.2017 г. | 11:19 ч.

  „Човек не може да вижда Луцифер през нощта, ако не види през деня неговия другар Ариман. И така, за човека, който е стигнал толкова далеч в развитието на своя аз и астралното си тяло, ежедневното, което предизвиква външния образ на нещата, е нещо друго от това на обикновения човек. Той опознава желанията – не пораждащите се отвътре, те се предизвикват от луциферическия елемент, а това, което идва отвън, което събужда отвън силни желания, което ни притегля от страна на нещата и съществата около нас, така че следваме тази притегателна сила от личен интерес, следователно всичко това, което отвън ни примамва и ни доставя удоволствие – като ариманически импресии.

  На всяко място, където човек си представя, че има материя, в действителност се намира Ариман. И на-голямото заблуждение е теорията за материята на физиката, материалните атоми, понеже в действителност тези атоми не са нищо друго освен силите на Ариман… “

  Събр. съч. 145

  Ариман действа в етерното тяло, а Луцифер в астралното тяло, но и Христос също действа в етерното ни тяло.

 19. Агамемнон  20.10.2017 г. | 19:06 ч.

  Предполагам, че не трябва да питам, но ще има ли скоро нова статия в „От извора“? Да не би да се готви нещо голямо?

 20. Стопанина  21.10.2017 г. | 21:59 ч.

  Работя по ГОЛЯМА книга. Доста напредвам и се възползвам от всеки миг вдъхновение. Тия дни ще напиша обявление в блога да обясня „замлъкването“.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.