Учителя за отношенията в Братството (25)

„Един ден, като ме срещнете, ще благодарите, че ви извадих от кръстопътя, на който бяхте застанали, и ви показах правия път.“

Предходни части: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 11 , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 »

Утешителното, което ще ви кажа, е, че сте много невежи. Ще ме извините за тази искреност, но трябва да знаете Истината. За този свят вие сте много учени, но за онзи сте много невежи. Щом сте много невежи, вие сте и много нещастни. Нека това невежество ви послужи като импулс за влизане в Божественото Училище. Децата влизат в училището невежи и след 12 годишни усилия излизат с диплом за завършено средно образование. Който съзнава, че е невежа, е издържал вече първия конкурс за влизане в училището. Първото условие за влизане в Божественото Училище е да съзнаете, че сте невежи. Съзнаете ли това, ще ви се дадат всички благоприятни условия, за да учите. А ако кажете, че знаете, че сте учен човек, ще ви отговорят: «Вие не сте за това училище, излезте навън, в света, да работите!» Такъв е Божественият Закон.1

* * *

Аз съм крайно недоволен от гимнастическите упражнения, както ги правите. Това показва, че по време на упражненията въобще не мислите. Някои от вас се страхуват да се навеждат — един се вдига, а друг през това време се навежда или си сваля ръцете. Всичко е объркано, няма единство. Какъв пример ще дадете с тези упражнения на другите? Едно упражнение трябва да се прави едновременно от всички, като че го прави един човек. Ако правите упражненията както трябва, ще се подмладите. Малко упражнения, но да се правят както трябва! Най-важното е да има единство и съсредоточеност.2

* * *

Когато говоря, някой ще се обади: «Кого визираш?» — Никого, всички визирам. Мога и имена да кажа. Мисля някой ден да сложа край на някои отношения — има неща, които не трябва да съществуват. Но знаете ли кога ще го направя? — Когато тръгна за Небето, тогава ще кажа кого имам предвид. Ще кажа „сбогом“ и ще си замина.3

* * *

Някой път виждам, че вашите работи са объркани. Тогава взимам цигулката и започвам да свиря такива парчета, които оправят обърканите работи на хората. Щом се оправят вашите работи, оставям цигулката настрана. Понякога обърканите работи могат да се оправят и с отглеждане на плодни дръвчета или с чукане на камъни.4

* * *

Аз изпълних пространството със своите думи и нито вие, нито светът може да се отърве от тях.5

* * *

От всичко, което съм говорил, аз съм се ползвал най-много. Дали вие сте разбрали нещо или не, аз разбрах толкова много! Доволен съм от това, което съм говорил. Аз разбрах един от Великите Божии Закони.6

* * *

Ако и аз гледах на хората, както вие гледате, не бих дошъл да ви проповядвам. Защо трябва да проповядвам на хората? Аз гледам на човек от друго положение. Аз гледам на човека като на душа, излязла от Бога и дошла на Земята да учи. Един ден, като ме срещнете, ще благодарите, че ви извадих от кръстопътя, на който бяхте застанали, и ви показах правия път. Не мислете, че ще се освободите от мене. Един ден ние пак ще се срещнем, и аз ще благодаря, че думите ми са паднали на добра почва и са дали плод.7

* * *

Помнете: Всичко, което ви говоря сега, влиза в живота; никой не може да се освободи от влиянието [на моята мисъл], на моите думи. Те ще произведат своя ефект най-много след хиляда години. Като казвам моята мисъл, подразбирам Новата мисъл, т.е. Мисълта на Живия Бог, с Когото съм свързан. Както Бог мисли, така и аз мисля. Каквото Той пожелае да направя, това върша аз.8

* * *

Ако аз замлъкна, в света ще дойде нещо много страшно. Когато казвам аз, подразбирам когато умните хора млъкнат, когато поетите престанат да пишат своята поезия, когато певците престанат да пеят — това е един от най-страшните моменти, които човечеството може да преживее. Докато умните хора говорят, докато поетите пишат, докато певците пеят, докато добрите хора изказват свободно своята мисъл, човечеството е на правия път в развитието на своята мисъл и те имат Божието Благословение. Почнат ли те да ограничават човешката мисъл, почнат ли да ограничават човешките чувства, почнат ли да ограничават човешките действия, в света идва нещо страшно.9

* * *

Ако вие един ден се откажете от мене, вие ще пострадате, а не аз.10

Към двадесет и шеста част »


Бележки:

 1. ЗА СЪДБА ДОЙДОХ, Неделни беседи ХI серия (1927-28), София 1928-29, 6 БОГ Е ДУХ, с. 30 [^]
 2. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 133 [^]
 3. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 67 [^]
 4. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 183 [^]
 5. Мисли за всеки ден 90-91; 54; 96-97, 20 IХ 1997 [^]
 6. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 59 [^]
 7. СИНОВЕ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО, Неделни беседи Х серия (1927-28), том 3, София 1934, с. 64 [^]
 8. ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи от Учителя (1916-1920), София 1946, с. 232 [^]
 9. ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи VI серия (1923-24), София 1924, с. 325 сл. [^]
 10. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 192 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Един коментар за "Учителя за отношенията в Братството (25)"

 1. farseer  19.08.2017 г. | 15:15 ч.

  Първият цитат ми донесе едно приятно чувство. Особено с първите 3 изречения направо ме закопа! 😀

  А от предпоследния цитат става ясно защо в момента човечеството като цяло не е на правия път в развитието на своята мисъл. :/

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.