Отношението на Учителя Беинса Дуно към ваксините

„И без ваксиниране може да се посрещне всякаква болест. Ако човек има абсолютно чиста кръв, каквито и микроби да влязат в нея, те ще умрат.“

Може ли хората да се ваксинират така, че никога да не умират? Днес децата до известна възраст ги ваксинират, но въпреки това все умират. Учените искат да ни кажат, че намерили някакъв серум, който, като се впръсне в кръвта на детето, то придобивало имунитет, приспособявало се към тази болест и не се заразявало от нея.

Въпреки това обаче, ние виждаме, как децата умират именно от тази болест, срещу която има изнамерен такъв серум. И сега всеки човек, който не ваксинира детето си, той е извън границите на науката, той се счита ретроград. Да, но това не е наука!

Аз бих желал, след като турят инжекция на някое дете, след като го ваксинират, да може да живее още приблизително 500 години. А сега, след като направят една инжекция на това дете, след 5 години умира. Това не е наука, това са хипотези на лекуването, това са теории на лекуването.1

* * *

Мисля, един германец лекар правил един опит върху ръката си. Съвестен човек, той правил опити върху своето тяло. Намерил едно лекарство и направил една инжекция, втора… Десет дни след първата инжекция зараждат се раковите клетки. Лекува я със своето лекарство. Втората рана я излекува за 20 дни. Като разглежда третата рана, намира, че раковите клетки измрели преждевременно.

Той намира, че серумът в организма мори раковите клетки. Той намира, че в кръвта има известен серум, който лекува раковите клетки.

Значи, тялото произвежда туй лекарство. Стига човек да вярва в туй лекарство, което е в него. Щом ти нямаш доверие в това лекарство, което Бог е вложил, непременно ще заболееш от рак.2

* * *

В който дом вляза, виждам — всички се навели над медицински книги, прехвърлят лист след лист и търсят начин за лекуване. Те се питат, как се лекува тази или онази болест. Като прелистват книгите, спират вниманието си върху последното откритие на учените: намерили някакъв серум против еди-каква-си болест. Те си казват: Да извикаме един лекар, да впръсне малко от този серум в кръвта ни.

Иде лекарят, църка от този серум, но духът не излиза от болния. Духът казва: Аз не се поддавам на такива малки гранати. За мене са нужни големи, тежки гранати. — Защо учениците на Христа не можаха да изпъдят лошия дух? Христос казва: „Този род лукав не излиза, освен с пост и молитва.“ Християните са постили, и сега още постят, но те трябва да проникнат във вътрешния смисъл на думата, да разберат, какво означава постът.

Под „пост“ разбираме нов живот, обновяване на организма. Под „молитва“ се разбира общение, единение с Бога. Христос казва: Този дух ще излезе от човека, когато той насочи пъпката на своя живот към Бога така, че лъчите Му да го огряват, докато цъфне. Слънчевата светлина изкарва всички духове навън. Сега хората постят и се молят, но духът не ги напуща.

Защо не излиза духът? — Защото хората имат криви разбирания за живота. Само онзи може да цъфне, който си е задал за цел да намери смисъла на великия живот.3

* * *

Някои мислят, че могат лесно да се излекуват с ваксина. Тя се прилага при охтика, за да се спре размножаването на бацилите. Лекарите трябва да дойдат до разбирането да търсят начини за унищожаване на туберкулозните бацили чрез глад.4

* * *

Здравето почива върху почвата, на която живеем и върху храната, която приемаме. Щом човек не възприеме онази естествена храна, която е необходима за тялото му, непременно идват неестествените болезнени състояния, за лекуването на които съвременната медицина е посветила целия си живот.

Питам: при всичките усилия на милионите лекари по целия свят да лекуват хората, сполучили ли са да ги излекуват? Статистиката показва, че болестите не само не намаляват, но се и увеличават.

Вземете, например, пресаждането, което съвременната медицина употребява като метод за предотвратяване заболяването от шарка. Статистиката показва, че онези деца, които се пресаждат, умират повече, отколкото ония, които не са пресадени. Изобщо неприсадените деца по-малко заболяват, по-малко умират. При това, има един закон, според който, ако не дадеш твоето дете да го присадят, да го ваксинират, считат те невежа и те държат под отговорност, че не вървиш в пътя на науката. Статистиката обаче показва, че въпреки това резултатите не са по-благоприятни.

Каква е тази наука? Човек трябва наистина да се присажда, но чрез какво? — Чрез храната. Ако лекарите искат да подобрят положението на човечеството, трябва да са в състояние да определят от каква храна се нуждае организмът. Приема ли човек тази храна, никаква болест не може да го хване. Не приема ли тази храна, която му е необходима, всякаква болест ще може да го хване.5

* * *

Днес, например, когато хората искат да се запазят от известни болести, те впръскват в кръвта си известен серум против тази болест. Съществуват известни теории, които поддържат този начин на предпазване от болести. Така именно ваксинират малките деца против шарка, особено във времето на епидемия. Вие може да разгледате теориите на учените хора, да видите какви са техните заключения по въпроса за болестите.

Казвам, и без ваксиниране може да се посрещне всякаква болест. Ако човек има абсолютно чиста кръв, без никакви чужди примеси, каквито и микроби да влязат в нея, те ще умрат, не могат там да се развиват. Когато един микроб влезе в една такава чиста кръв, той ще обиколи тук-там, ще ходи на едно и на друго място и като не намери храна, той ще умре от глад. В тялото на човека има цяла система на предпазване. Там има полиция, има обществена безопасност, има червена армия. В тялото на човека има скорострелни оръдия, картечници, пушки, саби, топове, а освен това те разполагат и със задушливи газове. Те имат ред предпазителни средства.6

* * *

Лекарят трябва да знае, че болестите не са нищо друго освен резултат на натрупване на излишна енергия, излишни вещества в организма. Щом се освободи от излишната енергия, както и от излишните вещества в организма си, болният оздравява напълно. Дето се натрупват излишни енергии, излишни вещества, там се събират бацили, които са причина на различни болести. Дето има богатства, там винаги има крадци.

Значи, бацилите не са нищо друго освен крадци и разбойници, които влизат в човешкия организъм да крадат и убиват. Като знаят това, лекарите ги затварят в малки шишенца и приготовляват от тях серуми против различни болести. С тези серуми те правят инжекции на болните и ги лекуват. Лекуването чрез инжекции е борба между апаши и апаши, крадци с крадци. В тази борба те едни други се унищожават. Щом борбата се свърши в ущърб на крадците, болният започва да оздравява. Грижата за болния вече се свежда към възстановяване на нормалното състояние на неговия организъм.

И тъй болестите на съвременните хора се дължат на подпушване на енергиите в организма им. За да се освободят от това подпушване, те се нуждаят от вяра. Вярата е средство за урегулиране на подпушените енергии в човека. Понеже съвременните хора страдат от безверие, те могат да се лекуват с вяра. Когато човек заболее, първо трябва да констатира в себе си болен ли е, или минава някакво психическо състояние, което временно се отразява върху организма като болезнено състояние.

Най-опасното положение за човека е, когато вярва, че е болен, без да има някаква болест, или когато мисли, че е здрав, а всъщност е болен. Ето защо човек трябва положително да знае болен ли е, или здрав. Той трябва да знае има ли капитал в касата си, или няма.7


Бележки:

 1. РЪКАТА СЪБЛАЗНЯВА, Неделни беседи, 1925 г. [^]
 2. РАДОСТТА, Неделни беседи, 1933 г. [^]
 3. ЩЕ УПРАВЛЯВА ВСИЧКИ НАРОДИ, Неделни беседи, 1920 г. [^]
 4. КАКТО ГОРЕ, ТЪЙ И ДОЛУ, Младежки окултен клас, XVI година, 1937 г. [^]
 5. И ОЗДРАВЯ ДЪЩЕРЯ Й, Неделни беседи, 1925 г. [^]
 6. ИМАШЕ НЯКОЙ ЧЕЛОВЕК, Неделни беседи, 1932г. [^]
 7. ЗДРАВО МИСЛЕНЕ, Младежки окултен клас, V г., 1926 г. [^]

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

4 коментара за "Отношението на Учителя Беинса Дуно към ваксините"

 1. Gergana  01.02.2017 г. | 03:17 ч.

  Напоследък все по-често се говори за връзката между глифосата (уж „сигурен“ хербицид на Роунд ъп, който не преминавал през клетъчните стени и с който биват пръскани ГМО-културите) и металите във ваксините. Глифосфата изглежда „пакетира“ опасните метали така, че те да преминават заедно с него през чревната и мозъчната бариери, т. е. да навлизат в кръвта и оттам да влияят на множество витални функции (например тези епифизата или на сигналните субстанции, като глутамата). Оттам се прави и връзка към аутизма (всред други мозъчни увреждания), който към 2032 г се очаква да се прояви в половината от детското население на САЩ, ако досегашните тенденции се запазят. Стефани Сенеф – старши научен сътрудник и доктор по компютърните науки към МИТ (Масачузетския технологичен институт) с бакалавърска степен в биофизика към същия институт е една от многото личности разследващи и осветляващи опасните взаимоотношения между ваксините, получени в ранна възраст, и химическия състав на храната, с която се опитваме да задоволим нуждите на организма.

  Тук е късно и трябва да си лягам, затова нямам време да превеждам, но
  за разбиращите английски

 2. Gergana  01.02.2017 г. | 03:19 ч.

  ГлифосатНЕ „глифосфат“
  Грешка на късния час 🙁

 3. Светльо  01.02.2017 г. | 09:18 ч.

  От опит да кажа, че глифозат и глифозинат в малки дози са дори в графата на т.н. био сертифицирани храни… Това го твърдят от челен опит с лабораторни анализи на сертифицирани био храни и напитки… Да знаете, когато купувате подобни. Перверзно е, но е приом на черните, да си платиш и въжето с което ще те обесят!

 4. Sprihav  01.02.2017 г. | 16:13 ч.

  Сега разбирам защо са загинали милионите индианци от европейски болести при колонизирането на Америка. Просто не са вярвали!

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.