Учителя за отношенията в Братството (1)

Тематично подбрани извадки от Словото. Първа част

Аз в България нямам нито един ученик, който да е издържал изпита си. Двама души има сега, които наполовина са изкарали изпита си, а наполовина още не са. Двама души само! Разбирам закона, в който Бог ги е турил. Не ги турям аз. Бог казва: «Тури ги в този закон, изпитай ги!» Вие ще кажете: «Без изпит не може ли?» — Не може, изпитът е, който създава характер и воля.1

* * *

Ако имах само един ученик, щях да разора света на угар, след това да го изора втори път и да посадя в него семената на Словото Божие.2

* * *

Ако имам един истински ученик между вас, ще считам мисията си на Земята за завършена.3

* * *

От двадесет години изпитвам учениците тук, в България, и не съм намерил ученик с воля, позлатена с Любов. Колко българи съм намерил, но в туй отношение нито един не ми е излязъл верен, не е издържал. И затуй казвам, че българите, като ученици в Окултната школа, са много слаби, не са издържали. И затуй именно в миналото тук, на Балкана, нито една школа не се е задържала, а всички са минали на Запад.

И сега може да направите същата грешка, но тогава туй учение ще замине или на Изток, или на Запад, и ако замине, туй място тук не ще има окултно значение. И ако вие не си поставите за задача да си закалите волята сега, Балканският полуостров ще има същата участ, каквато имаше Палестина.4

* * *

И вие съжалявате, че няма да имаме нито един ученик, тъй мислите. Не се лъжете. Аз ви казвам, че имам достатъчно ученици и ако искате, мога да ви ги доведа. Имам ученици. Имам още една школа, специална школа, която вие не сте виждали още. На тях когато говоря, другояче говоря, вие сте от общата школа. Между вас няма ученици, а между тях всички са ученици.5

* * *

Много от вас искат да влязат в Школата, да бъдат записани за редовни ученици. Като ви наблюдавам, виждам, че не можете да влезете в Школата. Защо? — Не можете да учите. За да влезете в Школата, трябва да решите задачите на квадрата и кръга. Ще кажете, че сте в Школата. — Извинете, още не сте ученици. Привидно минавате за ученици, но сте далеч от Школата. Вие не сте минали още изпитите на ученика. За да бъдеш ученик, трябва да гледаш еднакво на доброто и злото; те трябва да ти бъдат приятели — единият от дясната ти страна, другият от лявата. Като погледнеш на доброто, да кажеш: «Добро е това!» Като погледнеш на злото, пак да кажеш, че е добро. Ако свиеш вежди пред злото, не си ученик. Някой ти направи зло, кажи спокойно: «Толкова му стига умът.» Докато си на Земята в обикновеното училище, всичко можеш да кажеш. Влезеш ли в Школата, от тебе се иска пълно самообладание.

«Тогава да не си губим напразно времето.» Казвам: Ако не си използвал времето за развитието на ума, сърцето, душата и духа си, то е загубено. Времето, използвано за развитието на човешкия ум, сърце, душа и дух, е спечелено. Това е мярката за времето. Разумно използваното време гради; докато гради, човек се повдига. За да ви приемат в Школата, трябва да спазвате правилото: Не губи времето си! Това е надписът над първата врата, през която ще минете. «Кога човек не губи времето си?» — Когато го използва за укрепване и развиване на духа, душата, ума и сърцето си. Не го ли използва така, той губи времето си.6

* * *

Вие мислите, че сте събрани заедно и се стеснявате едни от други. Не е така, събранието става далеч някъде. Вие сте отражение на онова, което става в Невидимия свят. И каквото става там, става и тук. Вие сте представители на ония, които присъстват горе. Ако мислите, че работите се нареждат тук, лъжете се. Всички работи стават далеч някъде, а тук се проявяват техните отражения.7

* * *

Да не мислите, че само вие сте моите ученици, на които сега говоря? Школите са в Невидимия свят. А тази тук, на „Изгрева“, е единствената на планетата Земя, както и в цялата вселена. Вие не можете да видите Лицето на Учителя, ако не си помислите за Бога, защото Бог е Учителят. Само един учител е направен по образ и подобие на Бога. Друг такъв няма на Земята, на Небето и във Вселената.8

* * *

Не мислете, че вярващите хора са само в религиозните общества. Те са пръснати навсякъде по света и слушат моите проповеди. Те имат радио, с което да слушат. Бог е навсякъде. Близък до мене е всеки, който слуша Словото Ми и го изпълнява точно, навреме, с чистота и в Божествен Порядък. Това са мои ученици. Другите са мои последователи.9

* * *

Аз не говоря само за вас, моята мисъл не е само за вас, а за всички разумни същества. Тя се предава като по радио на целия свят. Като се предава моята мисъл, всички свещеници, учени, философи я възприемат. Защо всички я възприемат? — Защото е Божествена. Тя не е моя мисъл. Тази мисъл се е родила преди вековете, още преди създаването на света. Тя е Велика Проява на Бога, Който ни говори отвътре. Най-малкият подтик към добро е Езикът на Бога.

Днес аз проповядвам не само за вас, но за всички, които ме слушат. Като казвам, че други ме слушат, аз разбирам следното: вие сте антени, и ако погледнете с окото на ясновидеца, ще видите, че сте свързани с много същества от невидимия свят, които ме слушат чрез вас. Ако вие не ме разбирате, те ще ме разберат. И ако говоря Истината, като говоря, те казват: „Така е!“ Ако не говоря Истината, като ме слушат, те казват: „Не е така!“ Тогава аз вземам мерки да се коригирам.

Казвам: Милиони същества ме слушат. Дали вярвате в това или не, това е друг въпрос. Аз слушам от всякъде: И от Франция, и от Русия и от Англия. Те слушат чрез антени, както вие слушате радиото. И Христос слуша дали това, което говоря, е Истина.

С вас заедно слушат беседите и други същества. Когато ви говоря, нямам предвид само вас, но и тези, които съвършено са се освободили. Тях ги няма тук, на Земята.10

Към втора част »


Бележки:

  1. СИЛА И ЖИВОТ, Неделни беседи IV серия (1921-22), София 1922, с. 174 [^]
  2. „ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ, УЧИ И ЖИВЕЕ“, V, състав. д-р Вергилий Кръстев, София 1996, с. 321 [^]
  3. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН 1989-1990, мото [^]
  4. ОКУЛТНИ ЛЕКЦИИ, ДАДЕНИ НА УЧЕНИЦИТЕ НА ВСЕМИРНОТО БЯЛО БРАТСТВО, I школна година (1922), София 1922, с. 224 сл.  във второто издание на книгата; ТРИТЕ ЖИВОТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. I (1922), София 1942, началото на този текст е съкратено. [^]
  5. НОВИЯТ ЖИВОТ, Съборни беседи от Учителя, дадени на учениците от Всемирното Бяло Братство на Събора през 1922 г. в Търново, Берлин 1997, с. 304 [^]
  6. РАБОТА НА ПРИРОДАТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII (1932-33), том 2, София 1948, с. 40-41 [^]
  7. ЗАКОНЪТ И ЛЮБОВТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI (1931-32), том 2, София 1936, с. 106 [^]
  8. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 281 [^]
  9. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 282 [^]
  10. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 225 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.