Учителя за отношенията в Братството (14)

„Най-щастливият ден за мен ще бъде този, в който видя, че Христос живее във вашето съзнание“

Предходни части: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 11 , 12 и 13 »

Някои от вас са по-напреднали от мене: едни пишат по-хубаво, други рисуват по-хубаво, трети могат да шият по-хубаво обувки и т.н. В някои отношения мнозина имат известни преимущества пред мене. Аз съзнавам това. Вашето изкуство обаче аз мога да науча в няколко минути. За да стана велик художник, нужен ми е само един час, докато си съблека дрехите, за да не ги оцапам, и облека дрехите на художника, аз съм станал вече велик художник. И природата има ключове, които щом завъртиш, всичко се постига. Там всичко се отпечатва в един момент.

Един художник поиска да ме рисува и ме нарисува със затворени очи. Някои запитваха защо този художник ме е нарисувал със затворени очи. Казвам: Понеже в света има много насилия, много лъжи и много злини, аз не искам да гледам. След това друг художник ме нарисува с отворени очи. Запитваха защо този художник ме нарисувал с отворени очи. Казвам: Понеже в света дойдоха съвършените, аз искам да ги гледам.1

* * *

Най-големият ви недостатък е, че лесно забравяте. Когато сте натясно, обещавате, а когато сте нашироко — забравяте.2

* * *

„Решил бях — казва Павел — между вас…“ — Между кои? — „Между вас, които се карате, които враждувате, които спорите кой от вас да бъде пръв, решил бях нищо друго да не слушам, да не зная за вашите спорове, а да зная само едно: само Христа разпънат, само Любовта искам да зная.“

Ако идете в някоя съвременна църква, дето проповедникът е даровит, ако вие сте интелигентен човек, като слезе от амвона, той ще ви каже: «Мъчно ми е, че тези хора не са интелигентни не ме разбират!» Ако някой съвременен музикант свири и ако вие сте музикален като него, той ще ви каже: «Публиката не разбира от моето свирене, не разбира от музика, но няма какво да се прави — ще се свири, ще внасяме култура.» Ако някой свещеник хубаво е служил, а публиката е вдигала шум, и ако има и някой друг свещеник, който знае да служи като него, той ще му каже: «Употребих най-големи усилия, но не разбират.»

Защо не разбират? Любов нямат. И действително, Любовта контролира ума на човека.3

* * *

От години насам ви държа лекции и беседи, но не за забава. Ядете плода на крушата и се удоволствате. Това не се позволява. Ще изядеш крушата, а семките ѝ ще посадиш. Следователно ще приемете Новото учение в себе си и ще опитате плода му, а семената ще посадите, за да се ползват и другите.4

* * *

Който се е опитвал да ме критикува, нищо не е постигнал — това е все едно да критикува Господа, а да критикуваш Господа, значи от тебе нищо да не стане и нищо да не остане.5

* * *

Някои казват: «Аз седя по-горе от Учителя си.» […] Нима аз, ако седя на първия етаж, а качат някое магаре на третия етаж, магарето е по-високо от мене? Магарето си е все магаре, то пак ще си реве, няма да напише някоя хубава книга!6

* * *

Ако вие знаехте толкова, колкото аз зная, нямаше да седите тук. Ако някой знае от мене повече, и аз не бих дошъл.7

* * *

Преди години идва една сестра при мен, казва ми: «Учителю, и аз искам да бъда като тебе.» После казала: «Искам да намеря тайната сила на Учителя, че и аз да върша тия работи като него, да се науча да присаждам» Казвам: Мога да те науча на изкуството да присаждаш. Но онзи, който се реши да присажда, ангелите го вързват със сто въжета и ако се опита да изкриви най-малкия Божествен Закон, главата му хвръква — без глава остава.8

* * *

Една жаба си подала главата над блатото и почнала да кряка. В това време се показала друга, по-голяма и по-гърлеста, и казала: «Ти не можеш да пееш. Не знаеш ли как ни учи нашият професор?» И почнала тя да се надува повече и да кряка. Покрай блатото минавал един певец, чул силното крякане на жабите и си казал: «Само един камък да хвърля във водата и ще разваля концерта им.»

Често и вие се събирате, молите се, пеете и мислите, че като вас певци няма. Мине край вас един дявол, хвърли камък, вие затихнете и хайде във водата. Какво страшно има в камъка? Някой хвърли камък върху вас и вие се спуснете на дъното. Казвате: «Като се скриеш във водата, така ще се спасиш.» Не е верно това. Ако една птица, кацнала на клона, се намира в опасност, къде ще се скрие? Ако ѝ кажа да се скрие във водата, прав ли съм? Птицата знае как да се спаси — тя хвръква нагоре, камъкът не може да я настигне. Значи жабите имат един метод за спасяване — водата, а птиците имат друг метод — въздухът.

Как се спасяват хората? Когато дяволът хвърли камък върху тях, те го взимат, турят го настрана и продължават да си пеят. Дяволът хвърля друг камък, те турят и него настрана и пак си пеят. Най-после дяволът казва: «Заболя ме ръката да хвърлям камъни. Тези не са нито като жабите, нито като птиците.» Да, това са разумните певци — хората. Те не могат да се спасят нито във водата, нито във въздуха. Човек си служи с разумната воля. Той не вярва в злото, а като дойде едно зло при него, колкото то и да е голямо, ще го посрещне и ще го тури настрана.9

* * *

В Братството аз забелязвам голяма дисхармония. Аз търпя тия неща, но бъдете уверени, че тази дисхармония не ми е приятна. Вие може сега да заплачете, но аз не искам вашите сълзи. Аз искам Христос да влезе във вашето съзнание и да го разшири. Искам Христос да се прояви във вас — моето желание е да живее Христос във вас. Най-щастливият ден за мен ще бъде този, в който видя, че Христос живее във вашето съзнание — бъдете уверени, че това ще бъде най-щастливият ден в живота ми.10

Към петнадесета част »


Бележки:

  1. ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ, Съборни беседи (1931), том 3, София 1932, с. 41 [^]
  2. КРОТКИТЕ, извънредни беседи (1921-23), София 1996, с. 92 [^]
  3. СИЛА И ЖИВОТ, Неделни беседи V серия (1922), София 1922, с. 253 [^]
  4. НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI (1931-32), том 3, София 1947, с. 321 [^]
  5. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 145 [^]
  6. НАСТАНАЛО Е ЦАРСТВОТО БОЖИЕ, Неделни беседи VII серия (1924-25), 16 АЗ ТЕ ПОЗНАХ, Русе 1925, с. 22 сл. [^]
  7. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 54 [^]
  8. ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи VI серия (1923-24), София 1924, с. 506 [^]
  9. ПЕТИМАТА БРАТЯ, Неделни беседи (1917-38), София 1949, с. 201 [^]
  10. ВЕНЕЦЪТ НА ЖИВОТА, Лекции на Учителя пред сестрите 1917-1932, Берлин 1997, с. 260 сл. [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.