Рудолф Щайнер за същността, миналото и бъдещето на расите (4)

„В кръвта действат марсовите духове. Те работят обаче по съвсем определен начин в кръвта, така че могат да противодействат на шестте елохима, които се намират на Слънцето.“

Продължава от първа, втора и трета част »

За да се осъществи пронизващата сила на любовта, е необходима взаимната дейност и работата върху всичко това, което означихме като работа върху най-нисшите йерархии. Тъканта на любовта трябва така да се изтъче, че главните нишки да бъдат вплетени в нея от нормалните духове на формата, понеже това отговаря на тяхната основна мисия. Освен това вътре тъчат и абнормните духове на формата, същинските духове на движението — динамис, това, което формира расата. Идва ред и на нормалните и абнормните духове на времето, на личността — архаите втъкават историческото развитие. Следват архангелите с нормално и абнормно развитие, които втъкават народното и езиковото развитие. И накрая действат вътре и съществата, които поставят хората на правилното място на Земята — ангелите.

Това, което като тъкан на любовта се изтъкава като същинската земна мисия, е видимо на нашата Земя само като отражение, отблясък, майа. Най-близката област над физическия свят, където може да се види тази тъкан, е астралният свят. В тази тъкан тъкат отвън духовете на движението – динамис, духовете на формата — ексусиаи, и духовете на мъдростта — кириотетес, а отвътре тъкат духовете на волята — престоли, серафими и херувими. Отвътре тъкат и същества, които всъщност би трябвало да работят отвън. Те работят под повърхността така, както копринената буба изприда пашкула. Вътрешното е това, което се вижда първо в астралния свят. Тези своеобразни духове на движението, изостаналите, падналите духове, са първото, което става видимо от тъчащите и творящи духовни същества в духовната земна атмосфера.

Тези духовни същества, които първо стават видими на астралния план преди тези, които нормално се появяват – ангелските същества, ангелите, за ясновидското съзерцание са — въпреки че са необходими за възникването на расите — по определен начин те са изкушаващите духове. Тези духове, от които всеки има много подчинени — понеже всеки от тях поражда много духовни подчинени същества — са обградени в духовния свят от сбор духовни същества, които винаги стоят под въпросните йерархии. Тези абнормни духове на формата, които всъщност са духове на движението — динамис, които се появяват на астралния план като един вид грозни духовни същества, са духове, които творят и живеят в това, което е свързано с пораждането на човешките раси, което при човека е свързано, така да се каже, с елемента, който характеризирахме като свързан със Земята, свързан с възпроизвеждането и др.

Това са същества, това изобщо е една област, принадлежащи към най-пъстрите и опасни области на астралния свят и за съжаление — на това място може най-добре да се каже в тази взаимовръзка, — е област, която най-лесно може да се достигне от тези, които идват до духовни възприятия по неправилен начин. Най лесно се появява армията духове, които имат работа с възпроизвеждането на расата и са нейни служители. Някой, който прибързано и по неправилен начин навлиза в окултната област, трябва скъпо да заплати чрез това, че армията от тези духовни същества пристъпя насреща му без хармонизирането чрез други духовни същества.1

* * *

Как тези расови духове работят във и върху хората? Те работят така, че — човек би искал да каже — приготвят неговите сили първо до физическото тяло. Знаете, че това, което наричаме четири основни съставни части на човека, се проектира, отразява се в съответните части на физическото тяло. Азът се отразява в кръвта, астралното тяло — в нервната система, етерното тяло — в системата на жлезите и едва физическото тяло е самостоятелно, отражение на собствената същност. Най-напред духовните същества, които «готвят» там, в човека, за да се породи неговият расов характер, не могат веднага, непосредствено да действат в по-висшите части. Те «готвят» първоначално в тези отражения на по-висшите членове във физическото тяло. Във физическото тяло не могат да навлязат съвсем, но те готвят в другите три члена.

Къде навлизат абнормните духове на формата, намиращи се на Меркурий? Те навлизат така, че действат заедно с другите именно в системата на жлезите и там се изживяват силите, които се пораждат чрез преобладаването на меркуриалните сили, действащи в етиопската раса. Модификациите на общата човешка форма с черния цвят на кожата и къдравата коса идва от тези сили.2

* * *

Нека продължим към Азия, където по подобен начин имате нещо, което може да се означи като венерини сили, като абнормна проява на духовете на формата. Тези венерини сили действат, като областта на действието им е предимно върху това, което наричаме отражение на астралното тяло в нервната система. Върху нервната система може да се въздейства по два заобиколни пътя. Единият е чрез дишането. Когато се въздейства именно върху дишането, тези въздействия се установяват в дихателната и нервната система и им предават определена форма. Този непряк път си избират абнормните духове на формата, които наричаме венерини същества, именно в малайската раса. В нервната система се приготвя това, което с особени модификации формира повече или по-малко цветното човечество. Преобразуването, което се постига там, се отпечатва повече в онази част от нервната система, която се свързва с израза слънчев сплит (виж симпатична нервна система).

Сега ще преминем към широките монголски области. Това са онези области, в които действат предимно духовете на формата, които поемат пътя през кръвта. В кръвта действат марсовите духове. Те работят обаче по съвсем определен начин в кръвта, така че могат да противодействат на шестте елохима, които се намират на Слънцето. При това те извършват особена атака към другата страна, към Яхве, чиято област на влияние е отделна от тази на шестте елохима.

Освен това взаимно действие на марсовите духове с шесте елохима и Яхве, което поражда монголската раса, има още едно особено взаимодействие: Както в монголската раса действат шестте елохима от Слънцето, Яхве от Луната и насреща им марсовите духове, така в един друг случай трябва да приемем, че от посока на Луната силите на Яхве отново се срещат и действат заедно с марсовите духове и чрез това се получава особена модификация — семитството.

В определен дълбоко окултен смисъл авторът на Библията казва, че Яхве е направил този народ свой народ и ако сега прибавите, че тук има взаимодействие с марсовите духове и те насочват своите атаки предимно към кръвта, тогава ще разберете защо именно продължаващото въздействие в кръвта от поколение на поколение, от род на род е от особена важност за семитско-еврейския народ.3

* * *

По-нататък ще проследим как «готвят и кипят» духовете и съществата, които обитават Юпитер. Те си избират непосредствено да атакуват нервната система и всичко това става по заобиколния път през сетивните възприятия и оттам протича към частите на нервната система, центрирани в мозъка и гръбначния мозък. Това е при арийските, предноазиатските, европейските и кавказките народи. Ще разберете, че един напълно характерен и определено стоящ под въздействието на Юпитер, или Зевс народ като гърците, чувстващи се център на Зевсовото влияние, се определя предимно чрез това, което навлиза в нервната система чрез сетивата.4

* * *

Върху жлезите, само по заобиколния път през всички други системи, въздействат абнормните духове на формата, които имат своя център на Сатурн. Във всичко, което означихме като сатурновата раса, на което прикачихме сатурнов характер, можем да потърсим нещо, което, така да се каже, води, завършва това, което води към залеза на човечеството, довежда развитието му по определен начин до завършек и то до истински край, до умиране. Как въздействието се проявява в жлезите, го виждаме в индианската раса. От това следва нейното умиране, изчезване. Сатурновото влияние действа чрез всички други системи накрая върху жлезите. Това отделя най-твърдите части на човека и можем да кажем, че това умиране е един вид вкостеняване, както ясно се проявява във външния образ.5


Бележки:

 1. Събр. съч. 121, За душите на отделните народи и тяхната мисия във връзка със северно-германската митология, Кристияния (Осло) (1910), стр. 101 и сл., немско издание 1982 г. [^]
 2. Събр. съч. 121, За душите на отделните народи и тяхната мисия във връзка със северно-германската митология, Кристияния (Осло) (1910), стр. 111 и сл., немско издание 1982 г. [^]
 3. Събр. съч. 121, За душите на отделните народи и тяхната мисия във връзка със северно-германската митология, Кристияния (Осло) (1910), стр. 112 и сл., немско издание 1982 г. [^]
 4. Събр. съч. 121, За душите на отделните народи и тяхната мисия във връзка със северно-германската митология, Кристияния (Осло) (1910), стр. 114 и сл., немско издание 1982 г. [^]
 5. Събр. съч. 121, За душите на отделните народи и тяхната мисия във връзка със северно-германската митология, Кристияния (Осло) (1910), стр. 116, немско издание 1982 г. [^]

Споделете публикацията

Google1

За Нели Хорински

nelih@otizvora.com | Нели Хорински е преводач на свободна практика и осигурява за „От Извора“ чудесни антропософски материали и тематични цитати. „Ние поемаме заедно наистина един труден път нагоре срещу течението, но пък към една велика цел, към духовната светлина, която трябва не само да ни се разкрие в мисли, но и да се превърне в реално изживяване.“

Всички публикации

3 коментара за "Рудолф Щайнер за същността, миналото и бъдещето на расите (4)"

 1. Петьо  02.05.2017 г. | 13:54 ч.

  Те работят обаче по съвсем определен начин в кръвта, така че могат да противодействат шестте елохима, които се намират на Слънцето.

  Тук не става много ясно кой противодейства и на кого. Като че ли липсва някаква дума, предлог в изречението.

 2. Стопанина  02.05.2017 г. | 16:01 ч.

  Тук не става много ясно кой противодейства и на кого.

  Благодаря, оправих го. Не съм забелязал липсващото „на“, въпреки че няколко пъти четох това изречение, почерних го и даже го извадих като подзаглавие на статията.

  То ме хвърли в размисли. В други лекции Щайнер казва, че в кръвта работят аримановите духове, които Михаил сваля на Земята в битката до 1879 г. Всъщност тогава се извършвал обрат – светлите духове, които дотогава са действали чрез кръвта, поемат нервната система, а тъмните – кръвта.

  Значи, или излиза, че в случая аримановите духове се отъждествяват с марсови, което не ми се връзва с оглед на други лекции, или се оказва, че кръвта изобилства от различни видове гадове за чистене.

 3. Тина Щоферс  03.05.2017 г. | 19:32 ч.

  На фона на този текст ми стана ясно защо малко хора разбират Щайнер. Текстовете и тяхната структура не могат да се преведат буквално, защото се получават някакви трудно разбираеми и необичайни за българина комбинации от думи, както това „тъкане“ и „готвене“ тук. Жалко, че професионалните и отлични наши преводачи от немски не се хващат да превеждат антропософия! А наистина има какво да се превежда и редактира по наличните досега преводи! С което не искам да омаловажа работата на госпожа Хорински, разбира се! Но ми се струва, че има какво още да се изглажда тук.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.