Рудолф Щайнер за същността, миналото и бъдещето на расите (5)

„Шестата коренна раса (епоха) ще има за задача с благосклонност и доброта да включи злото колкото е възможно повече в напредващия поток на развитието.“

Продължава от първа, втора, трета и четвърта част »

Расови отношения и географски условия при въплъщаването
До един определен момент, който лежи не много назад преди Мистерията на Голгота, всичко, което на Земята е станало като конфигуриране на народите, е обусловено отгоре надолу чрез това, че душите просто слизат от Космоса, от духовния свят, в телата, които са живели върху определена територия по време на физическото развитие на човечеството. Така в Гърция в древните времена са съществували човешки тела, произлезли от физиологичните, географските, климатичните условия, също на Италийския полуостров е имало определени човешки тела. Родителите са раждали децата си, но душите са идвали отгоре, били са напълно определяни отгоре и са навлизали много дълбоко в цялата конфигурация на човека, в неговата външна телесна физиономия.

Следват големите преселения на народите. Хората се разпространяват в различни течения по Земята. Настъпва смесване на расите и народите. Чрез това в земния живот започва да се проявява в голяма степен наследственият елемент. Например в определена област на Земята живее едно население, то се преселва на друго място; така в някои области на континента живеят англосаксонци, те се преселват на английския остров. Това е такова преселение. Но потомците на англосаксонците са зависими във физическото наследяване от това, което преди се е развивало на континента, те изглеждат така по отношение на своята физиономия, жестовете си и т.н. Чрез това в човечеството навлиза нещо, което стои в хоризонтална зависимост.

Докато преди разпределението на хората по Земята е зависело само от начина, по който душите се инкарнират, слизат долу, сега съопределя това, което се проявява като преселения и течения. Но в това отношение точно в прехода от 14-и към 15-и век се появява нов космическо-исторически импулс. Известно време е преминало така, че определена симпатия е съществувала между душите, които са слизали от духовния свят и телата, намиращи се долу. Конкретно казано: Върху английския остров се спускат душите, които са изпитвали симпатия към оформените тела, живели на британския остров като потомци на англичани и саксонци.

Тази симпатия все повече и повече престава през 15-и век и душите не се придържат вече към расовите свойства, а отново към географските условия, според климата, дали долу е равнина или планина. От 15-и век насам душите все по-малко се интересуват как хората изглеждат като раса, те повече се насочват към географските дадености. Така че днес в разпространеното на Земята човечество съществува нещо като раздвоение между наследените расови свойства и душевността, която идва от духовния свят. И ако днешните хора наистина се издигнат в съзнанието си това, което се намира подсъзнателно в тях, много малко хора — ако мога да се изразя тривиално — ще се чувстват добре в кожата си.

Повечето хора днес биха казали: „Аз съм слязъл на Земята, за да живея в равнината, сред зеленина, или над зеленината, в този или онзи климат, и всъщност изобщо не е важно дали нося едно романско или германско лице.“ Отново трябва да се търси хармония между, бих казал, географското предразположение и расовия елемент, който се разпростира по Земята. Оттам идват интернационалните чувства на нашето време, защото душите повече не се интересуват от расовите свойства.

Това, което се случва днес, веднъж го сравних с вертикално народно преселение, докато преди е имало хоризонтално преселение на народите. Сравнението не е само аналогия, а се споменава въз основа на фактите на духовния живот. Към всичко това трябва да се прибави, че човекът става все по-духовен и онази материалистична нагласа, която се проявява в горното съзнание, все повече противоречи на това, което човекът има в своето подсъзнание.1

* * *

Бъдещата коренна раса (голямата епоха от развитието)
Нашата пета подраса (културна епоха) разви психичния манас, обикновената наука. Шестата подраса (културна епоха) ще развие надпсихичния манас. Това, което при човека днес е само един вид знание, през шестата културна епоха ще е непосредствена действителност, социална сила. Тази културна епоха ще проникне социално обществения организъм с това, което e постигнало цялото предхождащо развитие. Едва тогава християнството ще действа като социално формиращо.

Шестата подраса (културна епоха) ще бъде основополагащата зародишна маса на шестата коренна раса (шестата основна епоха от развитието). Петата коренна раса (главна епоха) произхожда от прасемитите, т. е. петата подраса на четвъртата коренна раса.2

* * *

Духовната наука трябва да доведе до това, малка човешка група, като един вид зародиш, да придобие разбиране за духовността, която да може да събуди разбирането и на масата хора. Малка част от петата коренна раса (основна епоха) ще изпревари развитието, ще одухотвори манас (човешкия разум) и ще развие духа-себе. Голяма част от хората обаче ще достигне до върха на егоизма. Тази зародишна човешка група, която ще развие духа-себе, ще бъде семето3 за шестата коренна раса (6-та основна епоха).4

* * *

В шестата коренна раса (епоха) доброто и злото ще се намират в още по-голям контраст, отколкото са сега. Това, което ще настъпи в петата културна епоха за цялото човечество, а именно, че външната физиономия, която всеки си изгражда, ще е непосредствен израз на това, което кармата дотогава е направила от човека, това ще бъде като прелюдия към състоянието, което ще настъпи в шестата коренна раса (епоха) вътре в духовното. При онези, при които кармата покаже превес на злото, в духовността злото ще преобладава особено много.

От една страна, ще има хора с огромна вътрешна доброта, гениалност и любов. Но, от друга страна, ще съществува и тяхната противоположност. При голям брой хора злото ще е налице като душевна нагласа без прикритие, вече няма да е скрито. Злите ще се хвалят със злото като нещо особено ценно. Шестата коренна раса (епоха) ще има за задача с благосклонност и доброта да включи злото колкото е възможно повече в напредващия поток на развитието.5

* * *

Трябва да можем да разграничаваме ясно еволюцията на расите от тази на душите. Много е важно да не ги смесваме. Степента на развитие, достигната от една душа, може да я доведе до инкарнирането ѝ в район с някакви особености. Тя там постига определени качества и е възможно след това да се инкарнира в съвсем различна раса. Следователно, напълно възможно е душите, които по дадено време са били инкарнирани в Европа, да са били преди това в Индия, Китай или Япония. Душите не остават никога свързани с расите, тяхната еволюция е съвсем различна. Еволюцията на расите следва един точно определен курс. Развитието на душите продължава, телата умират. Следователно, основното е да знаем да разграничаваме еволюцията на расите от тези на душите. Душите се появяват отново в тела, принадлежащи на висши раси.

Към шеста част »


Бележки:

 1. Събр. съч., 190 Импулси от миналото и импулси от бъдещето в социалните явления на света, Дорнах (1919), стр. 192 и сл., немско издание 1980 г. [^]
 2. Събр. съч. 93a, Основни елементи на езотериката, Берлин (1905), стр. 230, немско издание 1972 г. [^]
 3. Бел. Стопанина: Сравнете с друго изказване на Щайнер:

  Една шепа хора ще се спасят и ще премината в Шестата епоха. Тази малка група ще е развила пълна несебичност. Другите ще използват всякакви лъжливи изкуства и хитрини, за да проникнат и победят физическите сили на Природата, но без да придобият необходимата степен на несебичност. Те ще започнат Войната на всички против всички, а тя ще бъде причината за разрушаването на нашата цивилизация.“ (GA-93, лекция 10)

  А също и с това от Учителя Беинса Дуно:

  „И днес Господ слиза в света, прави ревизия да види как живеят хората. Знаете ли какво е решил Господ? – Да помете целия свят, да изгори всичко нечисто. На земята ще остане една малка част от хората, само за семе. Как мислите, кои хора ще останат: учените, богатите ли? Бог не гледа на лице, но на сърце. Той ще каже на тия, които имат Любов и подтик в сърцето си: „Минете отдясно!“ На другите, които нямат Любов, ще каже: „Минете отляво“!“ (Петимата братя, Неделни беседи, 1917-38). [^]

 4. Събр. съч. 97, Християнската мистерия, (1906–1907), стр. 132, немско издание 1981 г. [^]
 5. Събр. съч. 93, Легендата за храма и Златната легенда като символ на миналите и бъдещи тайни от развитието на човека, Берлин (1904–1914), стр. 77 и сл., немско издание 1979 г. [^]

Споделете публикацията

Google1

За Нели Хорински

nelih@otizvora.com | Нели Хорински е преводач на свободна практика и осигурява за „От Извора“ чудесни антропософски материали и тематични цитати. „Ние поемаме заедно наистина един труден път нагоре срещу течението, но пък към една велика цел, към духовната светлина, която трябва не само да ни се разкрие в мисли, но и да се превърне в реално изживяване.“

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.