Учителя за отношенията в Братството (13)

„Тъй както ме слушате, за слушането ви пиша шестица, но за изпълнението — двойка.“

Предходни части: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 11 и 12 »

Аз се радвам, че направих нещо. Посях семето и то изникна, цъфна и върза плод. Смлях плода и го омесих. Оставих хляба да постои малко, след което ще го опека. Веднага няма да го ядете. Ще го оставим да изстине. След това ще се съберем всички на общ обяд.1

* * *

Отлично ме слушате, по-добри слушатели не съм намерил! Тъй както ме слушате, за слушането ви пиша шестица, но за изпълнението — двойка.2 Не че имате слаба воля. Като ме слушате, казвате: «Всичко ще стане!» — Вярно е, но после, щом се стигне до изпълнение, аз сам трябва да направя всичко. Този труд не ми създава особени затруднения, но не искам вие да се осакатявате. Ако аз върша всичко вместо вас, няма да се развиват краката ви, ръцете ви. Затова ви съжалявам, за да не се атрофират вашите органи. Ако ме карате аз да работя, аз само печеля от това. Затова сега казвам: Нужно е приложение!3

* * *

От колко години слушате беседите? Различно: едни са слушали повече години, а други по-малко. Говорил съм ви, но не само аз — и други са ви говорили. Аз зная обаче, че това, което съм ви говорил, няма да се върне, без да даде своя плод. Някои слушат, придобиват нещо, отиват в света и повече не се връщат. Те приличат на десетте души, които Христос излекува — от тях само един се върна и отдаде хвала на Господа. Сегашните хора приличат на деветте души, които Христос излекува, но не се върнаха да благодарят. Те казват: «Ще си поживеем малко!» И си поживеят.4

* * *

Понякога идват и тук при мен да ме хвалят. Дойде някой болен и казва: «Учителю, ти можеш всичко да направиш.» Че мога да направя всичко — мога. Но казвам: Аз, който мога всичко да направя, не мога да те излекувам — аз не мога да те излекувам. — Защо? — И ти не можеш да направиш всичко. Казвам: Ти само отвън ме хвалиш, но не можеш да обичаш Бога. Ако обичаше Бога, ако имаше Божията Любов, ти нямаше да си болен. Дошъл си да те излекувам ако те излекувам, ще кажеш: «Дошло му е времето да се излекувам.» Ти няма да отдадеш хвала на Бога, няма да промениш своя живот.

Ще ви дам един пример. Идва при мен един, болен от една много лоша болест, казва ми: «Ти всичко можеш да направиш.» Казвам: Да, всичко мога да направя. Ще те излекувам, рекох, но ти си заможен човек. «Каквото искаш ще ти дам.» Казвам: Моята визита е много скъпа — всичко, каквото имаш, ще дадеш. «Че как тъй?» Всичко, каквото имаш, ще дадеш! Не само това — в бъдеще ще посветиш живота си в служба на Господа. Ако си готов да дадеш всичко, ще кажа една дума и болестта ще излезе, ако си готов да се посветиш на Бога. Ако не, ще си вървиш, откъдето си дошъл. «Ама…» Казвам: Нищо повече, никакво „ама“. Който може да обича Бога, готов е на всичко за Него, а който не Го обича, не е готов да направи всичко за Него.5

* * *

Сега казвате: «Учителю, облечи ни със сила, за да работим!» Така беше в Търново. Казвате: «Облечи ни, Господи!» С пари хората не се обличат. Ако е с пари, има милионери колкото искате. Хубаво е. Държавата прави толкова училища, има толкова хиляди учители. Хубаво прави, но не е туй учение, което може да спаси света. Ако става насила — ето, хиляди войници жертват живота си, но светът с това не може да се оправи. Жертвата трябва да се прави с Любов. Парите са човешко изобретение, те са спомагателно средство. Всичкото злато, което е в Земята, е турено от Бога, то е за нас, за хората. Въздухът е за нас. Светлината е за нас.

Някой казва: «Пари имаш ли?» — Светлината е моя, ако искам пари, ще продавам светлината. Като спра инсталацията на светлината, ще дойдете при мене. Ако искам да продавам, като спра въздуха, ще дойдете при мене. Като спра водата, ще дойдете при мене. Всичките ви пари ще обера, но така не се разрешава въпросът. Не само да се каже „ще спра“, но да можеш да спреш.

Да допуснем сега, че няма работа — мога да разиграя Земята, да направя земетресение, да съборя всички къщи на богатите хора, и като започнат да строят нови къщи, ще създам работа на хората. Но като се създава работа по този начин, се ражда и нещастието. Любовта трябва да дойде в тези богати хора без земетресение, за да кажат: «Те са наши братя, да им помагаме тъй, както Той е помагал на нас.»6

* * *

Аз дадох наряд за една година и оставих на вашата свободна воля, а какво излезе? Някой път може да хвръкна тъй, че не може да ме стигнете, защото аз имам няколко хвръквания. Има един начин, с който всичко може изведнъж да се оправи — който е готов, нека дойде, аз ще му покажа. Ученикът трябва да отговаря на известни качества. Когато дойдем до Божественото Учение, съзнанието в нас трябва да е пълно — Божието Слово да бъде наше слово и неговата сила да бъде наша сила. Има неща непреодолими, които спъват човека. Ученикът трябва да има желание, та само като го погледне Учителят, и ученикът да тръгне. Когато истинският Закон на Любовта проникне, тогава Любовта има нужда от злото. Злото, омразата, това са въглища. Любовта се радва, че има такива неща и ги туря в пещта, и работи с тях. Когато няма Любов, тези горения стават по друг начин и разрушават, а когато дойде Любовта, там, между дробовете, в слънчевия възел, възниква едно усещане, то се разпростира по-нагоре или по-надолу, отива към сърцето и ти имаш подем нагоре — всяко нещо предизвиква в теб приятно усещане, ти гледаш на светлата страна и се радваш, каквото и да стане.7

* * *

От две хиляди години нито един проповедник не е говорил толкова за Любовта, но и никой не се е криел толкова, колкото вас. И аз ще се скрия — за нищо не бих желал да опитам за втори път тези мерзавщини! Връщане назад вече няма. И някои хора за десет хиляди години ще ги забравя — ще ги залича от паметта си, няма да ги мисля. Един човек, който те е разпъвал 999 пъти, какво ще мисля за него? Ще го залича от съзнанието си. Господ даде Сина Си за грешниците, които Го търсят. Аз съм в състояние да живея блажено, щастливо — щастието си в един ден може да го дам. Нищо повече! А сега този направил това-онова… Какво ще се смущавам, аз отивам, пък хората нека си вървят по своя път.

Реплика: Нали по-големите същества помагат на хората?

Да, помагат, те са длъжни. Аз не съм длъжен. Единственият закон, който сега ме свързва, е Законът на Любовта — с другите съм ликвидирал.8 Ако речеш да го оправиш, ти ще го киселиш — нека светът го учи. Трябва да дойдем да работим по Закона на Любовта, защото иначе ще спънем себе си. Пък най-сетне човек трябва малко да си отдъхне, да си поживее. Всеки има нужда от почивка. Аз наричам почивката да си починеш в Божествената Любов. А Любовта, както сега я разбирате, е мерзавщина.9

Към четиринадесета част »


Бележки:

  1. НОВАТА МИСЪЛ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII (1932-33), том 1, София 1947, с. 57 [^]
  2. При стенографката Лалка Кръстева: „Отлично ме слушате — по-добри слушатели от вас не съм намерил. Тъй както ме слушате ви турям шестица, но за приложението — най-много двойка, тройка.“ (П. Дънов, Учителя за себе си, съст. Л. Кръстева, София, 1997, с. 124). [^]
  3. СЪЗВУЧИЕ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. XVII (1937-38), т. II, Берлин 1994, с. 47 [^]
  4. НОВАТА МИСЪЛ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII (1932-33), том 1, София 1947, с. 146 [^]
  5. СЪЗВУЧИЕ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. XVII (1937-38), т. II, Берлин 1994, с. 171 сл. [^]
  6. СЪЗВУЧИЕ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. XVII (1937-38), т. 2, Берлин 1995, с. 164 [^]
  7. КРОТКИТЕ, извънредни беседи (1921-23), София 1996, с. 93 [^]
  8. При стенографката Лалка Кръстева: „Може някои висши същества да идват и да ви помагат — те са длъжни, но аз не съм длъжен. Единственият закон, който сега ме свързва с вас, това е Законът на Любовта — с другите съм ликвидирал.“ (П. Дънов, Учителя за себе си, съст. Л. Кръстева, София, 1997, с. 14). [^]
  9. КРОТКИТЕ, извънредни беседи (1921-23), София 1996, с. 93 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.