Рудолф Щайнер за същността, миналото и бъдещето на расите (3)

„Мерките на Соломоновия храм символично представляват цялата организация на човека от следващата раса“

Продължава от първа и втора част »

Още за бялата раса
При европейците е така, че те изобщо не биха получили нищо от Слънцето, ако не развиват своята собствена човечност. Поради това Европа е винаги изходна точка за всичко, което развива човешкото, което същевременно влиза в отношения с външния свят. В Азия са направени много малко открития. Там може да се преработва историята, но откритията, чрез които да се прилага това, което се поражда в изживяването с външния свят, това азиатците не го правят.1

* * *

Белите са всъщност тези, които развиват човешкото в себе си. Затова те разчитат на самите себе си. Когато се изселят, те приемат малко от своеобразностите на другите области, но загиват не като раса, а повече като отделни хора. Душата и духът са по-независими от тялото, оттам европеецът може най-много да обработва душата и духа, понеже душата и духът най-много го ангажират. Той може най-добре да понася, да се намира в различните области на Земята. Някога се е състояло голямо преселение на народите до Индия. Там един поток бяло население навлиза в областта, където човек става жълт. Оттам при индийците има смесица между монголското и кавказкото.2

* * *

Бялата раса е расата, създаваща чрез духа. Когато се преселва към Индия, тя изгражда вътрешната поетична, лирична духовна индийска култура. Когато след това се преселва на Запад, тя изгражда една духовност, която не обхваща толкова вътрешния човек, а схваща външния свят с неговата духовност.3

* * *

Раси в бъдещето
Както са се образували отделните човешки раси със своята физиономия, както отделните човеци са изградени с отделните расови своеобразности, това е отпечатано в различните групи на общото човечество на Земята от духовете на формата — ексусиаи. От дълго време вече всичко, което е отпечатано в хората от тези духове на формата, се наследява. То е отдавна наследство, предава се от поколение на поколение и духовете на формата предоставят в известно отношение все по-голяма свобода дотолкова, доколкото сами се издигат в по-висша категория, оттеглят се от формиращата дейност, която е била тяхно задължение в началото на земното развитие.

На духовните същества, които заемат тяхното място, им предстои първо да се развият за следващото състояние на Земята (Юпитер), за да дарят със съответната форма съществата на Земята (бъдещите юпитерови хора) по време на юпитеровото състояние на Земята. Към края на всяка планетна епоха винаги става така, че на главното същество — а това за Земята е човекът, — се предоставя възможността все по-свободно да приема в себе си свойствата, които първоначално са му били наложени и в свобода да формира самия себе си. Така се стига дотам, че в течение на бъдещото земно развитие формообразуващите сили, силите на вътрешните мисли и чувства, все повече ще побеждават. А доколкото те са самоотвержени, доколкото са насочени именно към безкористната мъдрост и любов, дотолкова тези сили ще действат формиращо върху човека.4

* * *

Ще дойде време, когато няма да има различни расови, цветови разлики. Разликата по отношение на раси ще изчезне, но индивидуално ще съществуват най-големи разлики. Тогава ще изчезнат всички расови и племенни взаимовръзки. Човекът ще става различен от другите хора. Принадлежността няма повече да съществува чрез кръвта, а само чрез това, което свързва душа с душа. Това е ходът на човешкото разивитие.5

* * *

В мерките на Ноевия ковчег имате мерките на днешното човешко тяло, когато човекът простре ръцете си нагоре. Но човекът е преминал от атлантската епоха в следатлантската, петата епоха. В тази раса, която ще смени нашата, в шестата раса (епоха), която идва след седмата културна епоха, човешкото тяло ще бъде съвсем различно изградено и днес човекът също трябва да изживее онези мисловни форми, които са в състояние да дадат основата за следващата от расите, когато тялото ще получи правилните си мерки. Мерките на Соломоновия храм, ако бъдат реализирани във физическа форма, дълбоко символично представляват цялата организация на физическата форма на човека на следващата раса.6

* * *

Там, където човекът днес все още не е самостоятелен, а един друг дух действа заедно с него, е речта. С нея оставяме впечатления, отпечатъци в един свят, зад който стои не само физическият елемент, но и животът. В областта на живота остават отпечатани имагинациите от това, което изговаряме, те са изграждащите сили, които ще създадат новите раси. Нашата сегашна раса е създадена от това, което е стояло зад «словата» на предишните раси.7

* * *

Раси и народи без луциферично и ариманично влияние
Без луциферичното и ариманичното влияние хората по Земята щяха да са диференцирани от небето. Групите щяха да се отнасят една към друга в живота си като същества, които духовно в любов биха давали и вземали един от друг. В расите и народите се проявява земната тежест чрез тялото на човека; в духовното групиране би се проявил огледален образ на божествено-духовния свят.8

* * *

Раси и членове на човешката същност
Когато наблюдаваме къде физическото тяло се проявява най-силно, виждаме, че в червената раса — индианците, то преобладава в особеното изграждане на костната система, която тук има надмощие. Искате ли да видите къде етерното тяло особено се проявява физически, трябва да потърсите друга човешка раса: при чернокожата раса, в изграждането на жлезите. В отделянето на въглеродния диоксид имате израз на растителната природа. Хората, при които нервната система се проявява особено силно на физическата степен и с това и чувствителността, ги срещате в малайската раса, а расата, при която се проявява особено кръвната система, е жълтата раса, монголската. Тази част от хората, която започва да изгражда принципа на Манас, я срещате при кавказката раса. Там сте изчерпали разделението на човешките раси от окултните истини. Това, което се намира в сегашния човек, го срещате разпределено по цялото човечество, като преобладава или намалява при един или друг вид хора.9

* * *

Расовото развитие се отличава от душевното развитие
Всички ние сме били въплътени в атлантската раса; докато обаче душите се развиват по-нататък и се изкачват нагоре, расата изпада в упадък. Всяко издигане нагоре е свързано с нещо слизащо надолу. За всичко, което се облагородява, има нещо, което слиза надолу. Има разлика между душата в расовото тяло и самото расово тяло. Колкото повече човекът става подобен на расата, толкова повече той обича това, което е временно, преходно, свързаното със свойствата на неговата раса и толкова повече той следва упадъка на расата. Колкото повече той се освобождава и се издига от расовите свойства, толкова повече душата има възможност да се въплъщава и издига по-нависоко.10


Бележки:

  1. Събр. съч. 349, За живота на човека и Земята. Същност на християнството, Дорнах (1923), стр. 54 немско издание 1961 г. [^]
  2. Събр. съч., 349 За живота на човека и Земята. Същност на християнството, Дорнах (1923), стр. 57 и сл., немско издание 1961 г. [^]
  3. Събр. съч. 349, За живота на човека и Земята. Същност на християнството, Дорнах (1923), стр. 63, немско издание 1961 г. [^]
  4. Събр. съч. 99, Теософия на розенкроицерството, Мюнхен (1907), стр. 127, немско издание 1962 г. [^]
  5. Събр. съч. 133, Земният и космическият човек, Берлин (1911–1912), стр. 149сл., немско издание 1964 г. [^]
  6. Събр. съч. 93, Легендата за храма и Златната легенда като символ на миналите и бъдещи тайни от развитието на човека, Берлин (1904–1914), стр. 335, немско издание 1979 г. [^]
  7. Събр. съч. 93a, Основни елементи на езотериката, Берлин (1905), стр. 133, немско издание 1972 г. [^]
  8. Събр. съч. 26, Ръководни антропософски принципи. Антропософски път на познание. Мистерията на Михаил (1924–1925), стр. 192 немско издание 1976 г. [^]
  9. Събр. съч. 101, Митове и саги. Окултни знаци и символи (1907), немско издание 1987 г. [^]
  10. Събр. съч. 92, Окултните истини на древните митове и легенди (1906), стр. 139, немско немско издание 1999 г. [^]

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.