Учителя за отношенията в Братството (9)

Тематично подбрани извадки от Словото. Девета част

Предходни части: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 »

Казвате: «Ние не сме добри.» — Така не се говори. Добри сте, но не постъпвате добре; богати сте, но не сте щедри; имате отлична мисъл, но я изказвате, когато не трябва. Не говорете против себе си, нито против другите, защото вие сте създания Божии.1

* * *

Вярвайте, че сте добри. Престанете да мислите, че сте много лоши хора. Аз ви казвам — в България по-добри хора от вас няма. Но и по-лоши няма. Когато на един човек започват да излизат десет цирея, лошо ли е? — Това значи, че организмът му е започнал да се засилва; значи, че лошото е започнало да излиза навън. Сега на вас са почнали да излизат циреи, организмът ви се чисти. Не се плашете от циреите, от вашите грешки. Но вътре в себе си мислете, че сте добри, вярвайте, че и другите хора са добри — не само аз съм добър, но да започна да вярвам, че и другите хора са добри. Да убедя другите не само, че Бог живее в мене, но че Бог живее и в другите хора. Да вярвам не само, че Бог ще спаси мене, а и че ще спаси и другите. Да вярваме, че Бог ще спаси света — това е Новото учение. Туй да стане вашият насъщен хляб.2

* * *

Като говоря за Любовта, аз не искам да произведа противоречие в умовете ви. И без това вие сте пълни с противоречия. Ако река да разбъркам вашите противоречия, само кал ще направя. Ако искам да открия доброто във вас, първо ще се оцапам с калта ви. Вашето добро е покрито отгоре с кал — много трябва да се ровя в калта, докато дойда до доброто. Казвате: «Трябва да дойдеш до доброто!» — Аз не се интересувам от дъното на кръчмарските бъчви.3

* * *

Вие сте по-добри, отколкото трябва, и по-лоши, отколкото трябва. Като математик, аз изваждам доброто, изваждам и злото, и ги подвеждам под общ знаменател — нито много добри, нито много лоши.4

* * *

Вие сте розовото масло в България. По-добри от вас не съм срещал.5

* * *

Вие приличате на букет от много хубави цветя. Вие имате такива качества, които никъде по света ги няма, макар че понякога ме изкарвате от търпение.6

* * *

Като ви говоря, аз не си правя илюзии, а съм уверен, че от вас ще излезе нещо.7

* * *

Желая от устата ви мед да тече — тъй да тече, че всички пчели да се съберат и да го занесат в своите кошери. Не само от езиците ви, но и от устата ви, от ръцете ви да тече мед и той да бъде благият балсам за изцеление на света.8

* * *

Ако сте готови да прилагате това, което ви говоря, с вас ще стане коренна промяна  белите ви косми ще станат златисти, бръчките по лицата ви ще изчезнат, болестите ще ви напуснат. Това значи да се обърне човек към Бога.9

* * *

Казвате: «Нямаме условия да учим.» Условия може да нямате, но имате възможности — чрез възможностите си създайте условията.10

Към десета част »


Бележки:

  1. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 126 [^]
  2. ЦЕННОСТИТЕ В ЖИВОТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. XVII (1937-38), т. I, Берлин 1995, с. 202 сл. [^]
  3. НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, год. ХIII (1943-44),  София 1944, с. 245 [^]
  4. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН 1982-1983, 18 VI 1983 [^]
  5. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 83 [^]
  6. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 83 [^]
  7. НОВИЯТ ЧОВЕК, Неделни беседи от Учителя (1921), София 1947, с. 105 [^]
  8. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 77 [^]
  9. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 198 [^]
  10. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 90 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.