Учителя за отношенията в Братството (12)

„Ако не работите, в една епоха може да сте пророк, а в друга — говедар.“

Предходни части: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10 и 11 »

Тази година, още сега, трябва да се самоопределите в себе си, да бъдете искрени, защото от тази искреност зависи благословението, което искате да получите. Аз усещам мисълта ви: «Дали сме ние толкова подготвени, че нас ни викат?» Спомнете си за онзи цар, който повикал гости на трапезата си. Като не са дошли званите, викам вас — куците, сакатите. Да благодарите, че ония не са дошли!

Тук не става въпрос за достойнство, а за това, че сте дошли да се учите. И аз ще дам за вас доклад, какъвто никой не е давал — ще кажа как се учите, с всички подробности. И ако дойде после тоягата, аз не съм отговорен. Ако Баща ви употреби тояжката, аз ще седя с всичкото си благоговение и ще броя ударите. Не се самозаблуждавайте, че единият е по-достоен от другия.

В Бялото Братство всичко върви както в музиката: ние не пъдим и не викаме никого. Бог го повиква, а повиканият сам се изпъжда. В туй отношение вие сте свободни — никой не може да ви ограничи, но и от последствията никой не може да ви избави. Аз желая между всички вас да се установи хармония — живот, но не по буквата. Аз не искам да се ровя във вашия живот, не искам да ви съдя, а ви съобщавам за последствията и ви лекувам като болни. Може ли онзи, който лекува, да не причини малка болка?1

* * *

Само онзи ученик има право да хвали учителя си, който изпълнява неговото учение; и само онзи учител има право да хвали ученика си, който му е дал ред доказателства, че правилно разбира и прилага неговото учение. Учителят дава на такъв ученик една хубава книга и казва: «Чети тази книга и прилагай!» Като види, че ученикът напредва в знанието, той му подарява втора книга, после трета и т.н. Учителят се радва на такъв ученик, а ученикът обича учителя си и работи усърдно за приложение на неговото учение.2

* * *

Ако ме питат за вас като ученици, ще отговоря с такъв определен език, какъвто вие досега не сте чували: нито ще ви хваля, нито ще ви коря, а ще кажа истината, каквато е в действителност. Аз имам всички фотографии на вашите постъпки от първия ден на ученичеството ви до днес. Ще представя тези фотографии на разумните същества от Невидимия свят и ще кажа: Ето какво са правили моите ученици през време на ученичеството си. Ако ме питат за вас, аз не мога да премълча, а ще извадя тези фотографии, ще ги наредя поред и ще кажа: Ето, вижте и съдете сами. Повече нищо не ме питайте.3

* * *

Ако сте недостойни за това Божествено Учение, като излезете от тази школа, и най-малката игла, която имате, ще ви вземат. И като ви питат какво сте научили, ще кажете: «Нищо не знаем, това учение не е за нас.»4

* * *

Аз познавам вашия живот от миналото, но не се ровя в него, а заравям нещата отгоре. Знанието не всякога ползва, но каквото вие вършите, аз от него се ползвам. Ако искате да получите Божието Благословение, а туй ми е казано и аз заради това дойдох, трябва да слушате Господа.5

* * *

Моето желание е да се промените върху основата на това, което сега ви се проповядва. Един ден, когато престана да ви говоря, други ще дойдат да работят върху вас — тогава ще се извърши друг процес. Сега аз проектирам върху съзнанието ви известни мисли. Онзи процес, който ще действа отпосле, ще разработи тези мисли и ще внесе нова светлина в умовете ви. Новата мисъл вече е проектирана. Тя работи за израстването на хората и за тяхното освобождение.6

* * *

С тия умове, които днес имате, не можете да приемете Новото учение. С тия криви надписи не можете да приемете Новото учение. Трябва да ги промените, трябва да минете през културата на себеотрицанието. Работа се иска от вас. Ако не работите, в една епоха може да сте пророк, а в друга — говедар. От вас зависи. Много от миналите пророци са пръснати в света като обикновени хора. В живота си човек напредва, но се връща и назад — зависи как е свършил работата си. Ако си я криво изтъкал, ще се върнеш да я поправиш, колкото страдания и да ти струва това.7

* * *

Аз имам всичкото желание да ви извадя от тази каша, в която се намирате. Не става лесно тази работа. Ако река да ви тегля, кому крак, кому ръка може да се откъсне. Най-напред гледам да ви освободя от всички връзки, с които сте се оплели, че като ви потегля, да не сте свързани. Трябва да сте свободни, че като ви извадя навън и влезете в Божествения Свят, да бъдете свободни и да виждате нещата ясно.8

* * *

Ако живеехте във времето на Христос и ако Христос ви проповядваше, щяхте ли да Го разберете? Колко от Неговите 72 ученици Го разбраха? Накрая колко верни ученици имаше? Защо хората не искат да разберат Христос? Защото търсят лесния път.9

* * *

Забелязвам едно: Научил съм ви много да говорите, но не съм ви научил да мислите. Идвате постоянно при мене, за да ми казвате какво съм казал. Решил съм да ви науча не какво аз съм казал, а какво вие сте научили и приложили.10

Към тринадесета част »


Бележки:

  1. ГОДИШНА СРЕЩА НА УЧЕНИЦИТЕ НА БЯЛОТО БРАТСТВО, Търново 19-24 август 1920 г., Берлин 1996, с. 116 сл. [^]
  2. НАШЕТО МЯСТО, Съборни беседи (1931), София 1932, с. 189 сл. [^]
  3. НАШЕТО МЯСТО, Съборни беседи (1931), София 1932, с. 190 [^]
  4. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 11 [^]
  5. ГОДИШНА СРЕЩА НА УЧЕНИЦИТЕ НА БЯЛОТО БРАТСТВО, Търново 19-24 август 1920 г., Берлин 1996, с. 115 [^]
  6. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 195 сл. [^]
  7. ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи от Учителя (1916-1920), София 1946, с. 87 [^]
  8. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 116 [^]
  9. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН 1983-1984, 1 V 1984 [^]
  10. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 54 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.