Учителя за отношенията в Братството (15)

„Докато не отвикнете да се одумвате, нищо не можете да направите.“

Предходни части: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 11 , 12, 13 и 14 »

Идвате тука при мен на Изгрева и само материалното ви интересува, само се одумвате един друг. Аз втори път между българския народ няма да стъпя! Никога вече няма да дойда между българите. Да не мислите аз за всичко, което ми направите, държа сметка и то много точна сметка. Христос беше казал: „Докога ще ви търпя?“ Говорите за Братството. Братство! Тук няма никакво Братство — аз досега не съм видял братска обноска! Когато дойде Братството, Земята ще заприлича на рай.1

* * *

Мнозина от вас казват: «Ние сме окултни ученици — имаме право да мислим и чувстваме както разбираме.» Нямате право да мислите както искате. Ще мислите, ще чувствате и ще постъпвате като мене. «Защо?» Аз ви посочвам пътя, който води в Царството Божие. Ако искате да влезете в Царството Божие, ще следвате този път. Ако не искате, свободни сте да мислите, да чувствате и да постъпвате както искате.

Помнете: Който не иска да изпълни Божията Воля, ще бъде вън от Царството Божие. Законът е строг и безпощаден. Той още не е приложен, но един ден ще се приложи. Никой не може да се освободи от този закон.2

* * *

Сега вие се числите към едно Братство, без да знаете законите, на които то се основава. Без да мисли много, някой казва: «Ще изляза от Братството.» По своя воля ти не можеш нито да влезеш, нито да излезеш. Братството е Божие Дело. Как ще излезеш от Бога? Къде ще отидеш? Само Любовта свързва и развързва душите, които се обичат. Като знаете това, не се бъркайте в Божието Дело.3

* * *

Гледам, мнозина от вас, като седят тук, на Изгрева, мислят си, че са на Изгрева. Някои тук са дошли да им се помага — това е просешка работа! Ние сме готови да направим всичко за вас, ако обичате Бога този Бог, Който е във вас, да отвори новата страница, която още не е отваряна. Готови сме да направим всичко за вас. Но ако не ви говори Господ, и вас ви очаква това, което очаква света. Проповядвам едно учение, че светът не може да се оправи без Любов — ако няма Любов, честността не може да дойде, безкористието не може да дойде. За да дойде милосърдието, за да дойдат всички други добродетели, трябва да дойде Любовта. И силата не може да дойде без Любов. Нищо в света не може да дойде без Любов.

Туй трябва да знаете: Ако не приемете Любовта, и знанието не може да дойде, и богатството не може да дойде, нищо не може да дойде. Без Любов ще имате отрицателната страна на живота. Още сега опитайте това, което ви говоря — искам да го опитате сега, за да не ви търся втори път. Тогава друг ще ви търси. На нас ни трябват работници — ако вие не работите, ще дойдат работници от другаде. Господ ще ги намери.4

* * *

Докато не отвикнете да се одумвате, нищо не можете да направите. Човек трябва да бъде сляп за чуждите грешки, а да отвори очите си за своите.5

* * *

Веднаж една сестра свири, а друга сестра си дава мнението, че първата само дрънкала. Втората толкова и разбира! Онази сестра поне дрънка малко, а тази сестра, която прави критиката, тя и наполовината не знае да дрънка. Не си давай мнението, ако не знаеш повече! Никога не говори за някого, че пее лошо, защото той ще ти каже: «Я ти го изпей!»6

* * *

Слушам, когато пеете БОГ Е ЛЮБОВ, колко невярно се пее. Тази песен пеете невярно, не зная дали поне веднаж сте я изпели хубаво. В туй пеене има нещо, което дразни. То се дължи на това, че като пеете, вие не чувствате Любовта. Като пеете Любов, мислите си за други неща. Думите БОГ Е ЛЮБОВ не се пеят така. (Учителя изпя тези думи.) Като запея думите БОГ Е ЛЮБОВ, аз пея другояче, другояче схващам пеенето. Освен това БОГ Е ЛЮБОВ трябва да се пее по-рядко. […] Ако изпеете БОГ Е ЛЮБОВ както трябва, вие бихте могли да се освободите от всяка болест. Ако имате хрема и изпеете БОГ Е ЛЮБОВ, ще се освободите от нея. Имате инфлуенца, щом изпеете БОГ Е ЛЮБОВ, инфлуенцата ви ще изчезне.7

* * *

Като говоря, виждам, че някои си държат бележки. Едни пишат с желание да се учат, а други, за да намерят нещо криво, да ме хванат. Те съзнателно изопачават фактите. Според мене оня, който казва, че не говоря верни неща, е безгрешен и приемам да ме бие с камъни. Оня, който е грешен, да си затвори устата и да мълчи! Ако не млъкнат устата на грешните, Господ ще ги затвори. Ако не вярвате, че Господ затваря устата на хората, идете на гробищата. Ще видите, че там всички уста са затворени. От осем хиляди години Господ затваря устата на всички хора.8

* * *

Всички вие седите на едно място, но в почвата, на която седите, отдолу има динамит и той може всеки момент да произведе силна експлозия. В човека в неговия мозък, в неговото тяло има толкова взривни вещества, че вие сами можете винаги да произведете взрив. Ще запитате как може да се произведе взрив. Взрив може да произведе храненето — седиш на една трапеза и гледаш колко са сипали на другите и колко са сипали на тебе; веднага у тебе се поражда мисълта къде си седнал, дали отляво или отдясно, възниква въпросът защо да си на това място. Туй може да произведе цял взрив.9

* * *

Вие се групирате в общества и философствате. Вместо да създавате, разрушавате. Ако е за разрушаване, и аз мога да руша. Всеки може да разрушава. В това отношение всички хора са майстори. Аз мога в един момент да ви разпръсна като пилци, но какво ще придобия с това? Всеки може да запали една къща. Всеки може да пусне една дума като запалителен фитил между хората, но какво ще постигне с това?

«Еди-коя си млада сестра не върви по правия път.» Старата върви ли? Докато имате такива разбирания, и младите, и старите ще постигнат толкова, колкото постигнаха и апостолите на своето време. Те очакваха да дойде Царството Божие на Земята, Христос да стане цар. Очакванията им не се сбъднаха. Един ден останаха сами и трябваше да проповядват, да бъдат гонени и преследвани. В края на краищата те придобиха нещо ново. Днес едва ли ще се намерят дванадесет апостоли. Духът слезе над дванадесетте апостоли. Дали ще слезе над вас, не се знае.10

Към шестнадесета част »


Бележки:

 1. ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ, УЧИ И ЖИВЕЕ V, състав. д-р Вергилий Кръстев, София 1996, с. 228 [^]
 2. НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI (1931-32), том 3, София 1947, с. 214 [^]
 3. НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI (1931-32), том 3, София 1947, с. 218-219 [^]
 4. СЪЗВУЧИЕ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. XVII (1937-38), т. II, Берлин 1994, с. 164 [^]
 5. ТИХИЯТ ГЛАС, извънредни беседи (1924-30), София 1997, с. 6 [^]
 6. СЪЗВУЧИЕ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. XVII (1937-38), т. II, Берлин 1994, с. 224 [^]
 7. СЪЗВУЧИЕ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. XVII (1937-38), т. II, Берлин 1994, с. 223 сл. [^]
 8. НОВИЯТ ЧОВЕК, Неделни беседи от Учителя (1921), София 1947, с. 185 [^]
 9. СЪЗВУЧИЕ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. XVII (1937-38), т. 2, Берлин 1995, с. 244 сл. [^]
 10. НОВАТА МИСЪЛ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII (1932-33), том 1, София 1947, с. 107 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Един коментар за "Учителя за отношенията в Братството (15)"

 1. Антиантихрист  28.06.2017 г. | 15:20 ч.

  ОБМ.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.