Тъмните духове — 06: Заблуди и стереотипи (деление и умножение)

Епизод 5 на поредицата за влиянията на абнормните духове Луцифер, Ариман и Асурас

Продължава от епизоди 1, 2, 3, 4 и 5 »

Ще разгледаме в този епизод интересните начини, чрез които Луцифер и Ариман си играят със знанията на човека. И не точно със знанията, а с… незнанията, невежеството. Всеки от нас има известни знания. И всеки има какво да учи — невежи сме за едно или друго.

Луцифер и Ариман се намесват и в знанията, и в незнанията ни. Те обаче оказват различно влияние върху мирогледа ни — всеки по своя си начин. Луцифер умножава, обобщава и изгражда стереотипи. Ариман пък разделя и раздробява, докато изгубим пълната картина.

Подробности в подкаста:

Подкастът в аудио формат (MP3 | 26.7 MB)

Допълнителна информация по темите в епизода:

Антропософия на български, руски и немски (Виртуален Гьотеанум)

Духовете на мрака (Окултните основи на видимия свят. Духовете на Мрака и тяхното сваляне на Земята; GA-177)

Фонова музика:

• Sound Adventures — Oblivious (фрагмент)

Към следващия епизод »

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

16 коментара за "Тъмните духове — 06: Заблуди и стереотипи (деление и умножение)"

 1. Малина  27.06.2017 г. | 22:45 ч.

  Дънов :

  Дяволът е един от главните членове на комисията, пред която се явяват всички хора.

  Помнете, че всеки момент и вие ще се озовете пред тази изпитна комисия.

  Следователно, не говорете лошо по адрес на дявола.

  Какви са неговите качества, това не е ваша работа.

  Неговата задача е да ви изпита, да ви прекара през сериозни изпити и тогава да ви пусне готови в живота.”

 2. Стопанина  27.06.2017 г. | 23:48 ч.

  Така е. На изпит се отива знаещ и подготвен. Ако не сме се подготвяли, даже няма да свикат комисията за нас, ами ще чакат дявола по-напред да каже: този човек има шанс да не го скъсам, нека го изпитаме.

 3. Малина  28.06.2017 г. | 02:04 ч.

  Дънов :

  В окултната наука Сатурн символизира „пазача на прага”,
  който не пропуска никой да влезе във висшите светове,
  докато не е подготвен.

 4. Малина  28.06.2017 г. | 02:07 ч.

  Дънов:

  Сатурн е последната от седемте планети, в които са локализирани седемте творчески течения.

  Зад него вече се намират Уран, Нептун и Плутон, които имат отношение към висшия живот.

  Но за да дойде човек до този висш живот, живот на свобода, той трябва да мине през „пазача на прага”, през Сатурн, който държи цялата му карма в ръката си – да изплати всичките си дългове и тогава – като свободна душа – да влезе в новия живот, който любовта и мъдростта разкриват пред него.

  Сатурн е онази енергия в природата, която стои зад виолетовия лъч и отговаря на тона си в гамата.

  Виолетовият цвят в чист вид произвежда сила,
  а в нечист вид – малодушие

 5. Стопанина  28.06.2017 г. | 08:27 ч.

  Малина, ще одобря и други такива цитати, но само при условие, че:

  са придружени от твои собствени думи;

  изясниш връзката им с основната тема.

 6. Николова  29.06.2017 г. | 04:40 ч.

  Дяволът е един от главните членове на комисията, пред която се явяват всички хора.

  В окултната наука Сатурн символизира „пазача на прага”,
  който не пропуска никой да влезе във висшите светове,
  докато не е подготвен.

  Съвета на Сатурн игра ролята на Дяволът(пазача на прага) ?

 7. Николова  03.07.2017 г. | 00:25 ч.

  АНГЕЛ КАСИЕЛ

  Това ангелско същество контролира енергиите на планетата Сатурн и зодиакалния знак Козирог.

  В съв­ременната астрология Сатурн е с лошата репутация на „зловредна“ планета, дължаща се на неговото ог­раничаващо влияние, строгост и преподаването на житейска опитност.

  В действителност тази планета е великият учител, който освобождава индивидите от лъжливото учение ги учи как да преодоляват труд­ностите, особено в периода на завръщането на Сатурн в хороскопа. Един от най-полезните аспекти на Сатурн е, че той учи хората да не престъпват границата на настоящото си място в света, да не се „втурват там, където и ангелите се страхуват да стъпят“.
  В действителност трудностите в живота са с бла­готворно въздействие за нас. Ако всичко вървеше по мед и масло, нямаше да полагаме никакви усилия, за да го постигнем, и скритите ни сили и таланти никога нямаше да се проявят. Никога не сме изпитвали сили­те си отвъд нашите възможности; небесното познание за собствените ни сили е много по-дълбоко от нашето.
  Животът не е предназначен за ваканция, независимо от това, което някои философии се стремят да ни накарат да вярваме. Прероденият живот е обучение, което ни подготвя за една по-велика съдба. Ние изкар­ваме своите ваканции между преражданията. Ситуа­ции, хора и обстоятелства идват при нас, за да ни помогнат да развием своя пълен потенциал – те не са наказание, наложено ни от някакъв „отмъстителен бог“, а уроци, които са подбрани за нас и на които трябва да бъдем подложени, за да станем цялостни хора, да се развием от състоянието на животно-човек до състоянието на ангел-човек. Именно това е причи­ната, поради която обучаващите ангели ще ни помагат и наставляват, стига да им позволим да го сторят.
  Ако се опасявате, че се задава време на проверка, не молете ангелите да ви избавят от нея. Обръщайте се към тях за „сила и мъдрост, за да издържите изпи­танието, което може да ви връхлети.“ Понякога фактът, че сте се помолили за такъв вид помощ, прави проверката излишна и тя не се провежда. Или ако се състои, ще откриете, че докато тя трае, вас ви поддър­жат и ви помагат и целта на проверката да бъде издържана става ясно разбираема.
  Един от най-големите уроци, който ние хората, като индивиди и като род, трябва да усвоим, е, че не сме и никога не сме били самостоятелни. В един свят, който представлява огромна взаимосвързана жизнена система, абсолютната независимост е невъзможна. Всяко нещо, което се случва на някой, засяга и всички останали, отнася се и за всички останали и е от значе­ние за всички останали. Червеят, стъпкан под обувка­та, разклаща самия Божий трон.
  Тъй като притежава­ме свободна воля. нито една сила или сфера в космоса не може да попречи на хората непоканена. Ангелите могат да наблюдават с печал, но не могат насила да ни помогнат, защото нашата свободна воля е част от божественото ни наследство. Урокът, който трябва да научим, е никога да не бъдем толкова горди, че да не помолим за помощ. „Помощ“ е най-мощният зов, молитва, мантра във Вселената. Протегнете с вяра ръка към звездите, поискайте помощ и няма да бъдете сами. Казвам го от собствен опит.

  Ангелът Касиел разделя неделята с архангел Уриел. Властта на Касиел се отнася до всички проб­леми относно собствеността, земята и земеделието. Управлява също така физическата структура на къщи­те и сградите, за да им помогне да устоят и да се запазят. Той се занимава с възрастните хора (и живот­ни) и с даровете и уроците, които старостта носи. Помага при бедност и дълготрайни заболявания. При възрастните със сигурност ще донесе облекчение от болестите на старостта, въпреки че не е задължително да ги излекува напълно.
  Помага при уреждане на завещанията и на всички въпроси, свързани с почина­лите, с онези, които са били „призовани към Светли­ната“. Той има власт над кармата, всеобщия закон за причината и следствието, и над изпитанията, които трябва да бъдат издържани. Това е причината поня­кога да наричат Касиел Жътварят, а понякога и Ангел на съдбата. Той носи своите дарове късно, освен ако Сатурн не с добре аспектиран във вашата карта. Касиел действа много бавно, но и много сигу­рно.
  Създанията, посветени на ангел Касиел, са кос­тенурката, полевката и полската мишка. От пернатите папагалът, гарванът, враната. Бавнодвижещите се на­секоми и червеите резонират на Касиел. Всички веч­нозелени дървета и бавнорастящитс дървета са него­ви. Каменните въглища, оловото, горчивото алое, су­хите плодове и всички горчиви билки също се изпол­зват от този ангел.
  Ангел Касиел може да се визуализира като стълб тъмнина с цветовете на дъгата – черно като крилете на гарвана, съдържащо в своя абанос синьо, виолето­во и пурпурно сияние. В областта на сърцето има сребърна чаша, заобиколена от алена светлина. Виб­рациите му са огромни и масивни; те говорят за енер­гия, която е съществувала още преди да се роди само­то време.

 8. Константин Дичев  20.07.2017 г. | 07:34 ч.

  Стопанино, може ли един въпрос може би не по темата? Кажете паметникът в центъра на столицата какво символизира. В нета се вихри полемика че това не е Света София, а демон на смъртта. Моля коментар от антропософска гледна точка.

 9. Сингам  30.09.2017 г. | 13:20 ч.

  Преди години в една от лекциите на Стопанина бях чул за космически злодей – „дванадесетоглав дракон“, за който се говорело в кабала. Не съм сигурен за името. Май беше…Азарел?? Спомням си, че малко е говорено за него, но беше даден като най – могъщият зъл дух във Вселената.

 10. Агамемнон  30.09.2017 г. | 16:59 ч.

  В антропософията го наричат Сорат, „слънчевият демон“. Най-върлият противник на Аза във вселената. Що се отнася до името Азарел, еврейско е, споменава се пет пъти в Библията (http://www.abarim-publications.com/Meaning/Azarel.html#.Wc-iYFS0PIU) и означава „Божията помощ“ (на английски God has helped; проверено https://www.behindthename.com/name/azarel).

 11. Сингам  01.10.2017 г. | 12:22 ч.

  Мисля, че името е Азер и че става дума за същност различна от Сорат.

 12. Агамемнон  01.10.2017 г. | 18:36 ч.

  Ако става въпрос за зли духове можем да говорим само за: луциферически духове, или изостанали Ангели; Ариманически духове, или изостанали архангели; азурически духове, или изостанали Архаи (това са тройката паднали същества, които могат да ни видят; съществуват и изостанали същества от по-високите йерархии, но те се споменават рядко) и Сорат, който е пълен антипод на Христос във всяко отношение.

  Възможно е да е ставало дума и за някой от приближените на Сорат сред гореспоменатите йерархии, но думите „могъщият зъл дух във вселената“ прилягат най-много на него.

 13. Стопанина  01.10.2017 г. | 18:45 ч.

  В Библията можем да срещнем Сорат под името (по-скоро прозвището) Абадон.

 14. Вал  20.02.2018 г. | 18:41 ч.

  Малина, тези цитати не са от Учителя, а са свободни разсъждения на негови последователи, в които се смесват различни източници.
  Това трябва да се знае.

 15. Kiril Gruev  23.12.2018 г. | 11:26 ч.

  Здравейте 🙂
  Горещо ви поздравявам – адмирации за всеотдайността към Делото!
  Както сам казвате, човек не може да знае всичко с абсолютна сигурност, дори горе на Небето и ето защо дори и там има Йерархия указваща Силата Им, чрез Знание, камо ли пък тук долу на земята ние човеците да знаем всичко важно!
  Сам Бейнса Дуно е казвал, че дори и Той докато е на земята не може да знае всичко. Има ред примери… за пример КАК така Ясновидец от Неговия ранг е бил в неведение, че евреите /на брой 55 000/ са натоварени на вагоните и са готови за експортиране, та се е наложило Методи Константинов да „открадне“ заповедта с трите подписа – на царя, на министърпредседателя, и на министъра на транспорта… /което във военно време си е за наказание – смърт, без присъда/ и да отиде с нея при Учителя. Бейнса Дуно крайно се изненадва и изкрещява – Лулчев при мен! ТОВА Е ПО СПОМЕНИТЕ НА Д-Р МЕТОДИ КОНСТАНТИНОВ в книгата му – „Освобождение, чрез космическо съзнание“.
  Излиза, че тъмните духове, могат отвреме навреме да затъмняват дори и Адептите, за да не видят те нещо важно… и тогава „мрежата на светлината“ е длъжна да се задейства. Та сам Учителят е казвал, че докато е на земята, дори и Той може да види само 50% от Истината. Ето защо е нужен и Рудолф Щайнер и ето защо около тях е нужно да има минимум по 12 Светии, за да придобиват пълната представа за всяко нещо! ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ – не ги натрапвам 🙂

  И така, да си дойдем на думата, че всеки в даден момент може да сгреши… дори и Те – Учителите ни… които може дори и умишлено да ни поставят „препятствия“, за да се научим да мислим САМОСТОЯТЕЛНО и смело… и ако сгрешим… то това да ни донесе лична опитност!!!

  В този ред на мисли ЗАБЕЛЯЗАХ грешка /според мен/ в изложението на таблицата с качества противодействащи на правилната ни еволюция и по специално само две от всички изброени, ето къде:

  АРИМАН ЛУЦИФЕР

  криви представи и заблуди – страсти и стереотипи

  Преждевременно бъдеще – връщане към миналото

  …………………………………………………………………………..
  в моите наблюдения и живи лични опитности приемам всичко останало за вярно, но не и двете поляризации!
  Ето какво считам за вярно в този случай:

  АРИМАН ЛУЦИФЕР

  криви представи и стереотипи – страсти и заблуди

  връщане и задържане в миналото – прескачане напред в бъдещето

  РАЗБИРА СЕ ВСЯКО ОТ ТЕЗИ НЕЩА СИ ИМА НЮАНСИ… НО СЛЕД МНОГО ПРЕЖИВЯВАНИЯ, СЪЗЕРЦАНИЯ И ОСЪЗНАТОСТИ достигнах до тези изводи.

  Какво мислите по тези въпроси?

 16. Стопанина  23.12.2018 г. | 11:37 ч.

  Защо стереотипите да са при Ариман? И какви са основанията ти да обръщаш ролите на Луцифер и Ариман по отношение на миналото и бъдещето? Ще ти кажа какво мисля, след като се аргументираш.

  За мен внушението в първата част на поста ти, че Щайнер е „сгрешил“, не е аргумент. Може ти да си сгрешил, че той греши. 🙂

  Виж и следващите части от поредицата. Там става съвсем ясно защо Ариман е по преждевременно докараното бъдеще, а Луцифер се занимава с отживелиците.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.