Учителя за отношенията в Братството (19)

„Да ви е срам от това, че се занимавате с Бога, това е едно престъпление“

Предходни части: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 11 , 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 »

Вие говорите за Любовта. Но има ли някой от вас, когото Любовта да го е пипнала едва с малкия си пръст? Ако тя се допре до вас с малкия си пръст, вие поне един месец ще се чувствате за нещо повече от цар — всичко пред теб ще се отвори, светът ще засияе, защото Любовта носи Светлина, топлина и сила. Докосне ли те Любовта, ти ставаш гениален, хубаво свириш, хубаво пееш, хубаво говориш, възстановява се храносмилането ти, всичко тръгва на добре, всичко те радва, светът за теб е хубав.1

* * *

Като ме слушате сега, какво си казвате? «Този човек, ако го слушаме много, ще гоним Михаля.» Михаля и сега го гоните, и след десет години пак ще го гоните.2

* * *

Ако вие ме обичате, то си е ваша работа. Какво сте направили с тая Любов? Любовта — това е една ваша задача, да любите, това не е ваше изкуство. Ние трябва да любим Бога, за да се научим на изкуството да любим другите.3

* * *

Вие всякога слушате Учителя, когато е във ваш интерес, а когато не е във ваш интерес, не слушате.4

* * *

Нямате нито Любов, нито почит помежду си, а казвате: «Ние сме ученици на Новото учение.» Това ли е Новото учение? Новото учение е да знаете по най-разумния начин да очистите мисълта си, да очистите чувствата си и да оправите неправилните си постъпки.5

* * *

Аз съм ви говорил за Любовта, за най-хубавата Любов. Досега съм ви говорил за безопасната Любов. Вие сте много учени, от мен по-учени! Трябва да се запознаете с безопасната Любов, а пък вие сте запознати с опасната любов, с която много мъчно може да се справите.6

* * *

Съвременните хора ги е срам да кажат, че слушат моите беседи, а мнозина може да се съмняват. Колкото за това, че сте идвали да ме слушате, това може да го държите в тайна, това може да урони вашия престиж, вие сте прави. Но да ви е срам от това, че се занимавате с Бога, това е едно престъпление.7

* * *

Като говоря за Любовта, забелязвам, че вместо да се събуди висшият ум в човека, събужда се низшият ум.8

* * *

Толкова пъти съм ви говорил с желание да ви направя свободни, но по някой път виждам, че от вас излиза нещо атавистично. По атавизъм някои взимат постоянно първите места и спорят, и скандали вдигат за първото място. Считат се за по-напреднали, затова искат да седнат по-близо до мене. Ако случайно ги туриш на последното място, голям интерес и още по-голям скандал настава.9

* * *

Нямате търпение, не знаете какво е въздържание, карате се като цигани, не се изслушвате. Даже най-напредналите от вас, ако влязат в духовния свят, ще ги вдигнат на вили и мотовили.10

* * *

Не сте си дояли, не сте спали, не сте обути, не сте вчесани, нямате квартири, нямате пари, нямате обществено положение — това е все физическият свят. Вие всички сте погълнати от този свят. Говорите за духовното, за Божественото, но физическият свят, който изцяло ви е погълнал, е преграда, за да се издигнете в тези светове и затова нямате ясна представа за никой от тези светове.11

* * *

Тук никой от вас, нито младите, нито старите, вървят добре, както подобава, и затова няма какво да се занимавам с вас. Правете каквото искате и живейте както намерите за добре.12

* * *

Като ви наблюдавам, виждам, че някои идват при мен с единствената цел да им разкрия известни тайни. Хиляди години още ще стоят при мене, няма да им открия нищо. Защо? — Защото още не са готови за това знание. После се оплакват, че не съм погледнал както трябва. Как ще ги погледна както те искат, когато се опитват да ме лъжат? «Учителят не се отнася добре с мене!» Как ще се отнася добре, когато те тъпчат Истината с краката си? Какво отношение мога да имам към онзи който осквернява с ума си Божественото Знание, а със сърцето си опетнява Любовта на Бога? Това се отнася за всекиго от вас, никого не изключвам. Между вас няма нито един истински праведен човек.13

* * *

Никой от вас няма моето разбиране — нито младите, нито старите. Вашите мисли са неестествени. Всеки ден трябва да правя по три бани, за да изчистя ума и сърцето си от тази смрад, която чрез мислите си ми пращате. Не че сте лоши, но от незнание какво ли не вършите. Чисти мисли трябва да имате.14

* * *

Понякога при мене идват някои — воня излиза от тях, едвам ги понасям, иска ми се да избягам накрай света, но друг глас казва у мене: Бог как ги търпи? Казвам: Изчистете се, измийте се, измийте си краката, идете на баня. Преоблечете се, турете си нови дрехи. Поне два пъти в седмицата да ходите на баня.15

Към двадесета част »


Бележки:

 1. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН 1983-1984, 1 V 1984 [^]
 2. АЗ ВИ ИЗБРАХ, извънредни беседи (1920), София 1995, с. 139 [^]
 3. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи VIII серия, (1925-26), 13. ПОЗНАТ ОТ НЕГО, Русе 1926, с.14. [^]
 4. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 128 [^]
 5. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 128 [^]
 6. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 130 [^]
 7. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997 [^]
 8. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 48 [^]
 9. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 130 [^]
 10. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 130 сл. [^]
 11. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 131 [^]
 12. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 65 НБ 15 Х 1933 [^]
 13. АБСОЛЮТНАТА ИСТИНА, Утринно слово, държано на 21 септември 1930 г. [^]
 14. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 132 сл. [^]
 15. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 49 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.