Учителя за отношенията в Братството (7)

Тематично подбрани извадки от Словото. Седма част

Продължава от първа, втора, трета, четвърта, пета и шеста част »

Дойде някой и почва да се свива, да се прави на скромен, на смирен — страхува се да не го разгадая какъв е, иска да се представи пред мен за такъв, какъвто не е. Той преди да е дошъл при мене, аз го зная какъв е. На мене ми стига само да срещна човека, достатъчно е само да пипна една книжка, която той е пипал, за да го нарисувам такъв, какъвто е. За мене това не е голямо знание — и децата на оня свят знаят тези неща.1

* * *

Някой път ви намирам, че сте невежи, някой път ви намирам, че сте много учени, някой път ви намирам, че сте гениални — гениални да представите някои неща такива, каквито не са. Чудя се, откъде ви идват такива неща.2

* * *

Гледам тука се събирате на групи, отваряте кръжоци, искате да проповядвате, да учите другите. Излезте в света и там поучавайте! Вие разваляте работата, която аз върша — вместо да поправяте, вие разваляте. Намислил съм, ако вие не приемете това, което ви уча, да напусна България. Ще намеря народ, който прилага Любовта. С хора, които не обичат Бога, не се работи. Всички сте неблагодарни, като че аз съм дошъл да уреждам живота си. Ако е за уреждане, вие сте бащи, майки, уредете живота на децата си — не проповядвайте това, което не сте приложили, не говорете за Любовта, която не познавате. Утре, като си замина, ще започнете да делите какво аз съм казал и какво не.

Аз не искам вие да казвате какво аз съм казал, а онова, което съм казал, как Бог го е открил във вас и как вие сте го приложили. Ако не сте опитали плода на учението, което ви уча, то не е полезно никому. Не обръщам внимание на този, който няма плод.

Понякога нещо ми казва: Остави ги, нека теглят.

Но друго нещо ми казва: Ще паднат, ще пропаднат, трябва да ги вадиш — това вадене ще ми отнеме повече време.

Трето нещо пък ми казва: Понеже тези хора не знаят да живеят по любов, как ще ги учиш? Законът е: Ако някой е дошъл при мене, значи Бог го е привлякъл към мене — аз съм длъжен да му покажа пътя към Бога. Не мога да работя само за себе си. Всеки човек, който работи само за себе си, нищо не може да постигне. Там, където Бог не пребъдва в хората, и те не пребъдват в Него, нищо не се постига — постигат се временни работи, но вечни работи не се постигат.3

* * *

Казвате: «Нека се избират свободно местата, на които ще седим!» Но знаете ли какво значи свободен избор? Попитайте един музикант, който е вещ в своето изкуство — той ще постави всички тонове на съответното им място в музикалната стълбица. А който не разбира от музика, ще ги постави където намери за добре и ще каже: «Аз така мисля.» Който разбира, ще разпредели нотите — и цели, и половинки, и осминки, и шестнайсетинки, ще ги употреби на място, ще употреби правилно различните тактове —  2/4, ¾ и т. н.4

* * *

Вие се намирате при различни условия, не сте в едно и също положение, затова трябва да се чувствате като братя и да си помагате взаимно. Вие сте актьори, дошли на Земята като на сцена, за да изиграете ролите си. Всеки трябва да помага на по-слабия да изпълни своята роля. Никой не може да играе ролята си, ако няма в себе си Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Доброта. Ако ти имаш повече Любов, дай му от своята.5

* * *

Където са се събрали двама или трима в Името Божие, аз съм сред тях. Като мислите така, Бог ще бъде вътрешната връзка на живота ви  вътрешната връзка, която ще ви обедини. Вие казвате: «Ние не сме организирани!» Бог е Този, Който ще ни организира. Какво по-хубаво от това, да сме организирани от Божествения Дух!6

* * *

Новораждането е Любовта, в която трябва да се родите. И след като се родите, ще бъдете синове, ще проявите Живота. У вас ще дойде Новият живот и вие ще започнете да живеете според законите, които действуват в Любовта. Ако искате закон — закон има в света, долу в София. Който иска закон — в София! А който иска Любов — да дойде тук! Но да искате да турите закона тук — не може. И ако искате да турите Любовта в София — не може. София ще си бъде София, а Изгревът ще си бъде Изгрев — туй го разберете. По закон — долу, по Любов — тук.7

* * *

Вие понякога не се оценявате правилно един друг. Някой път в Школата има надпреварване. Ще знаете, че в живота има един естествен път, в който сте поставени. Някои хора са поставени в този път преди вас. Дайте всекиму възможност да заеме мястото, което му е дадено. Господ го е изпратил преди вас — дайте му мястото, не го спирайте! Не искайте да заемете мястото на другите! И като дойде вашият ред, не оставяйте други да ви изместят. Останете там, където сте поставени. Вървете по пътя си и не го напускайте.

Понякога казвате: «Тази работа няма да я направя». Направете я! Свършете работата, която ви е възложена, не оставяйте други да свършат вашата работа. Не вършете и работата, която други трябва да вършат, за да не ги учите на мързел. Не казвайте: «Чакай, аз ще извърша тази работа». Ако той трябва да я извърши — нека я извърши. Но ако по някакво изключение не може да я извърши, може да му помогнете. Не се месете в чужди работи.8

* * *

Няма да си давате мнението кой какво върши — не сте изпратени да съдите света. Кой какво върши си е негова работа. Има кой да го съди.9

* * *

В Бялото Братство има един закон: Не можем да съдим никого, преди да е извършил престъпление. Да помислиш, да пожелаеш и да извършиш действието — чак тогава. Ще те съдят първо на Земята заради действията ти, сетне в астралния свят заради желанията ти, след това в умствения свят заради мислите ти и накрая случаят ще се ликвидира в причинния свят. Съденето не е наша работа.

И Христос казва: Не дойдох да съдя, а да спасявам. Отец е дал на Сина Человечески правото да съди света, а Синът Человечески представлява това Бяло Братство. Като изучите окултната наука, ще узнаете за тази велика йерархия, която има власт да съди по-малките братя.10

Към осма част »


Бележки:

 1. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 17 [^]
 2. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 227 [^]
 3. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 33 [^]
 4. СЪЗВУЧИЕ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. XVII (1937-38), т. II, Берлин 1994, с. 245 [^]
 5. ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи от Учителя (1916-1920), София 1946, с. 292 [^]
 6. ЦЕННОСТИТЕ В ЖИВОТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. XVII (1937-38), т. I, Берлин 1995, с. 73/74 [^]
 7. БЕЗЗАВЕТНА БЛАГОДАРНОСТ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. XVI (1936-37), т. 3, Берлин 1995, с. 735/736 [^]
 8. ЦЕННОСТИТЕ В ЖИВОТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. XVII (1937-38), т. I, Берлин 1995, с. 105 [^]
 9. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН 1982-1983, 29 II 1983 [^]
 10. ГОДИШНА СРЕЩА НА УЧЕНИЦИТЕ НА БЯЛОТО БРАТСТВО, Търново 19-24 август  1920 г., Берлин 1996, с. 117 сл. [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

2 коментара за "Учителя за отношенията в Братството (7)"

 1. borischerpanski  23.04.2017 г. | 20:07 ч.

  някои от света виждат управление на социалния организъм на света,чрез идеята -български суверен като анархичен модел основан на закони,като после ги смесват със Синархично управление на окултно общество-проучете и направете дискусия къде е проблемът.

 2. Митко  07.05.2017 г. | 15:05 ч.

  Здравейте, много ми се иска да има едно движение и инициатива сред всички, които са свързани с това учение, която да поясни, че в него не се учи дъновизъм и е непреиемливо такова определение като „дъновист“. И че светското име на тялото, приело духа на учителя е Петър Дънов, а реално сам Учителят се е нарекъл Беинса Дуно.
  (извинявам се, ако това не е било подходящо място за идеята и молбата ми, сигурен съм, че много хора споделят това ми мнение)

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.